Jaký má koronavirus vliv na těhotné ženy? Je třeba nepanikařit, ale dodržovat opatření

Mnoho těhotných žen se v současné změti informací, které kolují kolem koronaviru, stresuje a zažívá obavy o své nenarozené dítě, což je vzhledem k okolnostem pochopitelné. Přesto je důležité zachovat klid a zjistit si důležitá fakta. Prozatím byl ve světě zaznamenán pouze jediný případ těžšího průběhu nemoci u těhotné ženy, stejně tak nebyl prokázán přenos viru Covid-19 z matky na plod v děloze ani mateřským mlékem po porodu. Těhotné ženy by se však měly držet dál od lidí, dbát na imunitu a nenavštěvovat lékaře bez telefonického ohlášení.

Zatímco je v současné situaci mnoho lidí znepokojeno nejasnými informacemi týkající se  nákazy a šíření viru COVID-19, těhotné ženy jsou stavěny do nelehké situace vzhledem ke zvýšenému pocitu zodpovědnosti. Spousta žen prožívá těhotenství s vyššími obavami i za běžných okolností, což má v takovéto situaci za následek silné pocity strachu, úzkosti a stres.

Jsou těhotné ženy rizikovějšími jedinci?

Pro těhotné ženy, ale i jejich rodinné příslušníky, je především důležité se důsledně informovat a situaci si zracionalizovat, což jim usnadní zachovat klid. Psychický stav nastávající matky je v tomto období jedním ze zásadních faktorů ovlivňující průběh těhotenství.

Jste těhotná?

V první řadě je dobré zmínit, že mezi velkým počtem nakažených lidí z celého světa tvoří jen pár desítek těhotné ženy, přičemž prozatím nebyl zaznamenán ani jeden případ úmrtí dítěte před ani po narození, stejně tak nedošlo k žádnému úmrtí matky. Dále je důležité uvést, že těhotné ženy, pokud netrpí jiným onemocněním a nemají oslabenou imunitu, nejsou vůči viru náchylnější než jiní zdraví lidé.

Jak se proti koronaviru chránit

V současné situaci, kdy je vyhlášena karanténa, se doporučuje vycházet z domova jen v nejnutnějších případech, což by zejména těhotné ženy měly dodržovat. Pokud se budete cítit psychicky hůře a budete potřebovat na vzduch, malá procházka by vám určitě neměla uškodit, budete-li dodržovat dostatečný odstup od lidí a určitě se chránit respirátorem, případně rouškou. Dále se nedoporučuje zbytečný kontakt s rodinou, gravidní žena by se naopak měla vyhýbat veřejné dopravě a obchodům.

Také je zásadní dbát na zvýšenou hygienu, což v praxi znamená důkladné mytí rukou, a to po dobu alespoň 20 až 30 vteřin, užívání dezinfekce na bázi alkoholu – nejen na ruce, ale také na předměty, které běžně používáte, například mobilní telefon. Pro těhotné ženy je důležité i za běžných okolností dodržovat zdravou stravu bohatou na důležité vitamíny a minerály, tudíž je logické, že za současné situace je zvýšená péče o imunitu zcela žádoucí.

Vliv koronaviru na těhotné ženy

Typickými symptomy onemocnění virem COVID-19 jsou teploty až horečky, kašel a dušnost, nicméně ve většině případů bývá průběh mírný, stejně tak i u těhotných žen, kdy nemoc připomíná spíše lehké nachlazení.

Riziko projevu nejtěžších případů nemoci, mezi které patří zánět dýchacích cest a hypoxie (nedostatek kyslíku), hrozí pouze u žen (nejen v těhotenství a taktéž u mužů), které se již potýkají s chronickými onemocněními (například diabetes) nebo s oslabenou imunitou. Doposud byl zaznamenán pouze jeden těžký průběh nemoci u těhotné, a to v Číně, kde žena v 30. týdnu těhotenství musela být napojena na mechanickou ventilaci plic, nicméně je nutné zmínit, že i tento případ dopadl dobře a žena se uzdravila.

O přímém vlivu viru SARS-CoV-2 na zvýšené riziko potratu v prvním trimestru prozatím nebyly zjištěny žádné údaje, stejně ani o zvýšeném riziku vývojových vad, nicméně již bylo prokázáno, že virová onemocnění obecně tato rizika zvyšují, proto je zvýšená opatrnost žádoucí.

Přenos koronaviru z matky na dítě

Podle průzkumů, které byly doposud provedeny, se virus SARS-CoV-2 nepřenáší z matky na plod v děloze, prokázán však nebyl ani přenos z matky na dítě při porodu. Rizikový je nicméně následný kontakt matky s dítětem, během kterého může dojít k přenosu nákazy vzduchem i dotykem.

V Číně již proběhlo testování kojeneckého mléka na přítomnost nového typu koronaviru, která následně nebyla potvrzena. Během kojení je tedy rizikovější kapénkový přenos z matky na dítě, nikoliv kojení jako takové. Z tohoto důvodu se u nás nedoporučuje izolovat matku od dítěte, přestože doporučení z Číny je opačné a v některých zemích tímto způsobem postupují, jelikož možný negativní dopad z odloučení dítěte od matky a odstavení kojení převyšuje riziko z možné nákazy.

Před návštěvou kliniky nebo porodnice

Těhotné ženy, stejně jako jiní pacienti, by v případě onemocnění neměly chodit ke svému praktickému lékaři, gynekologovi, ani do jiných zdravotnických zařízení bez předchozího telefonického ohlášení.

V případě, že je těhotná žena v karanténě a potřebuje se nezbytně dostavit na kontrolu nebo dokonce rodí, měla by telefonicky kontaktovat porodnici nebo linku 112 (případně její příbuzní, kteří ji doprovázejí), dopravit se do porodnice vlastním dopravním prostředkem a využít respirátor, roušku nebo jakoukoliv látku přes nos a ústa. Předtím než infikovaná žena vstoupí do porodnice, je důležité opět kontaktovat personál telefonicky, aby se o rodící ženu mohl ihned postarat a zároveň zamezit šíření nemoci volným pohybem rodičky po porodnici.

Zásady péče o dítě po porodu při nákaze

Po porodu je důležité dodržovat hygienické zásady, které zamezí přenosu nákazy na novorozené dítě, jedná se zejména o následující:

  • Používat respirátor nebo alespoň roušku
  • Důkladné mytí rukou před dotykem dítěte
  • Pokud odsáváte mléko, nechte podat mléko dítěti zdravou osobou

Zdroje: Doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA (fno.cz), MUDr. Jan Šulc (gest.cz), Simon Murphy (Coronavirus outbreak in amp.theguardian.com)


Napsat komentář

Your email address will not be published.

top