Příznaky roztroušené sklerózy, fáze a léčba nemoci

Roztroušená skleróza, její příznaky, fáze nemoci a léčba

Roztroušená skleróza je onemocnění, které ani ve 21. stoletím není zcela pod kontrolou lékařů. Probíhá u každého člověka jinak a o příčinách vzniku se stále spekuluje. Roztroušená skleróza způsobuje poškození nervových vláken, což vede k neschopnosti přenosu nervových vzruchů z mozku do těla, a může tak prakticky dojít k postižení jakékoli funkce organismu.

Proces. Co se děje v našem těle při roztroušené skleróze?

Roztroušená skleróza je neurologické onemocnění postihující centrální nervový systém (mozek a míchu). Jedná se o autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém, který za normálních okolností chrání organismus před infekcemi, napadá své vlastní orgány a tkáně.

Při roztroušené skleróze se agresivní autoimunitní buňky dostávají přes hematoencefalickou bariéru do centrálního nervového systému a v mozku následně začínají produkovat řadu zánětlivých látek pro nervová vlákna. Dochází k procesu demyelinizace, tedy poruše myelinových obalů nervových vláken, která mají za úkol chránit a vyživovat nervová vlákna a urychlovat přenosy vzruchů z centrálního nervového systému do těla.

Místa, kde dochází k přerušení myelinového obalu, se nazývají plaky. Přerušením obalu dochází k obnažení vlákna a přenos informací se zpomaluje. Buňky centrálního nervového systému jsou schopné do jisté míry myelinový obal obnovit, vznikají při tom ale jizvy. Se zvyšováním počtu jizev se přenos zpomaluje a příznaky roztroušené sklerózy jsou stále výraznější.

Chodíte na pravidelné kontroly k lékaři?

Fáze roztroušené sklerózy

 1. demyelinizace
 2. neurodegenerace

Roztroušená skleróza má, co se týče vývinu onemocnění, dvě fáze, přičemž pouze první fázi je možné ovlivnit léčbou. V první fázi nazývané demyelinizace – fázi autonomního zánětu – imunitní systém napadá myelin (ochranný obal nervů).

Druhou fází je stádium onemocnění, ve kterém postižené nervové buňky a jejich vlákna odumírají, a přenos informací je tak zcela znemožněn. Takový proces se nazývá neurodegenerace a není léčitelný. Z toho důvodu je důležité diagnostikovat roztroušenou sklerózu včas a zahájit léčbu.

Příčiny – co způsobuje roztroušenou sklerózu?

Přesné příčiny onemocnění nejsou doposud známy. Předpokládá se, že na rozvoj roztroušené sklerózy mají vliv faktory jako:

 • dědičné dispozice
 • nedostatek vitamínu (hlavně B, D)
 • faktory prostředí

První příznaky – ataka neboli CIS

První příznaky roztroušené sklerózy se objevují obvykle u lidí ve věku mezi 20. – 40. rokem, 2x častěji pak u žen. První neurologické potíže, které by mohli znamenat rozvoj roztroušené sklerózy se nazývají „CIS“, klinicky izolovaný syndrom. Jedná se o první ataku nemoci, na základě které je možné roztroušenou sklerózu potvrdit. Roztroušená skleróza se projevuje více způsoby, jelikož postihuje jakoukoli část mozku a míchy. Za nejčastější první příznaky roztroušené sklerózy se považují:

 • Zánět očního nervu – rozmazané nebo dvojité vidění na jedno nebo i obě oči, bolest za okem, výpadky zorného pole a snížené vnímání ostrosti barev
 • Citlivostní obtíže – mravenčení na polovině těla, někdy jen na prstech rukou či nohou
 • Narušení celkové koordinace pohybů a pohyblivosti
 • Lhermittův příznak – pociťování elektrických impulsů při předklonění hlavy
 • Únava
 • Chování a paměť – poruchy soustředění, zapomnětlivost, občas až projevy demence
 • Porucha vyprazdňování – časté močení nebo naopak neschopnost úplného vyprázdnění se

Léčba

V současné době je možné roztroušenou sklerózu potlačit (ne však vyléčit) pouze v její první fázi (fázi zánětu), proto je důležité nemoc co nejdříve diagnostikovat a začít správnou léčbu. Vzhledem k různorodosti prvních příznaků a průběhu nemoci je ale velmi obtížné nemoc odhalit. Celou situaci ztěžuje i fakt, že některé neurologické potíže mají tendenci se spontánně zlepšovat, a proto je pacient může přehlížet, či si jich všimne až po jejich znovuobjevení.

V současné době existují dva typy léčby roztroušené sklerózy – akutní a dlouhodobá, přičemž se nedá říct, která by měla lepší účinek. Stále však platí, že by léčba měla být zahájena co nejdříve.

V případě akutní léčby se léčí každá ataka, tedy každé projevení roztroušené sklerózy a to kdykoli, jak na začátku onemocnění, tak i tehdy, kdy se pacient s roztroušenou sklerózou již dlouhodobě léčí. Léčba spočívá v podávání kortikosteroidů do žíly nebo orálně, které působí protizánětlivě a urychlují zotavení z ataky. Naopak dlouhodobá léčba probíhá v období klidu a jejím cílem je zpomalit průběh onemocnění a snížit výskyt atak.

Léčba však není pouze o podávání léků, ale též o participaci nemocného. Léčbu je možné podpořit vyvarováním se stresu, zdravím životním stylem a lehkým cvičením, někdy prováděné za pomoci fyzioterapeutů. Cvičení funguje jako prevence proti ochablosti svalů. V neposlední řadě je potřeba, aby se pacient naučil s roztroušenou sklerózou žít, k čemuž mu mohou dopomoci specializované poradny.

Příznaky roztroušené sklerózy, fáze a léčba nemoci
3.8 (75%) 40 hlasování

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top