Preparation H 12 čípků

PREPARATION H, 12 čípků

139 

Katalogové číslo: drmax-50062466 Kategorie:

Popis

PREPARATION H 23 mg / 69 mg čípky (Faecis extractum fluidum, Squali oleum)   Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. – Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. – Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  – Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.   Co naleznete v této příbalové informaci Více informací.

Brand

Preparation H

top