Bez pojištění se může dovolená značně prodražit. Co dělat, když se v zahraničí zraníte či onemocníte?

Dovolená je obdobím, na které se zpravidla těšíme již několik měsíců dopředu. Ne vždy se ale vydaří přesně podle našich představ. Důvodů přitom může být celá řada – od zranění přes onemocnění nebo krádež zavazadel až po způsobení škody někomu jinému. Všechny tyto události mají nicméně dvě věci společné. Pakliže se nám stanou v zahraničí, bývají spjaty s mnohdy až astronomickými výdaji, ale zároveň se vůči nim lze vcelku dobře pojistit. Jak tedy v takových případech postupovat?

Sjednat si řádné cestovní pojištění je v dnešní době možné i pomocí chytrého telefonu. Rozhodně není nutné vážit kolikrát zdlouhavou cestu přímo na pobočku vybrané pojišťovny. Vše lze zařídit z pohodlí domova během několika minut, a to klidně i den před samotným odjezdem, respektive v den odjezdu.

Čeští turisté jsou v tomto ohledu poměrně svědomití. Většina z nich se proti možným rizikům pojišťuje pravidelně, byť jisté výjimky se pochopitelně najdou. Výhoda pojištění přitom nespočívá jen v krytí samotných nákladů, mimo to pojišťovny totiž nabízejí i takzvané asistenční služby. Pod těmi si lze představit běžnou „zákaznickou linku“, na kterou můžete zavolat ve chvíli, kdy si nevíte rady nebo si nejste jisti tím, jak byste v nastalé situaci měli postupovat.

Sjednáváte si před cestou do zahraničí cestovní pojištění?

Úraz v zahraničí

Přihodí-li se vám jakékoliv zranění vážnějšího charakteru, může v jistých případech jít o každou minutu. Přivolat pomoc, respektive dostavit se do nemocnice co nejdříve je proto zcela zásadní. Ne vždy se ale v tak napjaté situaci dokáže člověk správně a včas zorientovat.

Pokud vám tedy přijde, že jste se ztratili, neváhejte a zkontaktuje asistenční službu vaší pojišťovny. Její pracovníci vám zprostředkují návštěvu v nejbližším smluvním lékařském zařízení. Současně s tím vám poradí, jak dále postupovat, a pokud se s ošetřujícím lékařem nejste schopni domluvit sami, zařídí též tlumočení.

Mějte na paměti, že pokud si situace žádá lékařské ošetření, je potřeba uschovat všechny možné doklady a lékařské zprávy. Pakliže byste výši nákladů nebyli posléze schopni doložit, hrozilo by, že vám nebude proplacena plná, respektive smluvená částka.

V mnoha zemích se vám navíc může stát, že se po vás bude chtít, abyste uhradili tyto náklady okamžitě. Jestliže proto nebudete mít při sobě dostatek financí, domluvte si s asistenční službou vaší pojišťovny možnost poskytnutí garance úhrady platby.

Výjimky, na které se pojištění nevztahuje

Jestliže se chystáte na takzvanou aktivní dovolenou, kde mimo jiného budete provozovat adrenalinové sporty, ujistěte se, že vaše pojištění tuto možnost pokrývá. Adrenalinové, potažmo extrémní sporty většinou v základním baličku zahrnuty nejsou, a pokud se vám zranění přihodí právě během jejich provozování, žádného odškodnění se s největší pravděpodobností nedočkáte.

To samé ale platí i tehdy, jestliže ke zranění došlo v důsledku požití alkoholu či omamných látek, dále pak pokud je příčinou chronická nemoc, kterou jste trpěli již v době před uzavřením pojistné smlouvy, nebo jestliže šlo z vaší strany o úmyslné jednání.

Ztráta a odcizení zavazadel

Co dělat když se vám v zahraničí ztratí zavazadla, popřípadě zjistíte, že jste se stali obětí krádeže? I v takovém případě se obraťte na svoji pojišťovnu. Jestliže jste toto riziko do svého pojištění před cestou zahrnuli, budete, respektive měli byste být odškodněni. Pokud ne, bude vaší zřejmě jedinou nadějí to, že vás odškodní dopravce, potažmo provozovatel ubytovacího zařízení, v němž k incidentu došlo.

Jestliže v případě krádeže byla zavazadla, sportovní náčiní, případně cennosti uschovány na místě k tomu určeném, padá odpovědnost na majitele hotelu, jenž by měl být proti tomuto riziku pojištěn. Pokud se tak stalo například ve vašem pokoji, bude nutné prokázat, že došlo k násilnému vniknutí. Každopádně se neváhejte obrátit na místní policii a trvejte na tom, aby vám vystavila protokol.

Způsobení škody někomu jinému

Co když ale oním viníkem budete vy? Například svou neopatrností někoho nechtěně zraníte nebo způsobíte škodu na cizím majetku. Pochopitelně i na to pojišťovny myslí a zahrnují to v seznamu všech možných nebezpečí, která vám na dovolené hrozí.

Stejně jako v předchozích případech i tentokrát platí, že po případném přivolání lékařské pomoci byste se měli ihned obrátit na asistenční službu vaší pojišťovny. Jestliže se navíc domníváte, že škoda nevznikla v důsledku vašeho (úplného nebo částečného) zavinění, opět se obraťte na policii. Mějte každopádně na paměti, že cokoliv podepisovat byste měli až ve chvíli, kdy si budete naprosto jisti, oč se jedná. V případě jazykové bariéry pojišťovna zařídí překlad. Pojistnou událost si řádně zdokumentujte a trvejte na své verzi výpovědi.

Po návratu z dovolené na nic nečekejte

Ať už dojde k jakékoliv z výše uvedených událostí, pamatujte, že ihned po návratu do České republiky je nezbytné zkontaktovat svoji pojišťovnu. Doneste nebo zašlete na její pobočku veškerou dokumentaci pořízenou v zahraničí, aby se mohla událost začít řešit co nejrychleji a aby mohlo dojít k vašemu odškodnění.


Napsat komentář

Your email address will not be published.

top