GLURENORM

(gliquidonum)
tablety

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ZENTIVA, a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Složení

Léčivá látka: gliquidonum (gliquidon) 30 mg v 1 tabletě
Pomocné látky: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát

Farmakoterape­utická skupina
perorální antidiabetikum

Charakteristika

Glurenorm stimuluje tvorbu inzulinu v pankreatu a zároveň zlepšuje citlivost tkání na inzulin. Výsledkem jeho působení je snížení zvýšených hladin cukru v krvi u pacientů, kteří se léčí na diabetes mellitus (cukrovku).

Indikace

Glurenorm se užívá při léčbě diabetes mellitus II. typu (cukrovka nezávislá na podávání inzulinu) u dospělých i starších pacientů, kteří nepotřebují inzulin, ale u nichž dodržování dietního režimu nepostačuje ke kompenzaci cukrovky.
Lék je určen dospělým pacientům.

Kontraindikace

Glurenorm se nesmí užívat při přecitlivělosti na kteroukoliv z jeho složek a při přecitlivělosti na sulfonamidy, při diabetes mellitus I. typu (cukrovka závislá na podávání inzulinu), při diabetickém komatu (porucha vědomí zapříčiněná těžkým metabolickým rozvratem, způsobeným cukrovkou), během těhotenství a kojení, u pacientů s nedostatečností oběhového a dýchacího systému, u nemocných se sníženou funkcí nadledvinek a jater, s těžkým stupněm ledvinového selhání, u nemocných léčených na závažnější infekce a při větších operacích, kde je vhodnější dočasná léčba inzulinem. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou až během užívání léku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky

Lék se obvykle dobře snáší, ale může se vyskytnout hypoglykemická reakce (reakce z nadměrného snížení hladiny cukru v krvi), a to hlavně při dietě s nízkým obsahem cukrů a nepravidelném příjmu potravy, při tělesné námaze nebo nevhodně určené dávce léku. Hypoglykemická reakce se projevuje nevolností, pocením, bolestmi hlavy, silným pocitem hladu, nervozitou, třesem, bledostí, zrychlenou tepovou frekvencí, poruchami chování (desorientace, agresivita) a poruchami vědomí až bezvědomím.
Velmi zřídka se mohou vyskytnout kožní alergické reakce (zčervenání kůže, vyrážky, svědění) a nevolnost nebo zvracení, které jsou obvykle přechodné a spontánně odeznějí. Mohou se též vyskytnout bolesti hlavy a vzácně nesnášenlivost alkoholu a změny v krevním obraze.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání léku poraďte s lékařem.

Interakce

Účinky léku Glurenorm a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.
Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte nebo začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Účinek Glurenormu se zvyšuje při fyzické námaze, stresu a požívání alkoholu.
Glurenorm může snížit toleranci alkoholu.
Glurenorm prodlužuje účinek barbiturátů, sedativ a hypnotik (léky na uklidnění a na navození spánku). Riziko zvýšeného účinku Glurenormu vzniká při současné léčbě salicyláty (léky proti horečce a bolesti), tuberkulostatiky (léky proti tuberkolóze), antiuratiky (léky proti dně), perorálními antikoagulancii (léky proti nadměrné srážlivosti krve), chloramfenikolem, tetracykliny a sulfonamidy (léky proti infekcím), inhibitory MAO (některé léky proti depresi), klofibrátem (lék snižující hladinu tuku v krvi), beta-blokátory (léky proti nepravidelné činnosti srdce a vysokému krevnímu tlaku).
Účinek Glurenormu snižují kortikosteroidy, diuretika (močopudné léky), estrogeny (léky s obsahem ženského pohlavního hormonu), fenytoin (lék proti epilepsii), hormony štítné žlázy, kyselina nikotinová, antagonisté kalciového kanálu (léky proti vysokému krevnímu tlaku), izoniazid (lék proti tuberkolóze), perorální kontraceptiva (léky zabraňující početí).

Dávkování a způsob podávání

Přesné dávkování vždy určí lékař. Dávkování je přísně individuální. Léčba se začíná malými dávkami a podle potřeby se denní dávky postupně (v týdenních intervalech) zvyšují o 15 mg (1/2 tablety), až do dosažení optimální kompenzace cukrovky. Počáteční dávka Glurenormu je 15 mg (1/2 tablety) obvykle ráno při snídani. Celková denní dávka se pohybuje mezi 15 – 120 mg (1/2–4 tablety), obvykle se rozdělí do dvou nebo více dávek, z nichž největší se užívá při snídani, další na začátku hlavních jídel. Pokud celková denní dávka nepřesahuje 60 mg (2 tablety), může se podávat v jednorázové dávce ráno. Lepší kontrola diabetu se však dosáhne při podávání léku ve dvou nebo třech denních dávkách. Dávkování je potřebné přizpůsobit stravovacím návykům a denní aktivitě pacienta. Maximální jednotlivá dávka je 60 mg (2 tablety), maximální denní dávka je 180 mg (6 tablet). Glurenorm se užívá dlouhodobě.
Lék se užívá na začátku hlavních jídel, zapíjí se vodou.

Upozornění

Hlavně na začátku léčby může Glurenorm nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování, např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů a práci ve výškách. Tyto činnosti by jste měli vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře!
Léčba Glurenormem vyžaduje pravidelné lékařské kontroly. Jedná se především o kontroly hladin cukru v krvi, cukru a acetonu v moči.
Během léčby je třeba přísně dodržovat dietní režim určený lékařem, u obézních diabetiků redukovat tělesnou hmotnost a vyžadovat pravidelnou tělesnou aktivitu.
Na začátku gravidity je třeba léčbu okamžitě přerušit. Během užívání léku platí zákaz požívání alkoholických nápojů. Během léčby se nedoporučuje opalování.

Předávkování

Předávkování se projevuje hypoglykemickou reakcí (reakce z nadměrného snížení hladiny cukru v krvi) různého stupně. Jde o následující příznaky: nevolnost, pocení, bolesti hlavy, „mučivý“ hlad, nervozita, třes, bledost, zrychlení tepové frekvence, poruchy chování (desorientace, agresivita) a vědomí až bezvědomí s křečemi.
Při těchto příznacích podejte pacientovi urychleně slazený nápoj nebo několik kostek cukru. Jestliže se přesto stav nezlepší, okamžitě vyhledejte lékaře!

Uchovávání
Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25 oC. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chraněn před světlem a vzdušnou vlhkostí.

Varování

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
30 tablet (3×10 tablet)

Datum poslední revize
2.12.2009


top