Espumisan je lék pomáhající proti plynatosti a dalším nepříjemnostem s ní spojenou. Prodává se v podobě tobolek a kapek, kapky jsou vhodné už pro kojence. Je volně prodejný a je vhodný i pro těhotné a kojící.

Za plynatost se mnoho lidí stydí, jedná se ale o přirozený fyzický projev, který například postihuje především miminka a malé děti. Snad každý někdy zažil silnou bolest břicha způsobenou „zaraženými prdy“, ale protože se nejedná o nemoc, většina lidí problém neřeší.

Nadýmání je ale snadno řešitelný problém. Léky espumisan odbourávají přebytečné plyny, současně se ale v těle nevstřebávají, fungují takzvaně mechanicky. Proto jsou vhodné i pro miminka a ani dospělí se nemusí bát častého užívání.

Obsah

Espumisan měkké tobolky

Užívají se při zvýšené plynatosti a bolestech, které způsobuje. V trávícím traktu působí jako protipěnivý prostředek, čímž léčí zažívací obtíže způsobené plyny.

Pomáhá proti nadměrnému odchodu plynů, kručení ve střevech, pocitu nafouknutého napjatého břicha a někdy až bodavé bolesti v břiše.

Je vhodný pro děti a dospělé od 6 let.

Dávkování tobolek espumisan

Doporučené dávkování jsou 2 tobolky 3-4x denně. Bez konzultace s lékařem není doporučené užívání delší než dva týdny.

Espumisan cena

Cena se pohybuje okolo 150 korun za balení 100 tobolek.

Espumisan kapky

Léčivá látka simeticonum se zde nachází v podobě emulze, díky tomu jsou kapky vhodné již pro kojence, většinou se uvádí od 3 týdnů.

Kapky způsobují rozpad bublinek plynu nacházející se v potravě a na sliznici zažívacího traktu a tím zmírňují plynatost a s ní spojené příznaky, jako je bolest břicha, na kterou jsou miminka obzvlášť náchylné.

Jsou kapky espumisan vhodné i pro novorozence?

Novorozeňata také často trpí na koliky a nadýmání, na doporučení lékaře je možná podat i dříve něž po 3 týdnech života.  Lék působí mechanicky, takže se v těle nevstřebává, proto je bezpečný i při použití u nejmladších.

Dávkování kapek espumisan

 • kojenci 5–10 kapek se dá do každé lahvičky s kojeneckou výživou nebo se podá kojenci malou lžičkou bezprostředně před každým kojením
 • 1–6 let 10 kapek 3–5krát denně
 • 6–14 let 10–20 kapek 3–5krát denně
 • Mladiství a dospělí 20 kapek 3–5krát denně

Cena kapek

Balení jedné lahvičky obsahující 30 mililitrů léku stojí okolo 130 korun.

Espumisan v těhotenství a při kojení

Během těhotenství často dochází ke změnám v trávení, což často vede ke zvýšené plynatosti. Mnoho nadcházejících matek se bojí užívat léky, neboť mohou mít nepříznivý efekt na plod dítěte, stejně tak se obávají i kojící matky.

Dobrou zprávou ale je, že pro měkké tobolky neexistuje žádný důvod k omezení dávek léku při těhotenství ani při kojení. Zatímco v příbalovém letáku kapek je uvedeno, že pro nedostatečné množství výzkumu efektu na těhotenství či kojení nelze kapky doporučit.

Takže pokud máte problém s plynatostí během těhotenství nebo při kojení, raději využijte espumisan tobolky.

Všeobecně se doporučuje konzultovat s lékařem před podáním jakýchkoli nových léků.

Příbalové letáky Espumisan

Všechny léky – Espumisan

Espumisan kapky 100 mg/ml

perorální kapky, emulze
Léčivá látka: simeticonum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat
 3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat
 6. Další informace

1. Co je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml a k čemu se používá

Espumisan kapky 100 mg/ml léčí příznaky plynatosti (nadýmání a zvýšený odchod plynů konečníkem) a jsou vhodné pro všechny věkové skupiny pacientů. Způsobují rozpad bublinek plynu nacházejících se v potravě a na sliznici zažívacího traktu. Plyny uvolněné tímto způsobem mohou být následně vstřebány střevní stěnou nebo odstraněny z těla činností střev.

Použití
Espumisan kapky 100 mg/ml se používají:

 • k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. hromadění plynů ve střevech (meteorismus), při plynatosti nebo při zvýšené tvorbě střevních plynů po operacích
 • k přípravě na zobrazovací vyšetření v oblasti břicha (např. rentgenologické a sonografické vyšetření, endoskopická vyšetření, jako doplněk suspenzí kontrastních látek).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Espumisan kapky 100 mg/ml užívat

Neužívejte Espumisan kapky 100 mg/ml

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku simeticon nebo na kteroukoli další složku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml. Uvědomte si prosím, že se to týká i jiných osob, kterým podáváte Espumisan kapky 100 mg/ml.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml je zapotřebí
Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby mohla být zjištěna příčina těchto obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje jinou léčbu.
Porada s lékařem je doporučena zejména při podávání přípravku dětem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou známy.

Užívání přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml s jídlem a pitím
Žádná zvláštní upozornění.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Protože nejsou k dispozici žádné klinické údaje o užívání přípravku během těhotenství, užívání přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml během těhotenství a kojení se nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádná zvláštní upozornění.

Důležité informace o některých složkách přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml
Tento léčivý přípravek obsahuje sorbitol. Jestliže Vám lékař někdy sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se před užitím tohoto léčivého přípravku s lékařem.

3. Jak se Espumisan kapky 100 mg/ml užívají

Vždy užívejte Espumisan kapky 100 mg/ml přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Existují dva způsoby, jak odměřit dávku přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml: V závislosti na velikosti dávky můžete k dávkování použít:

 • uzávěr s kapátkem
 • odměrku se stupnicí v mililitrech (ml)

Podrobnější pokyny k používání odměrných pomůcek jsou uvedeny níže v dávkovacích tabulkách.

Dávkování
Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml dávkujte podle intenzity obtíží.
Obvyklé dávkování je následující:
Při zažívacích obtížích způsobených plyny
Věková skupina Dávkování v kapkách
Kojenci 5–10 kapek se dá do každé lahvičky s kojeneckou výživou nebo se podá kojenci malou lžičkou bezprostředně před každým kojením 1–6 let 10 kapek 3–5krát denně 6–14 let 10–20 kapek 3–5krát denně
Mladiství a dospělí 20 kapek 3–5krát denně
Espumisan kapky 100 mg/ml je možné užívat také po operacích.
Espumisan kapky 100 mg/ml se užívají s jídlem nebo po jídle, a nebo také před spaním, je-li třeba.
Espumisan kapky 100 mg/ml by měly být užívány po celou dobu přetrvávání obtíží.
Espumisan kapky 100 mg/ml mohou být užívány dlouhodobě pouze na radu lékaře.Viz také bod 2

„Čemu musíte věnovat pozornost“.

K přípravě na zobrazovací vyšetření Dávkování v ml (odměrka) 1 ml 3krát denně po jídle v den před vyšetřením a 1 ml ráno v den vyšetření

Jako doplněk suspenzí kontrastních látek
Dávkování v ml (odměrka)
2–4 ml do 1 litru suspenze kontrastní látky (jídla) pro dvojitě kontrastní zobrazení
K přípravě na vyšetření žaludku a tenkého střeva (endoskopii)
Dávkování v ml (odměrka)
2–3 ml před endoskopií Je-li třeba, v průběhu vyšetření může být kanálkem endoskopu podáno více emulze, aby se odstranily překážející bublinky pěny

Způsob a délka užívání
Před použitím dobře protřepejte!
Používání uzávěru s kapátkem (10–25 kapek):
Lahvičku je třeba držet svisle, otvorem kapátka směřujícím dolů. 25 kapek odpovídá 1 ml (což odpovídá 100 mg simeticonu).

Používání odměrky:
K šroubovacímu uzávěru lahviček s kapátkem o objemu 30 ml a 50 ml je jako odměrná pomůcka přiložena odměrka se stupnicí v mililitrech. Je-li třeba (např. při dávkách 25 kapek a více), může být vytažena a použita k odměření dávky místo uzávěru s kapátkem.
Poznámka: Vzhledem k nebezpečí spolknutí musí být odměrka uchovávána mimo dosah dětí.

Jestliže jste užil/a více přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, než jste měl/a
Není pravděpodobné, že by užití nadměrného množství Espumisan kapky 100 mg/ml mělo jakýkoliv škodlivý účinek. I velká množství přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml jsou snášena bez obtíží.
Léčivá látka přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml, simeticon, způsobuje rozpad pěny v zažívacím traktu čistě fyzikální cestou. Simeticon se nevstřebává a při průchodu střevy není chemicky ani enzymaticky měněn. ** Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml**
V takovém případě můžete kdykoli užít vynechanou dávku. Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml
Mohlo by dojít k opětovnému výskytu obtíží.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan kapky 100 mg/ml nebyly dosud zaznamenány. Pokud si všimnete nežádoucích účinků, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak Espumisan kapky 100 mg/ml uchovávat

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku za “použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření je přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml stabilní po dobu 3 následujících měsíců. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Další informace

Co přípravek Espumisan kapky 100 mg/ml obsahuje
Léčivou látkou je simeticonum.
1 ml perorální emulze obsahuje simeticonum 100 mg.
Pomocnými látkami jsou makrogol-stearát, glycerol- monostearát 40–50, kyselina sorbová, hydroxid
sodný ( k úpravě pH), draselná sůl acesulfamu, chlorid sodný, nekrystalizující sorbitol 70% ( E 420),
karbomer,, dihydrát natrium-citrátu, banánové aroma, čištěná voda.
Jak Espumisan kapky 100 mg/ml vypadají a co obsahuje toto balení
Espumisan kapky 100 mg/ml je mléčně bílá, slabě viskózní emulze v 30 ml a 50 ml lahvičkách
z hnědého skla s uzávěrem s kapací vložkou, šroubovacím uzávěrem a odměrným víčkem.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlín, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Velká Británie (RMS) Espumisan 100 mg/ml oral drops, emulsion
Bulharsko Еспумизан комфорт 100 mg/ml перорални капки,емулсия
Česká republika Espumisan kapky 100 mg/ml
Estonsko Espumisan 100 mg/ml
Finsko Espumisan 100mg/ml tipat, emulsio
Maďarsko Espumisan 100 mg/ml belsőleges emulzió
Lotyšsko Espumisan 100 mg/ml emulsija iekšķīgai lietošanai
Polsko Espumisan 100 mg/ml
Rumunsko Espumisan 100 mg/ml, picături orale, emulsie
Slovinsko Espumisan 100 mg/ml, peroralne kapljice, emulzija
Slovenská republika Espumisan comfort 100 mg/ml perorálne emulzné kvapky

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 28.7.2010

Espumisan

40 mg, měkké tobolky

Léčivá látka: simethiconum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Espumisan musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Espumisan a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Espumisan užívat
 3. Jak se přípravek Espumisan užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Espumisan uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Látka nebo indikační skupina nebo mechanismus účinku
Espumisan je lék působící v trávicím traktu jako protipěnivý prostředek a používaný také jako diagnostická pomůcka.

Použití:

 • k léčbě příznaků zažívacích obtíží způsobených plyny, např. plynatosti (meteorismus) a pocitu plnosti
 • na doporučení lékaře k přípravě na vyšetření v oblasti dutiny břišní, např. rentgenologickému a sonografickému vyšetření

Obtíže způsobené plyny by mohly být také známkami funkčních poruch zažívacího traktu a projevovat se jako pocit tlaku a plnosti, předčasný pocit sytosti, říhání, hlasité pohyby střev a plynatost.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Espumisan

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na simetikon, oranžovou žluť (E 110), methylparaben nebo na kteroukoli další složku přípravku Espumisan.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Espumisan je zapotřebí
Při nově vzniklých a/nebo přetrvávajících žaludečních obtížích musíte navštívit lékaře, aby mohla být zjištěna příčina obtíží a možné základní onemocnění, které vyžaduje léčbu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léky nejsou známy.

Těhotenství a kojení
Nejsou žádné důvody pro omezení užívání přípravku Espumisan v těhotenství a po dobu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Žádná zvláštní upozornění nejsou třeba.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Espumisan přesně podle pokynů uvedených v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování
Obvyklá dávka je:
při zažívacích obtížích způsobených plyny
Dospělí a mladiství 2 tobolky přípravku Espumisan (což odpovídá 80 mg simetikonu) 3–4krát denně
Děti ve věku 6–14 let 2 tobolky přípravku Espumisan (což odpovídá 80 mg simetikonu) 3–4krát denně
Pro mladší děti a kojence jsou k dispozici jiné lékové formy.

při přípravě na zobrazovací vyšetření
Doporučené dávkování je 2 tobolky přípravku Espumisan třikrát denně (což odpovídá 240 mg simetikonu) v den před vyšetření a 2 tobolky přípravku Espumisan (což odpovídá 80 mg simetikonu) ráno v den vyšetření.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Espumisan je příliš silný nebo slabý, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání
Espumisan se užívá během jídla nebo po jídle, podle potřeby také před spaním.

Délka léčby
Délka léčby se řídí průběhem obtíží.
Espumisan může být v případě potřeby na doporučení lékaře užíván také dlouhodobě.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Espumisan, než jste měl(a)
Předávkování po užití přípravku Espumisan není známo.
Léčivá látka přípravku Espumisan vytváří v zažívacím traktu pěnu, rozpadá se čistě fyzikálně a je biologicky a chemicky zcela neaktivní. Předávkování je proto v podstatě vyloučeno. I velká množství přípravku Espumisan jsou snášena bez obtíží.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Espumisan
V takovém případě můžete vynechanou dávku kdykoli nahradit.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Espumisan
V takovém případě by mohlo dojít k návratu obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nežádoucí účinky spojené s užíváním přípravku Espumisan nebyly dosud pozorovány.
Barvivo oranžová žluť (E 110) by mohlo vyvolat alergické reakce.
Methylparaben by mohl způsobit reakce z přecitlivělosti, a to i opožděné.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK ESPUMISAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Espumisan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru, štítku a krabičce za “použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Espumisan obsahuje

 • Léčivou látkou je simethiconum. Jedna tobolka obsahuje 40 mg simethiconum.
 • Pomocnými látkami jsou želatina, glycerol 85%, methylparaben, chinolinová žluť, oranžová žluť

Jak přípravek Espumisan vypadá a co obsahuje toto balení
Téměř kulaté, žluté měkké želatinové tobolky, Obsah tobolky je bezbarvý, nepatrně zakalený.
Velikost balení: 25, 50, 100 měkkých tobolek
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Berlin-Chemie AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tento příbalový leták byl naposledy schválen:
19.1. 2011

Recenze

Hodnocení: 96 %


top