Mikro přestávky mohou zlepšit vaši pracovní výkonnost, ale jen při některých činnostech, říkají odborníci

mikro-přestávky
Zdroj: Unsplash

Podle nově zveřejněné meta analýzy vám mohou přestávky kratší 10 minut dodat energii potřebnou k výkonu práce, ať děláte rutinní práci, nebo jste kreativci. Výjimkou jsou kognitivně náročné úkoly. Aby ovšem mikro pauzy zlepšily váš pracovní výkon, měli byste se během nich věnovat činnostem, které nesouvisejí s vaší prací.

Dát si svačinu, jít na procházku nebo si prohlížet příspěvky na sociálních sítích. Bez ohledu na to, jak je trávíte, mikro přestávky během práce vám mohou dodat potřebnou energii a snížit vaši únavu, říkají výsledky meta analýzy zveřejněné v americkém vědeckém časopise Plos One.

Výzkumníci zkoumali celkem 22 studií provedených za posledních 30 let a dospěli k závěru, že krátké přestávky během pracovní doby zlepšily celkovou pohodu pracovníků, což definovali jako získání potřebné energie k dokončení pracovních úkolů, aniž by byli unaveni, uvedla autorka studie Irina Macsinga, docentka na katedře psychologie na Západní univerzitě v Temešváru v Rumunsku.

Na přestávky během pracovní doby je často nahlíženo negativně a jsou vnímány spíše jako projevy lenosti a nedostatečné produktivity, což může v lidech vyvolávat výčitky z toho, že si je udělali, řekla Macsinga. Jejím cílem proto bylo dokázat, že krátké pauzy během práce jsou pro zaměstnance prospěšné a velmi důležité.

Záleží na typu práce

Studie, které byly součástí meta analýzy, se zabývaly tím, jak přestávky dlouhé maximálně 10 minut ovlivnily studenty v laboratorním prostředí i zaměstnance na pracovišti nejen ve Spojených státech, ale také v Nizozemsku, Číně, Rakousku, Německu, Brazílii a Japonsku. Zjistilo se, že mikro pauzy pozitivně ovlivňují pouze pracovníky při plnění určitých druhů úkolů.

Účastníci studie, kteří vykonávali rutinní nebo kreativní práci, mají podle analýzy z krátkých přestávek prospěch. Rutinní úkoly jsou často prováděné s vysokou úrovní automatizace a nevyžadují, aby člověk využíval mozkovou kapacitu naplno. To může způsobit, že se myšlenky snadno zatoulají k jiným úkolům, které s prací nesouvisejí, což zvyšuje pravděpodobnost udělání chyby, poznamenala autorka analýzy. Krátká přestávka může snížit riziko chyb a znovu zaměřit pozornost pracovníka k právě vykonávané činnosti.

Kreativní činnosti vyžadují, aby člověk ve svém mozku hledal relativní informace k tomu, co dělá, a zároveň potlačoval myšlenky, které s tématem nijak nesouvisí. Mikro přestávky umožňují kreativci soustředit se na činnost, která je odlišná od té, na které právě pracuje, což může zlepšit jeho kreativní výkon, uvádějí autoři studie.

Podle analýzy však kognitivně náročné úkoly, které vyžadují vysokou úroveň a množství mozkové kapacity, nevykazovaly významné zlepšení výkonu s krátkými přestávkami. Studie odhalily, že pro lidi v těchto specifických situacích může sice pauza doplnit energii, ale ne mentální kapacitu potřebnou k dokončení úkolu.

Ne všechny pauzy mají stejný účinek

Aktivity vykonávané během krátké přestávky, které neměly nic společného s prací, vykazovaly podle studie vyšší úroveň emočního zlepšení ve srovnání s přestávkami, které souvisely s prací. Aktivity nesouvisející s prací mohou zahrnovat fyzický pohyb, jako je chůze, která je podle vědců navíc spojena se sníženou únavou a nárůstem pozitivních emocí. Sledování krátkého videa během pauzy bylo podle studie také spojeno s lepším pracovním výkonem.

Mikro přestávky vztahující se k pracovním úkolům, jako je například kontrola emailů nebo konzultace s kolegou, byly podle výsledků analýzy spojeny se sníženou kvalitou duševní pohody i spánku a špatnou náladou.

Ať už se pracovníci během krátké pracovní pauzy rozhodnou dělat cokoli, mělo by to být něco, co je baví, uvedla Emily Hunter, profesorka a vedoucí katedry na Hankamer School of Business na Baylor University ve Waco v Texasu. Ve svém výzkumu zjistila, že lidé, kteří se během svých přestávek věnovali aktivitám, které sami upřednostňují, vykazovali zlepšení pracovního výkonu.

Jak často byste si měli udělat mikro přestávku?

Provedená meta analýza sice nezkoumala, jak často by si lidé měli během dne dělat mikro přestávky, ale Macsinga doporučila pracovníkům, aby si dávali krátké pauzy tak často, jak potřebují. „Když si uděláme krátkou pauzu, jakmile cítíme potřebu, můžeme si všimnout, že hlavou začnou snadno proudit nové nápady.“ řekla Macsinga.

Hunter dále dodala, že záleží na typu práce, kterou člověk vykonává. Fyzicky náročná práce bude mít jiné nároky na přestávky než kognitivní činnosti. Kreativní úkoly zase mohou vyžadovat delší pauzy než stereotypní činnosti. „Stejně jako potřebujeme pít vodu, abychom byli hydratovaní, musíme si dělat krátké přestávky, abychom zůstali soustředění.“ uvedla.

Zdroj: edition.cnn.com

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top