OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUM

oční mast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení

Bacitracinum zincicum 1 250 m. j., Neomycini sulfas 26 mg
(Neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg), Hydrocortisoni acetas 25 mg v 5 g oční masti
Pomocné látky: tuk z ovčí vlny, tvrdý parafin, ceresin, bílý vosk, cetylalkohol, bílá vazelína.

Indikační skupina

Oftalmologikum, otorinolaryngo­logikum s obsahem antibiotika a kortikosteroidního hormonu

Charakteristika

Oční mast Ophthalmo-Framykoin comp. obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která je doplněna o hydrokortizon, kortikosteroidní hormon s protizánětlivým a protialergickým účinkem. Mast je určena k léčbě těch očních onemocnění, kde se vedle infekce výrazně projevuje alergická a zánětlivá složka.

Indikace

Ophthalmo-Framykoin comp. se používá u dospělých i dětí při zánětech očního víčka, spojivky, rohovky, zánětu rohovky nevirového původu, vředu na okraji rohovky s počínajícím zánětem oční duhovky, zánětech na povrchu bělimy, zánětech duhovky a řasnatého tělíska. Mast lze použít i při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu.
Mast je vhodná i pro děti a starší pacienty.

Kontraindikace

Ophthalmo-Framykoin comp. se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kterékoli další složky přípravku a při přecitlivělosti na tzv. aminoglykosidová antibiotika, dále při oparu rohovky, pravých a planých neštovicích, při virových onemocněních a vleklých zánětech předního úseku oka, plísňových onemocněních oka, tuberkulózních zánětech, při změnách rohovky spojených s jeho nedostatečnou výživou.

Zvláštní upozornění

Pro použití Ophthalmo-Framykoinu comp. u nemocných s glaukomem (zelený zákal) a kataraktou (šedý zákal) musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař má být proto informován o všech Vašich onemocněních.

Těhotenství a kojení

Přípravek lze používat v těhotenství, zvláště v l. trimestru, a při kojení jen při vážných infekcích za předpokladu pečlivého zvážení poměru prospěchu u matky vůči riziku pro plod.
Informujte Vašeho lékaře o případném těhotenství či kojení, aby mohl zvážit používání tohoto přípravku.

Nežádoucí účinky

Po nanesení masti do spojivkového vaku může oční mast u citlivějších pacientů vyvolat přechodný pocit pálení.
Výjimečně se mohou objevit alergické reakce (svědění, vyrážka, zčervenání oka, otok či jiné příznaky dráždění, které nebyly přítomny před použitím masti). Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí léčbu přerušte a ihned se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jedná se o tetracyklinová antibiotika a chloramfenikol, které snižují antibiotické účinky přípravku Ophthalmo-Framykoin comp. Rovněž není vhodné nanášet mast současně s jinými přípravky pro místní používání, aby nedošlo k rozředění masti, které by vedlo ke snížení antibakteriálního účinku.
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.Jestliže
Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky na oční použití, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-Framykoin comp.
Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky, včetně léků pro oční, případně nosní nebo ušní použití, oznamte mu, že používáte Ophthalmo-Framykoin comp.

Dávkování a způsob použití

Neurčí-li lékař jinak, 1–2 cm oční masti se u dospělých i dětí obvykle vnáší vždy po 2– 3 hodinách (nejméně 4krát denně) do spojivkového vaku.
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 – 3 minuty, aby účinné látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.
Při zánětech a prasklinách nosního vchodu a zánětech zevního zvukovodu se mastí potírá nemocná plocha 5 – 6krát denně.
Mast se nepoužívá déle než 5 – 7 dnů.
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Upozornění

Při používání oční masti se nesmí používat kontaktní čočky.
Nepoužívejte při přecitlivělosti na lanolin.
Při náhodném požití přípravku dítětem může dojít k nevolnosti a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat lékaře.
Při vynechání dávky použijte mast co nejdříve, jakmile si vzpomenete. Blíží-li se doba pro použití další dávky, pak následující dávku vynechejte. Nezdvojujte následující dávku k nahrazení vynechané dávky.

Uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
5 g oční masti v tubě.

Datum poslední revize
8.11.2010

OPHTHALMO-FRAMYKOIN

oční mast

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k.s., Praha, Česká republika

Složení

Léčivé látky: Bacitracinum zincicum 1 250 m. j., Neomycini sulfas 26 mg (Neomycinum 1 000 m.j./mg 16,5 mg) v 5 g oční masti
Pomocné látky: bílá vazelína, tuk z ovčí vlny, tekutý parafin

Indikační skupina
Oftalmologikum, antibiotikum

Charakteristika

Oční mast Ophthalmo-Framykoin obsahuje bacitracin a neomycin, kombinaci antibiotik se širokým spektrem účinku, která je vhodná pro léčbu očních infekcí.

Indikace

Ophthalmo-Framykoin se používá při akutních infekčních zánětech spojivek, novorozeneckých hnisavých zánětech spojivek, zánětech rohovky, vředu rohovky, infikovaném poranění rohovky, zánětu slzního vaku, zánětu očního víčka, ječném zrnu, po operacích. Mast je vhodná i pro děti.

Kontraindikace
Ophthalmo-Framykoin se nesmí používat při přecitlivělosti na léčivé látky nebo na kterékoli další složky přípravku.

Zvláštní upozornění
Ophthalmo-Framykoin není vhodný pro léčbu chronických zánětů spojivek a nemá se používat jednorázově, např. po vyjmutí cizích tělísek, pro nebezpečí vzniku přecitlivělosti. Není vhodná aplikace na rozsáhlé mokvající plochy pro možnost vstřebání.

Těhotenství a kojení
Pro používání Ophthalmo-Framykoinu v těhotenství a při kojení musí být zvlášť závažné důvody. Váš lékař má být proto informován o případném těhotenství nebo kojení, aby mohl zvážit používání přípravku.

Nežádoucí účinky

Při léčbě oční mastí Ophthalmo-Framykoin může dojít k pocitům pálení, zčervenání kůže víček, alergickým zánětům spojivek. Při léčbě přetrvávající 7 dní se zvyšuje riziko alergických projevů (obvykle na neomycin).
Při výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Vzájemné působení oční masti Ophthalmo-Framykoin a jiných léčivých přípravků není známo. Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Jestliže Vám další lékař bude předepisovat nějaké jiné léky na oční použití, oznamte mu, že používáte oční mast Ophthalmo-Framykoin.

Dávkování a způsob použití

Neurčí-li lékař jinak, obvykle se u dospělých i dětí vnáší do spojivkového vaku malé množství oční masti pravidelně každé 3–4 hodiny.
Je vhodné po vnesení masti do oční štěrbiny nechat zavřené oko na 2 – 3 minuty, aby účinné látky neodtekly se slzami a mohly se vstřebat rohovkou a spojivkou. Při používání dvou či více očních mastí je nutné mezi jejich použitím nechat uplynout alespoň 10 minut.
Léčba má trvat minimálně 4–5 dní.
Před prvním použitím se doporučuje vytlačit a odstranit asi 1 cm masti.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Bezprostředně po aplikaci masti dochází přechodně k rozmazanému vidění, které ve velmi krátké době odezní. Po tuto dobu není vhodné řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat stroje.

Další informace

Upozornění
Po dobu léčby přípravkem není vhodné používání kontaktních čoček.
Při náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Nepoužívejte při přecitlivělosti na lanolin.

Uchovávání
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 ºC.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
5 g oční masti v tubě

Datum poslední revize
15.12.2009


top