Dětská mozková obrna se nedá vyléčit. Pacientům však můžete průběh nemoci značně ulehčit #1/6

top