Astigmatismus trápí téměř dvě třetiny populace. Jak tuto oční vadu léčit? #temer/7

top