Dermovate

Clobetasoli propionas

Složení přípravku

Léčivá látka: Clobetasoli propionas 0,05 g ve 100 g masti.
Pomocné látky: propylenglykol, sorbitan seskvioleát, bílá vazelína.
Léková forma a velikost balení
Mast
Velikost balení: 25 g nebo 100 g.
Farmakoterapeutická skupina, způsob účinku

Dermatologikum
Dermovate je silně účinný kortikosteroid s rychlým místním protizánětlivým účinkem.

Držitel rozhodnutí o registraci:
Glaxo Group Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Výrobci:
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Velká Británie.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko.

Indikace

Přípravek Dermovate je indikován k léčbě lupénky (s výjimkou rozsáhlých plošných forem), úporných ekzémů, lichen planus, diskoidní formy lupus erythematosus a dalších chorob, jejichž léčba méně účinnými kortikosteroidy není úspěšná.

Kontraindikace

Přípravek Dermovate nesmí být užíván při přecitlivělosti na kteroukoliv jeho složku a u následujících onemocnění: rosacea (růžovka), akné, kožní virová onemocnění (např. opar a plané neštovice), periorální dermatitis (zánět kůže kolem úst), perianální a genitální pruritus (svědění v oblasti řitního otvoru a genitálu), poškození kůže prvotně infikované mykotickou (plísňovou) nebo bakteriální infekcí. Přípravek Dermovate je kontraindikován u dětí do 1 roku věku.

Zvláštní upozornění

Výjimečně pociťují někteří pacienti svědění nebo pálení kůže po aplikaci léku, případně se u nich objeví otoky víček, rtů nebo obličeje. V těchto případech je nutné přerušit léčbu a poradit se s lékařem, protože je možné, že jde o alergickou reakci.
Při nanášení přípravku Dermovate na oční víčka je nutné dbát, aby se nedostal do očí, protože by mohl způsobit glaukom (zelený zákal). Pokud se Dermovate mast nedopatřením dostane do oka, je třeba oko vypláchnout dostatečným množstvím vody. Při aplikaci na obličej nebo při použití u dětí by léčba, pokud možno, neměla trvat déle než 5 dní.
Krycí obvaz (viz část Dávkování a způsob podávání) a pleny zvyšují vstřebávání léku a zároveň riziko některých nežádoucích účinků.

Interakce

Nejsou popsány žádné klinicky významné interakce.

Dávkování a způsob podávání

Neurčí-li lékař jinak, nanáší se přípravek na postižené místo jedenkrát až dvakrát denně rovnoměrně v tenké vrstvě.
U stavů, které se nezlepšují při obvyklé léčbě, může být účinek léku zvýšen překrytím léčené plochy krycím obvazem při použití polyetylénové folie. Takto může být postupováno pouze z rozhodnutí lékaře.
Přípravek nemá být používán dlouhodobě stav dětí by měl být zkontrolován po jednom týdnu léčby.
Pokud onemocnění neustoupí ani po 4 týdnech léčby, je nutné znovu posoudit stav pacienta a zvážit přechod na méně účinné kortikosteroidy.

Nežádoucí účinky

Při správném používání a dodržování správného trvání léčby přípravek nezpůsobuje u většiny pacientů nežádoucí účinky.
Výjimečně se vyskytují příznaky přecitlivělosti (alergické reakce) jako svědění nebo pálení kůže, otoky víček, rtů nebo obličeje.
Při užívání nadměrného množství nebo příliš dlouhém trvání léčby mohou na kůži vzniknout změny jako je její ztenčení, rozšíření povrchových cév, změny barvy kůže (pigmentace) nebo nadměrný růst ochlupení (hypertrichóza).
Dlouhodobé používání léku ve velkých množstvích může vést k poruše funkce kůry nadledvin. To se projeví například zpomalením růstu u dětí, neobvyklým přibýváním na váze nebo vznikem akné.
Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Doba použitelnosti

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávání

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Datum poslední revize textu
31.5.2013.


top