Dr.Max Ambroxol 30mg/5ml

Dr.Max Ambroxol 30mg/5ml, sirup 100ml

119 

Do obchodu

Katalogové číslo: drmax-50096476 Kategorie:

Popis

Ambroxol Dr.Max 30 mg/5 ml Sirup ambroxoli hydrochloridum Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. – Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. – Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. – Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   Co naleznete v příbalové informaci 1. Co je Ambroxol Dr.Ma Více informací.

Dr.Max Ambroxol 30mg/5ml, sirup 100ml

Brand

top