STREPFEN Sprej 8

STREPFEN Sprej 8,75mg orální sprej, roztok 15ml

198 

Katalogové číslo: drmax-50090684 Kategorie:

Popis

Strepfen Sprej 8,75 mg orální sprej, roztok flurbiprofenum Pro použití u dospělých. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. § Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. § Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. § Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. § Pokud se do 3 dnů nebudete c Více informací.

Brand

Strepfen

top