Fibromy představují kosmetickou vadu, zdraví člověka však neohrožují. Jak si s nimi poradit?

fibrom

Kožní výrůstky mohou člověka snadno rozhodit, v případě fibromu ovšem není důvod k obavám, neboť představuje pouze kosmetický problém. Tento drobný kožní útvar se může objevit kdekoliv na lidském těle, podle toho, o jaký typ se jedná. Některé fibromy jsou měkké a jiné tvrdé, nicméně neměly by měnit svůj tvar ani velikost. Pokud si nejste jisti, zda se skutečně jedná o fibrom, nebo vám z jakéhokoliv důvodu překáží, vaše kroky by rozhodně měly v první řadě vést ke kožnímu lékaři.

Co jsou fibromy?

Fibromy jsou jinými slovy neškodné kožní výrůstky, které dorůstají velikosti maximálně několik centimetrů, zpravidla ale bývají velmi malé a poté co dorostou, už svoji velikost ani tvar nemění. Pro člověka v podstatě nepředstavují žádné zdravotní riziko, neboť se jedná o nezhoubný a nebolestivý kožní útvar.

Jedinci tak mohou komplikovat život spíše z estetického hlediska podle toho, kde se objeví. Vyskytovat se totiž mohou kdekoliv na těle. Výrůstky mají ostře ohraničený okraj, přičemž povrch bývá hladký. Na dotek mohou být fibromy měkké i tvrdé na základě toho, o jaký druh výrůstku se jedná a jaké množství vaziva obsahují. Výjimečně se mohou vyskytovat i pod kůží.

Jaké druhy fibromů existují?

Fibromy mohou být tvořeny pouze tukovou tkání, v takovém případě hovoříme o lipofibromech, někdy ovšem bývají výsledkem krevní sraženiny, tehdy se setkáváme s angiofibromy. Je-li fibrom na dotek tvrdý, znamená to, že obsahuje velké množství vláken a naopak malé množství buněk, zatímco u měkkého fibromu je tomu naopak.

Tvrdé fibromy

Do skupiny tvrdých fibromů řadíme tzv. keloidy a dermatofibromy. Dermatofibromy se vyznačují růžovou až červenou, fialovou či světle hnědou barvou, která se může měnit. Rovněž je pro ně charakteristický pomalý růst. Zpravidla se objevují na horních a dolních končetinách, případně trupu.

Keloidy mohou být svým vzrůstem výrazně větší než dermatofibromy a vyskytují se v místě kožních jizev. Nejčastěji tento typ fibromu postihuje obličej, uši, ramena, hrudník a záda, čímž působí větší kosmetické obtíže.

Měkké fibromy

Měkké fibromy svým vzhledem připomínají houbu, neboť jsou s kůží propojeny stopkou. Z tohoto důvodu se jim někdy rovněž říká stopkaté nebo pendlující fibromy. Pro tyto výrůstky je charakteristický malý obsah vláken a velké množství buněk, důsledkem čehož jsou na dotek měkké a zpravidla visí na stopce.

Podkožní fibromy

Fibromů existuje celá řada a některé se vyskytují i jinde než na kůži. Rozlišujeme je podle toho, jaké orgány postihují nebo jaké složky v nich převládají. Běžně je člověk nemusí vůbec zaznamenat, jelikož bývají odhaleny až při CT nebo ultrazvukovém vyšetření. Setkat se tedy můžeme dále s těmito typy:

 • Cystické fibromy: jsou tvořeny lymfatickými cévami
 • Mixofibromy: dochází k nim při zkapalnění měkkých tkání
 • Ovariální fibromy: jedná se o benigní nádory vaječníků
 • Děložní fibromy (myomy): jsou nezhoubné nádory v děložní svalovině
 • Fibroadenomy v prsu: představují nejčastější benigní nádory u mladých žen

Jaké mají fibromy příznaky?

Jelikož fibromy nejsou zhoubné, často kromě kosmetické vady nebývají doprovázeny žádnými dalšími potížemi. Pokud se však vyskytují v blízkosti cév a nervů, mohou způsobit svědění, pálení nebo dokonce brnění. Jak již bylo zmíněno výše, vzhledově bývají charakterizovány:

 • Ohraničeným okrajem
 • Hladkým povrchem
 • Neměnností tvaru a velikosti
 • Narůžovělou, červenou, fialovou či nahnědlou barvou
 • Velikostí maximálně několik centimetrů
 • Mohou být tvrdé či měkké
 • V některých případech stopkou
Objevil se u vás na těle fibrom?

Proč fibromy vznikají?

Přesný důvod toho, proč fibromy vznikají, nebyl bohužel doposud zcela objasněn. Odborníci se však domnívají, že velkou roli zde hrají genetické predispozice jedince. Pravděpodobnost vzniku výrůstků rovněž zvyšuje dlouhodobé dráždění tkáně v místě vzniku.

Příčinou může být v některých případech jizva, jak jsme již zmínili výše. Tehdy dochází ke vzniku měkkých fibromů, tedy keloidů. Někdy rozhoduje i vyšší věk, neboť imunitní systém zeslabuje a tkáně hůře regenerují při reakci s dráždivým podnětem. Mezi další potenciální příčiny řadíme:

 • Poruchy imunity
 • Autoimunitní onemocnění
 • Léky či hormonální antikoncepci
 • Akné, popáleniny či jiná zranění

Jak probíhá léčba fibromů?

Přestože fibromy nepředstavují žádné riziko, objevíte-li na kůži výrůstek, který začne měnit svůj tvar či velikost, stejně jako v případě pigmentových znamének, je namístě vyhledat kožního lékaře. Ten důsledně vyšetří, zda se skutečně jedná o benigní útvar. Je-li po vyšetření potvrzen fibrom a nezpůsobuje vám žádné kosmetické obtíže, není nutná léčba ani jeho odstranění.

Odstranění fibromu

V případě, že se rozhodnete pro odstranění fibromu, s největší pravděpodobností vás čeká zákrok pomocí elektrokauteru, neboť se využívá nejčastěji. Tento přístroj odstraňuje patologické tkáně vlivem působení vysokofrekvenčního proudu a jeho následným teplem, který umožňuje vznik elektrických impulzů.

Odstranění fibromů touto metodou trvá pouze pár vteřin a cítíte pouze slabé brnění či pálení. Následně dojde ke vzniku strupu, jež se následně sám odloupne. Pacienti by se po zákroku měli vyhýbat především přímému slunečnímu záření. Mezi další možné způsoby odstranění fibromu patří:

 • Excize skalpelem
 • Exkochleace
 • Laser
 • Vypálení tekutým dusíkem
 • Injekce kortikosteroidů

Zdroje: cs.medicker.com, kozni-onemocneni.zdrave.cz, mojezdravi.cz

Fibromy představují kosmetickou vadu, zdraví člověka však neohrožují. Jak si s nimi poradit?
4 (80%) 14 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top