Na Marfanův syndrom neexistuje lék. Jaké jsou projevy tohoto genetického onemocnění?

top