Dexoket 25mg granule por.gra.sol.10x25mg

Dexoket 25mg granule por.gra.sol.10x25mg

99 

Katalogové číslo: drmax-50098443 Kategorie:

Popis

Dexoket 25 mg granule pro perorální roztok dexketoprofenum Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. – Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. – Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. – Pokud se do 3–4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékaře Více informací.

Brand

Dexoket

top