Pickwickův syndrom trápí extrémně obézní pacienty. Jak se projevuje?

Jako Pickwickův syndrom se označuje stav, který v důsledku extrémní obezity způsobuje u pacientů hypoventilaci. V těle se hromadí oxid uhličitý, nemocné trápí nadměrná spavost a dochází k postižení srdce a plic, což může pacienta ohrozit na životě. Základem úspěšné léčby je změna životního stylu a redukce tělesné hmotnosti.

Co je Pickwickův syndrom?

Pickwickův syndrom, který je také známý jako OHS (obesity hypoventilation syndrome), představuje stav, při němž u pacientů na základě extrémní obezity dochází k hypoventilaci. V těle se postupně hromadí oxid uhličitý, což způsobuje nadměrnou spavost, celkovou dechovou nedostatečnost a další zdravotní obtíže. Kvalita života nemocných se tak zhoršuje a nemoc významně ohrožuje jejich život.

Jak onemocnění vlastně získalo své jméno? Pickwickův syndrom byl poprvé popsán již roku 1956 jako syndrom obezity spojený s hypoventilací. Ačkoliv se lidé stále dohadují, zda název Pickwickův syndrom použil nejprve W. Osler či C. S. Burwell, je jasné, že předlohou se stala postava extrémně obézního Samuela Pickwicka, který hraje hlavní roli v románu Charlese Dickense s názvem Kronika Pickwickova klubu.

Příčina Pickwickova syndromu

Pickwickův syndrom vzniká v důsledku extrémní obezity pacientů. Tělesný tuk, který se hromadí v břišní oblasti, utlačuje tělesné orgány, bránici tlačí směrem vzhůru, a tím omezuje také plíce. Ty se poté nemohou dostatečně rozvinout. Největší problémy pacienti pociťují většinou vleže na zádech, kdy jim útlak plic znesnadňuje dýchání.

Samotná nadváha zvyšuje u pacientů riziko onemocnění srdce a cév více než třikrát. U obézních lidí je pak riziko dokonce pětkrát vyšší než u lidí s normální váhou. Většinu pacientů, u nichž se projeví Pickwickův syndrom, navíc současně trápí také syndrom spánkové apnoe a další zdravotní komplikace.

Trápí někoho ve vašem okolí Pickwickův syndrom?

Jaké má Pickwickův syndrom příznaky?

Mezi hlavní projevy Pickwickova syndromu patří dušnost a celková dechová nedostatečnost, a to už při minimální námaze. Hromadění oxidu uhličitého v organismu a špatné okysličení krve způsobuje u pacientů cyanózu (promodrávání kůže a sliznic) a nadměrnou spavost, která se projevuje také usínáním během dne.

V souvislosti s obezitou a Pickwickovým syndromem se často vyskytuje také syndrom spánkové apnoe. Měkké patro pacientů je tučné a ochablé, může kolabovat a ucpává tak dýchací cesty. Nemocný z toho důvodu v noci opakovaně přestává dýchat, nedostatek kyslíku ho budí a celá situace pak začíná nanovo. Lidé trpící syndromem spánkové apnoe se proto probouzejí unavení a neodpočatí.

Dalším problémem, který bývá spojený s Pickwickovým syndromem, je zvýšení krevního tlaku pacientů (hypertenze). To může při delším trvání vyústit až v rozvoj kardiovaskulárních onemocnění a selhávání plic. V některých případech pak může tento stav končit i náhlou smrtí obézního pacienta.

Typické příznaky Pickwickova syndromu:

  • Dušnost
  • Dechová nedostatečnost
  • Poruchy koncentrace
  • Poruchy paměti
  • Promodrávání kůže a sliznic
  • Nadměrná spavost
  • Spánková apnoe
  • Vysoký krevní tlak
  • Rozvoj srdečních obtíží
  • Selhávání plic

Pickwickův syndrom může doprovázet také celá řada dalších zdravotních komplikací. Pokud jde o zažívací obtíže, obézní pacienty často trápí gastroezofageální reflux, kýla, zánět žlučníku, žlučové kameny či jaterní steatóza. Typické bývají také různé kožní obtíže, vznik strií a otoků, nebo sexuální problémy. Co se týče psychické stránky věci, obézní pacienty pak často trápí nízké sebevědomí, úzkosti a deprese.

Diagnostika

Diagnostiku Pickwickova syndromu lékaři provádějí na základě zdravotních komplikací, které jim pacienti sami dokáží popsat. Jelikož si však nemocní často neuvědomují rozsah potíží, jež se objevují také ve spánku, dále se provádí také monitoring spánkového cyklu.

Na rozvoj Pickwickova syndromu může lékaře upozornit i laboratorní vyšetření. Zatímco koncentrace kyslíku v krvi pacienta je nízká, hladina červených krvinek je naopak vysoká. Lidský organismus se tak za každou cenu snaží kompenzovat nedostatečný přísun kyslíku.

Léčba Pickwickova syndromu

Co se týče léčby Pickwickova syndromu, v akutní fázi, kdy je pacient v přímém ohrožení života, je nutné zaměřit se na odstranění obtíží spojených se selháváním srdce a plic, s vysokým krevním tlakem a s hyperglykémií.

Pokud stav přímo neohrožuje pacienta na životě, hlavním řešením je samozřejmě radikální změna životního stylu a s tím spojená redukce tělesné hmotnosti. Problémy, které pacientům způsobuje syndrom spánkové apnoe, lze poté řešit také operací měkkého patra či pomocí přetlakového přístroje CPAP, který navozuje pozitivní tlak v dýchacích cestách.

Zdroje: www.stefajir.cz, www.lekari-online.cz


Napsat komentář

Your email address will not be published.

top