Stadalax por.tbl.obd.20x5mg

STADALAX por.tbl.obd.20x5mg

65 

Katalogové číslo: drmax-50022284 Kategorie:

Popis

STADALAX 5 mg, obalené tablety Bisacodylum   Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. – Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. – Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. – Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. – Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud s Více informací.

top