Příbalové létáky pro:

OSPEN 1500

(Phenoxymethyl­penicillinum kalicum) Potahované tablety.

Výrobce/Držitel rozhodnutí o registraci: SANDOZ GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Složení:

Ospen 500 – l potahovaná tableta obsahuje:
léčivá látka: Phenoxymethyl­penicillinum kalicum 500.000 m.j. (0,329g)

Ospen l000 – l potahovaná tableta obsahuje:
léčivá látka: Phenoxymethyl­penicillinum kalicum l 000.000 m.j. (0,658g)

Ospen l500 – l potahovaná tableta obsahuje:
léčivá látka: Phenoxymethyl­penicillinum kalicum l 500.000 m.j. ( 0,987g)

pomocné látky: magnesium-stearát, makrogol 6000, maltodextrin, povidon, mastek, dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelóza

Indikační skupina :

beta –laktamové, baktericidní antibiotikum.

Charakteristika:

Fenoxymetylpe­nicilin je penicilin se silným antibakteriálním účinkem. iím. Usmrcuje citlivé, rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn. Mikrobiální spektrum účinku fenoxymetylpe­nicilinu je prakticky stejné jako benzylpenicilinu. Je účinný proti streptokkokům skupiny A,C,G,H,L a M, proti Streptococcus pneumoniae (streptokoku zápalu plic), proti stafylokokům, které nevytváří penicilinázu a proti neiseriím.

Citlivé na fenoxymetylpe­nicilin jsou ještě:
Erysipelotrix rhusiopathie,lis­térie,corynebak­terie, Bacillus anthracis, aktinomycéty, streptobacily, Pasteurela multocida, Spirilum minus a spirochety jako Leptospira, Treponema, Borrelia, právě tak jako četné anaerobní (nepotřebující k životu vzduch) bakterie (např.peptokoky, peptostreptokoky, fusobakterie, klostridie a další). Pokud jde o enterokoky, jen některé kmeny (D streptokoky) vykazují určitou citlivost na fenoxymetylpe­nicilin.

Indikace:

Přípravek je určen pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let.
Ospen se používá k léčbě a prevenci mírných až těžkých infekčních onemocnění vyvolaných mikroorganizmy citlivými na penicilin.

 • infekce ušní, nosní, krční:
 • streptokoková onemocnění (spála, spálová angina, Vincentova angina s vředy a povlaky, zánět hltanu, hltanové mandle, hnisavý zánět nosohltanu, náhle vzniklý zánět středního ucha, zánět dutin.
 • infekce dýchacích cest:
 • bakteriální zánět průdušek a plic,
 • infekce kožní:
 • erysipel (růže) , erysepieloid (kožní červenka od vepřů), hnisavá kožní onemocnění (impetigo contagiosa) – puchýřovité kožní onemocnění, furunculosis – mnohočetné hnisavé záněty míšků vlasových), abscesy (hnisavé hlízy), flegmóny (neohraničené hnisavé záněty).
 • erythema chronicum migrans (stěhovavé vleklé zarudnutí) a jiné projevy lymské boreliózy.
 • Jiná infekční onemocnění:
 • rány po pokousání (t.j. v obličeji a hluboké rány rukou) a popáleniny.
 • Prevence:
 • streptokokových infekcí a jejich komplikací, t.j. revmatické horečky a chorey minor (posunčiny), kloubního revmatismu, zánětu nitroblány srdeční, zánětu ledvin,
 • bakteriálního zánětu nitroblány srdeční u pacientů s vrozeným, nebo revmatickým onemocněním před a po malém chirurgickém výkonu t.j. po vynětí mandlí, vytržení zubů atp.
 • pneumokokových infekcí u dětí se srpkovitou chudokrevností.

Jedná-li se o závažná onemocnění , jako jsou těžké zápaly plic, empyem (hnis v dutině tělní), otravu krve, zánět nitroblány srdeční, osrdečníku, zánět mozkových blan, zánět kloubů, kostní dřeně, pak má být v časném období podáván nitrožilně.

Kontraindikace:

Přecitlivělost pacienta na účinnou látku a ostatní složky přípravku, na peniciliny a cefalosporiny – nutno brát v úvahu možnou zkříženou přecitlivělost. Orálně podaný (ústy podaný) penicilin není vhodný u pacientů s žaludečními a střevními příznaky, jako jsou trvalé průjmy, nebo zvracení, protože vstřebávání léku by bylo snížené. Pacienti trpící kopřivkou, průduškovým astmatem a sennou rýmou mohou užívat penicilin jen v nevyhnutelných případech. O použití přípravku v těhotenství a během kojení musí rozhodnout lékař.

Nežádoucí účinky:

Přípravek je obvykle dobře snášen. Zřídka se mohou vyskytnout alergické reakce (vyrážky, otoky, vzácně dušnost a zcela ojediněle šok), zažívací obtíže (nucení na zvracení, zvracení, průjmy), změny krevního obrazu. Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí okamžitě vyhledejte lékaře.

Interakce:

účinky Ospenu a jiných současně podávaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis nebo bez něj. Než začnete současně s Ospenem užívat nějaký volně prodejný lék , poraďte se svým lékařem.
Protože peniciliny jsou účinné jen proti množícím se mikroorganizmům, nemá se fenoxymetylpe­nicilin kombinovat s antibiotiky, které zastavují růst bakterií (tetracykliny, chloramfenikol).
Probenecid, fenylbutazon, salicyláty, indometacin zpomalují vylučování penicilinu ledvinami a prodlužují jeho účinek. Přípravek může snížit účinnost hormonálních přípravků proti otěhotnění, a proto se doporučuje zajistit antikoncepci jiným způsobem.

Dávkování a způsob užívání: přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti onemocnění. Doporučená denní dávka fenoxymetylpe­nicilinu:

děti starší 6 let 50.000 – l00.000m.j. na kg těl.hm.
mladiství a dospělí 3,0 – 4,5 mil. m.j.
Při orálním užívání léků se obvykle doporučuje rozdělit celkovou denní dávku na 3 – 4 dílčí dávky. U dětí i dospělých nemá být denní dávka fenoxymetylpe­nicilinu nižší než 25.000 m.j.na kg těl.hm. Dospělí snáší dobře denní dávku až 6 mil. m.j.

Všeobecné pokyny:
Děti starší 6 let l – l,5mil. m.j. (3 – 4 tablety Ospenu 500)/den
Mladiství (přes 40 kg) a dospělí (do 60 kg) l tableta Ospenu l000 každých 8 hodin
Dospělí, obézní a starší pacienti, těhotné l l/2 tablety Ospenu l000 každých 8 hodin, nebo l tabletu Ospenu l500 každých 6 – 8 hodin

Léčba má pokračovat ještě 3 dny po vymizení příznaků. K prevenci komplikací mají pacienti se streptokokovými infekcemi užívat Ospen nejméně l0 dnů.

Speciální pokyny pro dávkování pro prevenci:

 • Streptokoková onemocnění (spálová angina, spála): osoby v kontaktu l0 denní kůra orálním penicilinem v doporučené léčebné dávce potlačí infekci.
 • Revmatická horečka. Děti s váhou do 30kg mají užívat Ospen 500 l tabletu každých l2 hodin nebo Ospen l000 l/2 tablety každých l2 hodin.
 • Prevence zánětu nitroblány srdeční (po malém chirurgickém výkonu, jako vytažení zubu, vynětí mandlí atp.) : děti s váhou do 30 kg mají užívat 3 tablety Ospen 500 asi l hodinu před operací a l tabletu 6 hodin po výkonu. Mladiství, vážící více než 30 kg a dospělí mají užívat 6 tablet Ospen 500 nebo 3 tablety Ospen l000 nebo 2 tablety Ospen l500 asi l hodinu před operací a pak 3 tablety Ospen 500, nebo l1/2 Ospen l000 nebo l tabletu Ospen l500 , 6 hodin po výkonu.

Dávkování u nemocných s poškozenou funkcí jater a ledvin:
O dávkování rozhodne vždy lékař podle stavu pacienta.
Přípravek je určen k vnitřnímu užití.
Ospen se má užívat l hodinu před jídlem (spolknout, nežvýkat) a zapít sklenicí vody.

Upozornění:

O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.
Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase je nutné ji vzít hned jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání:
Při teplotě do 25°C, uchovávat v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl chráněn před vzdušnou vlhkostí a před světlem.

Varování:

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí!

Balení: l2 a 30 potahovaných tablet

OSPEN 750 KRKA

phenoxymethyl­penicillinum
perorální suspenze

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je Ospen 750 Krka a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen 750 Krka užívat
 3. Jak se přípravek Ospen 750 Krka užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ospen 750 Krka uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE OSPEN 750 KRKA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ospen 750 Krka potlačuje výstavbu buněčné stěny bakterií, a tím ničí bakterie. Je antibiotikem se středně širokým spekterem účinku. Ospen 750 Krka se rychle a dobře vstřebává. Vstřebávání není ovlivněno jídlem.
Přípravek se užívá k léčbě a předcházení mírných a středně těžkých infekcí, vyvolaných mikroorganismy citlivými na penicilin, jako je např. angina, zánět středního ucha, zánět vedlejších nosních dutin, zánět plic. Dále se užívá k léčbě spály a některých zánětlivých onemocnění kůže a podkoží.
Přípravek se též užívá k prevenci revmatické horečky, chorea minor (onemocnění, které se projevuje neúčelnými pohyby u dětí), zánětu srdeční nitroblány, zánětu kloubů a po malých chirurgických výkonech v ústní dutině (odstranění krčních mandlí, vytržení zubu).
Ospen 750 Krka se užívá jako pokračování léčby po injekčně podáváném penicilinu. Přípravek mohou užívat děti od 3 měsíců, mladiství i dospělí.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OSPEN 750 KRKA UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ospen 750 Krka

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky penicilin a cefalosporin (pro možnou zkříženou reakci z přecitlivělosti) nebo na kteroukoli další složku přípravku;
 • jestliže trpíte poruchami vstřebávání z trávicího ústrojí.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ospen 750 Krka je zapotřebí

 • jestliže jste dlouhodobě nemocní (např. astma), trpíte metabolickými poruchami (např. chronický průjem, celiakie, porucha vstřebávání), v tomto případě informujte svého lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinky přípravku Ospen 750 Krka se můžou navzájem ovlivňovat s účinky jiných současně užívaných léků. Proto by Váš lékař měl být informován o všech lécích, které užíváte a to na lékařský předpis i bez něj.
Současné podávání přípravku může snížit účinnost antikoncepčních přípravků.
Současné podávání probenecidu, protizánětlivých, protirevmatických léků a léků tlumících horečku (indometacin, fenylbutazon, salicyláty) ve vysokých dávkách může zpomalovat vylučování penicilinů.
Současné podávání přípravku Ospen 750 Krka a bakteriostatických antibiotik (tetracyklinů, chloramfenikolu) se nedoporučuje.
Metoklopramid (látka ovlivňující svalovinu trávicí trubice) může snižovat vstřebávání přípravku Ospen 750 Krka.
Současné podávání přípravku Ospen 750 Krka a guarové klovatiny (látka podávaná diabetikům ke zpomalení vstřebávání) může způsobit snížené vstřebávání přípravku Ospen 750 Krka.

Užívání přípravku Ospen 750 Krka s jídlem a pitím
Přípravek se má podávat nejlépe 1 hodinu před jídlem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Při podávání během těhotenství nebyly prokázány škodlivé účinky přípravku na plod. Přesto o jeho užívání během těhotenství a kojení rozhodne lékař.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řízení vozidel či ovládání strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ospen 750 Krka
Obsah methylparabenu a propylparabenu v přípravku může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OSPEN 750 KRKA UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Ospen 750 Krka přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přesné dávkování vždy určí lékař.

Při streptokokových infekcích by měla léčba trvat po dobu 10 dnů.
Léčba má pokračovat ještě 3 dny po vymizení příznaků.

Profylaxe
Pro profylaxi (předcházení nemoci) se podávají příslušné dávky přípravku Ospen 750 Krka v závislosti na stáří a tělesné hmotnosti nemocného 2× denně.

Dávkování u nemocných se sníženou funkcí ledvin
Pouze v případě závažného selhání ledvin upraví lékař dávkovací schéma.

Jestliže jste užil/a více přípravku Ospen 750 Krka, než jste měl/a
Požití vyšší dávky přípravku může vést k nevolnosti, zvracení, průjmu a k výskytu krystalů v moči a v závažných případech ke zvýšené podrážděnosti.
V případě předávkování nebo náhodném požití dítětem vyhledejte ihned lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen 750 Krka
V případě, že opomenete užít (podat) lék, užijte (podejte) jej co nejdříve a dále pokračujte v předepsaném dávkování. Jestliže se již blíží doba další dávky, vyčkejte na tuto dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ospen 750 Krka nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Ospen 750 Krka je obvykle dobře snášen. Mohou se vyskytnout zažívací obtíže (nevolnost, zvracení a průjem), vzácněji reakce z přecitlivělosti (svědění, zrudnutí kůže, skvrnitá až pupenovitá vyrážka, kopřivka, otoky na různých místech organismu, ploché puchýře na kůži rukou a předloktí, odlupování kůže). Jestliže se vyskytne reakce z přecitlivělosti, přerušte ihned užívání přípravku (podávání dětem) a poraďte se s lékařem.
Užívání přípravku Ospen 750 Krka může vést k přerůstání necitlivých mikroorganismů. Jestliže dojde k přetrvávajícímu průjmu, je třeba přerušit podávání léku a poradit se s lékařem.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) poraďte se svým lékařem.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK OSPEN 750 KRKA UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Ospen 750 Krka nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Uchovávejte při teplotě 2–8 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ospen 750 Krka obsahuje

 • Léčivou látkou je: phenoxymethyl­penicillinum 750000 m.j. (ve formě benzathini phenoxymethyl­penicillinum) v 5 ml suspenze (1 odměrka).
 • Pomocnými látkami jsou: sodná sůl sacharinu, simetikon, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl karmelosy, křemičitan hořečnato-hlinitý, natrium – cyklamát, dihydrát citronanu sodného, krystalizující sorbitol 70%, tekuté ovocné aroma, žlutý oxid železitý, čištěná voda, methylparaben, propylparaben.

Jak přípravek Ospen 750 Krka vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Ospen 750 Krka je žlutooranžová homogenní suspenze vocné vůně. Dodává se v lahvičce z hnědého skla s bílým pojistným uzávěrem z LDPE o velikosti 60 ml. Součástí balení je odměrná lžička s ryskami 2,5 a 1,25 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA d.d. Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150

Ospen 400

Sirup
Benzathini phenoxymethyl­penicilinum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Ospen a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat
 3. Jak se přípravek Ospen užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Ospen uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK OSPEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Ospen je vysoce účinné antibiotikum, které zastavuje růst mnoha různých druhů bakterií tím, že ruší tvorbu jejich buněčné stěny. Může se proto použít k léčbě mnoha různých onemocnění.
Ospen se rychle a téměř kompletně vstřebává do krevního řečiště.
Vylučuje se ledvinami.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK OSPEN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ospen

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na penicilin nebo na kteroukoli další složku přípravku Ospen.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ospen je zapotřebí

 • jestliže u pacienta (u Vás nebo Vašeho dítěte) byly kdy zjištěny jakékoli alergie na léky anebo jiné alergie (např. alergické astma, senná rýma), oznamte to, prosím, svému lékaři.
 • jestliže pacient (Vy nebo Vaše dítě) má vážnější trávicí obtíže s přetrvávajícím průjmem nebo zvracením; penicilin ve formě sirupu by se nemusel dostatečně vstřebávat. Jakmile se tyto obtíže objeví, neodkladně to oznamte svému ošetřujícímu lékaři.
 • jestliže se objeví nežádoucí účinky (např. vyrážka, nadměrná únava, bolesti v krku nebo záněty v ústech), neprodleně o tom, prosím, informujte svého ošetřujícího lékaře.
 • ihned informujte svého ošetřujícího lékaře, jestliže se u pacienta (u Vás nebo Vašeho dítěte) objeví alergické příznaky, zejména svědění, zimnice, kopřivka, dušnost, pocit tísně na hrudi, průjem a bolesti v břiše.
 • při dlouhodobé léčbě se doporučuje sledovat krevní obraz včetně počtu krevních elementů, jaterní funkční testy a funkční testy ledvin.
 • neuchovávejte zbytek léku v načaté lahvičce pro další použití někdy v budoucnu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které pacient (Vy nebo Vaše dítě) užívá nebo užíval v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen bezpečně užívat.
Přípravek Ospen se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen snížit.
Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen a účinky dalších léčiv, jde např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně.
Tak jako jiná antibiotika, může i přípravek Ospen snížit účinnost perorální antikoncepce.
U pacientů užívajících přípravek Ospen se mohou objevit chybné výsledky některých laboratorních tes­tů.

Užívání přípravku Ospen s jídlem a pitím
Přípravek Ospen můžete užívat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ospen
Upozornění pro diabetiky: přípravek Ospen obsahuje umělá sladidla.
Přípravek Ospen obsahuje methylparaben a propylparaben. Ty mohou vyvolat alergické reakce (i zpožděné).

3. JAK SE PŘÍPRAVEK OSPEN UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Ospen přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvykle se doporučuje toto dávkování:

Pacienti
Ospen 400
Kojenci ve věku 3 – 12 měsíců
(s tělesnou hmotností 6 – 10 kg)
3×1/2 odměrky
Děti ve věku 1 – 6 let
(s tělesnou hmotností 10 – 22 kg)
3×1 odměrka
Děti ve věku 6 – 12 let
(s tělesnou hmotností 22 –38 kg
3×2 odměrky

Při těžkých onemocněních může lékař dávkování zvýšit.
Trvání léčby určí lékař individuálně. Léčba musí pokračovat ještě 3 dny po vymizení klinických příznaků. Při streptokokových infekcích (např. při bolestech v krku) trvá léčba alespoň 10 dní.
Zvláštní doporučení pro dávkování při prevenci určitých infekčních onemocnění

 • K ochraně před určitými streptokokovými infekcemi (bolest v krku, spála): dávkování stejné jako při léčbě, podávané po deset dní, může zabránit vývoji těchto onemocnění.
 • K prevenci revmatické horečky se přípravek Ospen (v některých případech) může užívat po několik let. Nesmíte ukončit užívání přípravku Ospen bez předchozí porady s lékařem.
 • K prevenci proniknutí bakterií do krevního oběhu (při menších chirurgických výkonech, např. operaci mandlí nebo vytržení zubu): Dětem se podá jedna odměrka přípravku Ospen 400 na 8 kg tělesné hmotnosti 1 hodinu před výkonem, a potom polovina této dávky šest hodin po výkonu.Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože přípravek Ospen bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že pacient (Vy nebo Vaše dítě) takovou poruchou trpí, aby průběh léčby mohl lépe individuálně sledovat.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Ospen
V takovém případě je třeba užít obvyklou dávku ihned, jakmile jste omyl zjistil/a. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Ospen
Nikdy neměňte ani neukončujte dávkování přípravku bez předchozí porady s lékařem, a to ani v případě, že příznaky onemocnění vymizely; nemoc by se mohla zhoršit nebo znovu objevit.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ospen nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek Ospen je obvykle dobře snášen.
U pacientů alergických na penicilin se mohou objevit tyto příznaky: svědění, vyrážka, zčervenání kůže; kožní zánět a otok kůže; horečka a bolesti kloubů; stav připomínající šok; dušnost. Někdy se mohou objevit záněty úst a jazyka, a také trávicí poruchy, např. zvracení nebo průjem. Změny krevního obrazu jsou velmi vzácné (s příznaky: únava, bolest v krku, záněty v ústech).
Přípravek Ospen nevyvolává lékovou závislost.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK OSPEN UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C), lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek Ospen nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za Použitelné do:/EXP:.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ospen obsahuje
Léčivá látka: Benzathini phenoxymethyl­penicillinum 400 000 m.j. (cca 250 mg) v 5 ml sirupu (tj. v jedné odměrce).
Pomocné látky: Methylparaben (E218), propylparaben (E216), sodná sůl sacharinu, sorbitol (E420), simetikon, žlutý oxid železitý (E172), aroma, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl karmelosy, křemičitan hořečnato-hlinitý, dihydrát natrium-citrátu, čištěná voda.

Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje balení
Popis přípravku: oranžově-žlutá suspenze ovocné vůně.
Velikost balení: 60 a 150 ml.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko.
Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha.

Recenze

Hodnocení: 83 %


top