Celiakie: O své nemoci ví asi 10 procent celiaků. Jak ji poznat?

Při celiakii je třeba držet bezlepkovou dietu.

Celiakie je neléčitelné autoimunní onemocnění, které se projevuje nesnášenlivostí lepku. Mezi typické příznaky patří plynatost, křeče v břiše, časté střevní potíže, pokles váhy nebo únava. Nemocný jimi současně vůbec trpět nemusí. Diagnostikuje se krevním testem nebo gastroskopií. Jedinou možnou léčbou je trvalé celoživotní odstranění lepku ze své stravy. Jak se celiakie projevuje, a co obnáší bezlepková dieta? Pokud člověk trpí touto nemocí, při požití lepku dochází k autoimunitnímu zánětu sliznice tenkého střeva, což následně vede k destrukci slizničních klků a mikroklků. Tím se snižuje schopnost vstřebávat živiny a vést k úplnému rozvratu metabolismu. Odhaduje se, že o své nemoci doposud ví pouze deset procent nemocných. V dnešní době zhruba třetina světové populace nosí mutaci genu, která tuto nesnášenlivost způsobuje. Nemoc se nemusí spustit u každého, […]

Více informací

Downův syndrom nelze léčit. Jak poznáte, že se s ním vaše dítě narodí?

downův syndrom diagnostika léčba příznaky

Downův syndrom je nejobvyklejší vrozená chromozomální anomálie. Tuto odchylku lze odhalit již v těhotenství, ale bohužel na ni neexistuje žádná léčba. Doprovází ji mentální retardace a větší náchylnost k některým chorobám, člověka s Downovým syndromem lze ovšem poznat také podle charakteristických tělesných rysů. Downův syndrom je pojmenován po Johnu Langdonu Downovi, který v roce 1866 jako první tuto chorobu popsal. Tímto syndromem trpí lidé všech národů a etnik ve všech zemích světa. Je považován za genetickou náhodu a nikomu se prozatím nepodařilo uspokojivě vysvětlit, proč k němu dochází. Za jeden z faktorů, které mohou ovlivnit pravděpodobnost jeho výskytu, se považuje pokročilejší věk rodičů, tedy matky starší než 35 let a otcové nad 50 let. Je ovšem prokázáno, že chování rodičů v […]

Více informací

Parkinsonova choroba začíná nenápadně. Jak nepřehlédnout příznaky?

Parkinsonova choroba

Parkinsonova choroba je nevyléčitelné neurologické onemocnění vyskytující se na celém světě nezávisle na životním stylu a sociální vrstvě. Postihuje většinou lidi starší padesáti let a o něco častěji muže. Mezi typické příznaky patří poruchy motoriky projevující se charakteristickým třesem. Parkinsonova choroba postihuje nervovou soustavu a je charakteristické poruchami motorických funkcí. Ty jsou zapříčiněny odumíráním mozkových buněk, které u zdravých lidí tvoří látku potřebnou k přenosu informací mezi neurony. Nemoc se vyskytuje zhruba u jedné až dvou osob z tisíce. Nejvíce ohroženi jsou muži mezi 55. a 62. rokem života, zhruba deset procent nemocných představují lidé mladší 40 let. Příznaky Parkinsonova syndromu Prvotní příznaky Prvotní příznaky se u většiny nemocných rozvíjejí pozvolně, proto jim pacienti nepřikládají zvláštní pozornost. Obvykle se jedná o: Rychle […]

Více informací

Epilepsie se může projevit v každém věku. Jaké jsou její příznaky?

epilepsie léčba a příznaky

Epilepsie, neboli padoucnice, je chronické mozkové onemocnění, které se projevuje opakovanými a náhodnými epileptickými záchvaty. Za svůj život takový záchvat v důsledku infekce mozkové tkáně prodělá řada lidí, za epileptika vás ale lékař označí teprve po druhém nevyprovokovaném záchvatu. Epilepsie patří mezi nejčastější chronická neurologická onemocnění. Postihuje ženy i muže všech věkových kategorií, nejčastěji ovšem začíná v raném dětství nebo u lidí po padesátce. Alespoň jeden záchvat za život prodělá zhruba 5% populace. Epileptický záchvat Při epileptickém záchvatu, který je jedním z hlavních příznaků epilepsie, dochází k poruchám elektrických impulsů zprostředkovávajících tok informací mezi mozkovými buňkami. Může člověka postihnout přes den i ve spánku a projevuje se dočasnou změnou chování, citlivosti, hybnosti, vědomí či vnímání. Příčiny epilepsie Příčiny epilepsie mohou být pro každou věkovou kategorii […]

Více informací

Jak včas rozpoznat příznaky infarktu u žen a u mužů?

příznaky infarktu muži a ženy

Infarkt myokardu, neboli srdeční mrtvice, je ischemická srdeční choroba, na kterou každý rok umírají statisíce lidí. Jedná se o náhlé přerušení krevního zásobování části srdce. Tato nemoc ohrožuje muže i ženy, příznaky se však výrazně liší. Zatímco muži často pociťují ostrou bolest na hrudi, ženské symptomy jsou daleko nenápadnější. Při infarktu dochází k odumření části srdečního svalu. To je následkem uzávěru nebo zúžení důležitých tepen vyživujících srdce, které nemůže řádně pracovat a okysličovat se. Nejčastější příčinou infarktu je krevní sraženina v místě zúžení tepny, ale také k němu dochází při zánětu tepny nebo vmetkem krevní sraženiny, která vznikla jinde. Infarkt se mnohem častěji vyskytuje u mužů než u žen. Nejvíce ohroženou skupinou jsou lidé nad 50 let, nevyhýbá se ale ani mladším generacím. […]

Více informací

Trombóza postihuje hlavně dolní končetiny. Odhalte příznaky včas

Trombóza dolních končetin

Máte sedavé zaměstnání nebo cestujete převážně autem? Pak vám hrozí trombóza, zánětlivé žilní onemocnění postihující převážně dolní končetiny. Její příznaky bývají nenápadné, a tak je lidé často přehlížejí. S léčbou by pacienti přitom zahálet neměli, neléčená forma může končit smrtí. Trombóza, mezi laiky známá také jako zánět žil, postihuje převážně lidi v předdůchodovém i důchodovém věku, častěji pak ženy. A přestože je typická hlavně pro dolní končetiny, postihuje také cévy v pažích, hrudníku či krku. Příznaky trombózy Příznaky pacienti často přehlížejí. Bývají totiž velmi nenápadné, v ojedinělých případech se nedostaví vůbec. Obecně se ale jedná o: Otok končetiny Bolest po došlápnutí Bolest při pohybu špičkou nahoru a dolů Pocit pnutí v lýtku Zarudlou, bledou nebo namodralou končetinu Hluboká trombóza bývá zrádná, často přichází znenadání a […]

Více informací

Tenisový loket vás pošle na neschopenku až na tři měsíce. Jak jej správně léčit?

Tenisový loket je onemocnění svalových úponů a šlach v oblasti lokte, které se projevuje pronikavou bolestí. I přes svůj název nemocí trpí spíše lidé pracující v kanceláři či uklízečky než náruživí sportovci. Dříve se jmenovala „křeč písařů“ a je způsobena nadměrným přetěžováním loketních úponů. Léčba spočívá ve změně režimu. Nemocí trpí spíše amatéři a sváteční hráči tenisu či jiných sportů, profesionálové totiž používají správné techniky, při kterých nedochází k nadužívání úponů. Tenisový loket se dělí na akutní projevy a chronické. Ke chronickému dochází při nedostatečné léčbě a změně režimu po výskytu akutních projevů. Současně ale může být způsoben vážnější nemocí, jako jsou bakteriální infekce či přítomnost toxických látek v těle. Příčiny tenisového loktu Nemoc vzniká po nezvyklé nebo fyzicky náročné práce, při které dochází […]

Více informací

Léčba leukémie se zlepšuje. Nejdůležitější je včasná diagnostika

Leukémie - příznaky nejen u dětí

Leukémie nebo také rakovina krve je neinfekční vážné onemocnění. V závislosti na projevech nemoci se leukémie člení do několik typů, ty mají různou léčbu. Nejčastěji se ale léčí chemoterapií. Procento úspěšnosti léčby se odvíjí od celkového zdravotního stavu nemocného i podle stádia nemoci. Většina lidí zná leukémii především jakožto onemocnění malých dětí, ta ale postihuje starší lidi mnohem více. I léčba bývá u dětí úspěšnější, mívají totiž jinou formu nemoci. Jaké typy nemoci existují a čím se liší se můžete dočíst níže. Za posledních 20 let vzrostla prevalence (počet lidí, kteří nemoc měli nebo mají) leukémie trojnásobně. To ale neznamená, že je nemoc více rozšířená. Naopak. Číslo roste, protože se zlepšuje medicína, díky čemuž dochází k častější diagnostice a následné úspěšné léčbě. […]

Více informací

Neschopenka 2019. Vše, co potřebujete vědět o náhradě mzdy i nemocenské

Nechoďte do práce nemocní.

U lidí se zaměstnáním na plný úvazek představuje nemoc více problémů než samotné příznaky onemocnění. Je třeba totiž řešit uvolnění z práce a také snížení příjmu, které z pracovní absence vyplývá. Nemoc lze řešit dovolenou, nebo mnoho lidí také chodí do práce nemocných, to je ale zdraví nebezpečné pro něj i jeho okolí. Jak tedy získat neschopenku, a za jakých podmínek? Neschopenka a nemocenská 2019 V případě nemoci, zranění či jakéhokoli jiného důvodu, který vás dle lékaře činí pracovně neschopným, získáte od doktora potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, takzvanou neschopenku. Po jejím vystavení je prvně třídenní karenční doba, kdy nemocnému nevzniká žádný nárok na náhradu mzdy, dále až do 14. dne nemoci platí náhradu příjmu zaměstnavatel. Po dvou týdnech nemoci vzniká u zaměstnanců […]

Více informací

Karpální tunel je nejčastější nemocí rukou. Jaké jsou příznaky?

Fixace karpálního tunelu

Syndrom karpálního tunelu je způsoben útlakem středního nervu v zápěstí ruky, ke kterému dochází nadužíváním šlach v zápěstí. Jedná se o nejčastější onemocnění ruky. K syndromu také dochází častěji při hormonálních změnách v těle, proto jím ženy trpí až 4x více než muži. Projevuje se sníženou citlivostí ruky a brněním prstů. Léčba probíhá fixací zápěstí, masážemi a v pokročilých případech i operací. Karpální tunel Karpální tunel se nachází nad zápěstím a je přirozenou součástí rukou. Jedná se totiž o oblast, která propojuje předloktí a zápěstí. Prochází jí nervy, cévy a šlachy, které zápěstím ohýbají. Když lidé mluví o tom, že mají karpální tunel, tedy poškození v dané oblasti, mají ve skutečnosti na mysli Syndrom karpálního tunelu. Syndrom karpálního tunelu Vzniká, když dochází k přetěžování zápěstí a […]

Více informací

1 2 3 8
top