Otěhotnět při menstruaci mohou ženy s krátkým cyklem a dlouhou periodou. Před krvácením jsou šance skoro nulové

Zdroj: Shutterstock

Snažíte se o miminko, anebo se jeho početí naopak snažíte zabránit? Pak vás možná zajímá, zda je možné otěhotnět při menstruaci. Ačkoli se období krvácení považuje zpravidla za neplodné, existují ženy, které během periody skutečně počaly. Za těhotenstvím v jejich případě stojí zpravidla krátký či nepravidelný cyklus.

Přijít do jiného stavu může žena pouze během plodných dnů, otěhotnět během menstruace tedy nelze. Ačkoli se tímto pravidlem řídí velká spousta párů, které se o miminko snaží, anebo početí naopak chtějí zabránit, rozhodně neplatí pro všechny ženy na světě. Plodné dny jsou skutečně záminkou pro úspěšné početí, ale co když se dostaví v těsné blízkosti menstruace?

Abychom pochopili, proč je během menstruace v některých případech možné otěhotnět, je nejprve nutné znát pár informací týkajících se ovulace a menstruačního cyklu.

Plodné dny a ovulace

V první řadě je nutné si uvědomit, že plodné dny se rozhodně nerovnají ovulaci (ačkoli se s ovulací částečně překrývají). Jedná se o zhruba 5 dní v měsíci, během kterých je žena schopná početí, přičemž toto období zpravidla začíná čtvrtým dnem před začátkem ovulace a končí zhruba 24 hodin po jejím skončení.

Ovulace, během které dochází k uvolnění zralého vajíčka, se oproti tomu dostavuje 14. den cyklu, tedy dva týdny od prvního dne menstruace, a trvá pouhých 24 hodin. Během této doby může dojít k oplození vajíčka. Teoreticky tak může žena otěhotnět vždy jediný den v měsíci. Proč je tedy plodných dnů hned 5?

I když ke splynutí spermie a vajíčka může dojít pouze během ovulace, neznamená to, že je nutné mít pohlavní styk striktně v tento den. Spermie totiž mají schopnost přežít v ženském těle až dlouhých 5 dní. Pokud tedy dojde k nechráněnému pohlavnímu styku během 4 dní před ovulací či jeden den po ní, může žena otěhotnět, protože si spermie na vajíčko několik dní „počkají“.

Menstruace

Menstruace je označení pro období krvácení, ke kterému dochází v rámci menstruačního cyklu. Ten by se v ideálních případech měl opakovat v pravidelně dlouhých intervalech a skládá se celkem ze 4 částí, které na sebe přímo navazují.

Menstruační fáze

První fází je menstruační fáze, tedy již zmíněné krvácení, které představuje začátek celého menstruačního cyklu. Během této fáze se z těla vyplavuje děložní sliznice, jejíž součástí je i neoplozené vajíčko. K menstruaci tedy dochází jen v případě, kdy k oplození vajíčka nedošlo. Tato fáze trvá zhruba 4 až 6 dní (v některých případech i déle) a v mnoha případech ji doprovází celá řada nepříjemných příznaků, kam patří třeba:

Folikulární fáze

Po menstruační fázi navazuje fáze folikulární, která začíná společně s menstruací již první den krvácení, ale na rozdíl od periody trvá zhruba 14 dní. V tomto období roste ve vaječníku folikul, ze kterého se později uvolňuje vajíčko. Tento obal produkuje estrogeny, díky nimž se tenká děložní výstelka ztlušťuje, a tím se připravuje na potenciální těhotenství.

Ovulační fáze

Po skončení folikulární fáze následuje fáze ovulační, která se v případě typického osmadvacetidenního cyklu dostavuje zhruba 14. den cyklu a trvá asi 24 hodin. Zralé vajíčko se během ní uvolňuje z prasklého folikulu a vyplavuje se do vejcovodů, kde se setkává se spermií. Oplozené vajíčko pak cestuje do dělohy, kde se hodlá zahnízdit a vyvíjet.

Luteální fáze

Poslední fází je fáze luteální, kdy ze zbytku folikulu vzniká žluté tělísko, jehož úkolem je produkce progesteronu. Ten hraje podstatnou roli v počátku těhotenství. V případě, že během ovulační fáze dojde k oplození vajíčka, začne se v těle ženy tvořit těhotenský hormon (hCG), který dá signál žlutému tělísku, aby pokračovalo v produkci progesteronu. Bez hCG, tedy pokud k oplození nedošlo, žluté tělísko zaniká a hladina hormonů postupně klesá, čímž se opět spustí menstruační krvácení a celý cyklus se opakuje.

Otěhotnění při menstruaci

Ptáte se sama sebe: mohu otěhotnět při menstruaci a odpovědí si stále nejste jistá? Přestože z výše popsaného jasně vyplývá, že během menstruace k otěhotnění dojít nemůže, je třeba si uvědomit, že to platí pouze v případě, že má žena pravidelný 28denní cyklus. V případě kratšího cyklu, kdy se ovulace nachází blíže k menstruaci, už takové riziko hrozí. Záleží přitom hned na několika faktorech, a to konkrétně na:

  • délce a pravidelnosti menstruačního cyklu,
  • délce krvácení,
  • kdy během periody došlo k pohlavnímu styku.

V případě kratšího menstruačního cyklu ženy ovulují o několik dní dříve, než ty, kterých se týká průměr 28 dní. Pokud v takovém případě máte pohlavní styk ke konci menstruačního krvácení, které je dlouhé 5-7 dní, může se stát, že otěhotníte 11. den cyklu, protože ve vás spermie 5 dní přežijí.

Dalším důvodem, proč otěhotnění během menstruace nelze vyloučit, je fakt, že má spousta žen nepravidelný cyklus. Potýkají se s tím většinou mladé dívky, čerstvé maminky či ženy, které vysadily hormonální antikoncepci, anebo se nacházejí v perimenopauze, tedy v období, kdy se organismus připravuje na menopauzu a krvácení přestává být pravidelné.

Nebezpečí otěhotnění hrozí i v případě, že se žena potýká s dlouhým cyklem. Pokud perioda trvá déle, než je běžné, hrozí otěhotnění hlavně na jejím konci, jelikož se nachází těsně před ovulací. V případě krátkého cyklu zas hrozí, že menstruační krvácení a plodné dny na sebe budou přímo navazovat. Pokud žena například menstruuje každých 20 dní, její plodné dny mohou připadat již na 6. den cyklu. Při 6-7 dní dlouhém krvácení je riziko otěhotnění poměrně velké. V některých situacích může také žena ovulovat podstatně dříve, než je obvyklé, například tehdy, kdy zažívá výrazný stres.

Jindy může být cyklus anovulační, kdy k uvolnění vajíčka vůbec nedojde a žena přesto dostane menstruaci. Zmatek nejednou způsobí i krvácení uprostřed cyklu, přičemž nejde o skutečnou menstruaci, ale o špinění (například kvůli ovulaci) či zdravotní problém, ale žena tento stav považuje za menstruaci. Pokud má žena během takového krvácení pohlavní styk, může snadno otěhotnět.

Otěhotnění po menstruaci

Co naopak bývá zcela běžné, je otěhotnění po menstruaci. Vzhledem k tomu, že se plodné dny dostavují už 10. den cyklu, je v případě nechráněného pohlavního styku riziko početí poměrně velké, a to hlavně v případě dlouhého cyklu. Pokud se těhotenství po menstruaci chcete vyhnout, používejte v tomto období vždy raději ochranu.

Otěhotnění před menstruací

Pravděpodobnost početí v důsledku nechráněného styku několik dní před menstruací je extrémně nízká, dá se říci, že až nulová. Plodné dny končí v průměru 15. den cyklu, tedy v případě 28denního cyklu krátce za jeho půlkou, a ovulační fázi střídá fáze luteální, během které dochází k poklesu hormonů a zániku žlutého tělíska. K otěhotnění by tedy už dojít nemělo, zvláště pokud se jedná například o otěhotnění den před menstruací.

Jak poznat ovulaci?

Pokud si nejste jistá, kdy ve vašem případě k ovulaci dochází, pokuste se tuto skutečnost zjistit. Nejspolehlivějším způsobem, jak plodné dny odhalit, je sledování folikulu, což je útvar, který je tvořený jedním budoucím vajíčkem a vrstvou podpůrných buněk tvořících jeho obal. Nevýhodou je, že k pozorování procesu dozrávání folikulu je zapotřebí ultrazvuk. To jinými slovy znamená, že blížící se ovulaci takto pozná pouze lékař.

Dobrou zprávou je, že existují také metody, pomocí kterých zachytíte ovulaci i samy doma. Jednu z možností představuje ovulační test, který lze snadno zakoupit ve většině drogérií a lékáren. Další metodou, je měření bazální teploty. Jinými slovy, ovulaci lze v tomto případě rozpoznat na základě pravidelného zaznamenávání poševní či ústní teploty. Ideálně by k měření mělo docházet přibližně ve stejnou hodinu, a to ještě před tím, než vstanete z postele.

Ženy, které jsou více vnímavé ke svému tělu, mohou ovulaci zaznamenat na základě fyzických příznaků. Napoví jim například větší pocit vlhka a kluzka u poševního vchodu či změna konzistence cervikálního hlenu. Ten v době ovulace připomíná nevařený vaječný bílek. Děložní čípek je během ovulace na omak měkký, krátký a je v něm hmatatelný otvor. Dále se může objevit:

Zdroj: cz.clearblue.com, polstarnakojeni.cz

Napsat komentář

Vaše emeilová adresa nebude zveřejněna

top