DOXIUM 500

tvrdé tobolky
(Calcii dobesilas monohydricus)

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
OM PHARMA S.A.
R. da Indústria, 2 – Quinta Grande
2610–088 Amadora – Lisboa, Portugalsko

Složení

Léčivá látka: Calcii dobesilas monohydricus 500 mg v l tobolce
Pomocné látky: magnesium-stearát, kukuřičný škrob, želatina, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý, indigokarmín.

Indikační skupina
Látka stabilizující funkci kapilár, venofarmakum.

Charakteristika

Monohydrát kalcium-dobesylátu svým působením na stěny vlásečnic upravuje jejich porušené funkce-zvýšenou propustnost a sníženou odolnost. Zvyšuje ohebnost červených krvinek, potlačuje shlukování krevních destiček, a u onemocnění cév oční sítnice při cukrovce snižuje vazkost krve a krevní plazmy. Zlepšuje prokrvení tkání. Tyto vlastnosti pomáhají upravovat poruchy činnosti vlásečnic jak funkční, tak způsobené vrozenými nebo získanými poruchami látkové výměny. Navíc dobesilan vápenatý pomáhá zmírňovat otoky.

Indikace

Přípravek se užívá při následujících onemocněních:
Onemocnění vlásečnic, především onemocnění cév oční sítnice vedoucí k poruše její výživy s následnými degenerativními změnami u pacientů s cukrovkou (diabetická retinopatie). Klinické projevy žilní nedostatečnosti dolních končetin (pocit bolestivých nohou, křeče, poruchy citlivosti (parestézie), otoky, městnání, kožní projevy (dermatóza). Přídatná léčba u povrchových zánětů žil. Hemoroidy. Stavy po úplném nebo částečném ucpání žíly krevní sraženinou (posttrombotický syndrom). Oběhové poruchy z cévních příčin.
Přípravek je určen pro dospělé pacienty.

Kontraindikace

Doxium 500 se nesmí užívat při přecitlivělosti na jakoukoli složku přípravku.
V těhotenství je možno přípravek užívat pouze na vyslovené doporučení ošetřujícího lékaře.V období kojení by po poradě s lékařem měla být léčba vysazena.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, ale vzácně se mohou vyskytnout zažívací potíže jako nevolnost nebo průjem, kožní reakce, horečka.
V případě výskytu zažívacích obtíží se poraďte o dalším užívání přípravku s lékařem. Objeví-li se kožní reakce nebo horečka, přerušte užívání přípravku a vyhledejte lékaře, protože se může jednat o alergickou reakci.

Interakce

Žádné interakce s jinými léky nejsou dosud známy.

Dávkování

Obvyklá dávka je jedna tobolka jedenkrát až dvakrát denně (500–1000 mg) během hlavního jídla. Doba léčby se pohybuje od několika dnů do několika měsíců v závislosti na povaze onemocnění a jeho vývoji. Přesné dávkování vždy určí lékař.

Upozornění

Klinické projevy eventuálního předávkování nejsou známy.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Varování

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
30 a 60 tobolek

Datum poslední revize textu
9.4.2009


top