Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej

Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze 60ml

299 

Katalogové číslo: drmax-50098471 Kategorie:

Popis

Flixonase 50 mikrogramů/dávka nosní sprej, suspenze fluticasoni propionas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. – Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékárníka. – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. – Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. – Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. – Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   Co naleznete v příbalové informaci 1. Co j Více informací.

Brand

Flixonase

top