Hydrokéla způsobuje u mužů otok šourku nahromaděním tekutiny. Jaká je léčba?

hydrokéla

Hydrokéla se vyskytuje výhradně u mužů a jedná se o stav, kdy se šourek, tedy vak, který obsahuje varlata, naplní tekutinou. Tekutina může obklopovat jedno nebo obě varlata a způsobit otok v šourku. Ačkoli je tento stav mnohem častější u chlapců, může se vyskytnout také u dospělých mužů. Hydrokéla obvykle není bolestivá ani nemusí vyžadovat žádnou léčbu. Pokud se však potýkáte s otokem, navštivte svého lékaře, aby vyloučil jiné příčiny.

Co je hydrokéla?

Hydrokéla, neboli vodní kýla, představuje poměrně častou vývojovou vadu, která postihuje pouze mužskou část populace. Jedná se o nahromadění tělní tekutiny v šourku, konkrétně v obalech varlete, a může obklopovat obě nebo pouze jedno varle. Nejčastěji vzniká neúplným ukončením sestupu varlete během nitroděložního vývoje.

Tato porucha však nijak neohrožuje dotyčného na zdraví ani nenarušuje vývoj varlete. Spíše se stává kosmetickou vadou, která může překážet při běžných činnostech, zejména pokud dochází k výraznějšímu zvětšení varlete. Hydrokéla obvykle není nebezpečná a neměla by mít vliv na plodnost. Může být ovšem důsledkem jiných stavů varlat, které mohou způsobit vážné komplikace. Mezi tyto stavy patří například:

  • Infekce nebo nádor
  • Tříselná kýla: Smyčka střeva zachycená v břišní stěně může vést k život ohrožujícím komplikacím

Jaká je příčina hydrokély?

Ke vzniku hydrokély dochází nejčastěji v nitroděložním vývoji při nedostatečném ukončení sestupu varlete. To se v prenatálním období nachází za dutinou břišní, odkud následně sestoupí do šourku tříselným kanálem. Tímto sestupem se do šourku dostává i tzv. list pobřišnice vytvářející váček, který prostupuje z dutiny břišní až před varle. V průběhu následujícího vývoje tento váček za normálních okolností zaniká. Není-li však vývoj dokončen a váček zcela nezanikne, dochází ke zvětšení prostoru, jež se začne plnit tělní tekutinou, čímž vzniká hydrokéla.

Hydrokély se mohou také tvořit později v životě, většinou u mužů nad 40 let. K tomu obvykle dochází, pokud se kanál, kterým sestupují varlata, neuzavřel úplně a tekutina nyní vstupuje, nebo se kanál znovu otevře. To může způsobit pohyb tekutiny z břicha do šourku. V ojedinělých případech může být příčinou hydrokély rovněž zánět varlete a nadvarlete či nádorové onemocnění.

Jaké má hydrokéla příznaky?

Hydrokéla obvykle nezpůsobuje žádnou bolest. Jediným příznakem je zpravidla oteklý šourek. U dospělých mužů může být však v šourku zaznamenán pocit těžkosti. V některých případech může být otok horší ráno než večer. Pokud vy nebo vaše dítě pociťujete náhlou nebo silnou bolest v šourku, vyhledejte lékařskou pomoc. Může se jednat o takzvanou torzi varlat. K torzi dochází, když se varlata zkroutí, obvykle v důsledku zranění nebo nehody.

Trápí vás nateklá oblast šourku?

Diagnostika hydrokély

Pokud se vy nebo váš potomek potýkáte s otokem šourku, je potřeba vyhledat lékaře, aby bylo možné vyloučit jiná onemocnění. U dětí si však lékař během pravidelné preventivní prohlídky pravděpodobně všimne, že šourek je oteklý.  Hydrokéla bývá vyhodnocována fyzikálním vyšetřením a dále je charakterizována ultrazvukem šourku. Při běžném prohmatu typicky nelze cítit varle kvůli tekutině, která jej obklopuje, ultrazvuk ovšem umožňuje podrobné vyšetření základního varlete.

Jaká je léčba hydrokély?

Většinu malých a středně velkých hydrokél, které jsou minimálně symptomatické, lze zvládnout pravidelnými kontrolami. Pokud hydrokéla postupuje do bodu, kdy způsobuje nepohodlí, bolest, těsnost, deformaci nebo rozpaky, je namístě přistoupit k léčbě. U kojenců hydrokély obvykle časem zmizí. Pokud hydrokéla nezmizí v době, kdy váš syn dosáhne věku 1 roku, nebo se otok příliš zvětší, bude možná potřebova operace.

Chirurgický zákrok

Hydrokély přetrvávající déle než rok obecně vyžadují chirurgický zákrok, aby se zabránilo budoucím komplikacím. Před operací váš syn dostane anestezii, takže nebude pociťovat žádnou bolest. V rozkroku je proveden malý řez, chirurg vyprázdní tekutinu z vaku, poté odstraní kanál a spojí břišní dutinu s šourkem. Svalová stěna je následně vyztužena stehy. U dospívajících chlapců a dospělých mužů se provádí chirurgická oprava řezem v šourku. Chirurgické místo bývá chráněno po dobu několika dní podpůrnými a gázovými obvazy.

Jaký je postup po chirurgickém zákroku?

Sestra vám ukáže, jak se o sebe nebo svého syna starat doma. Většina pacientů pociťuje po operaci bolest, takže vám lékař může předepsat nějaký lék proti bolesti. Obvykle nezůstávají žádné stehy k odstranění. Stehy bývají pod kůží a rozpouštějí se samy. Čirý nepromokavý obvaz zakryje řez v oblasti rozkroku. Alespoň tři týdny po operaci se nedoporučuje sportovat, cvičit a sedat si obkročmo. As dva týdny po operaci vás bude čekat kontrola u lékaře, který se podívá, jak se ošetřená oblast hojí.

Zdroje: nem-km.cz, mojezdravi.cz, njurology.com, childrenshospital.org

Hydrokéla způsobuje u mužů otok šourku nahromaděním tekutiny. Jaká je léčba?
4.7 (93.85%) 13 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top