Příznaky roztroušené sklerózy, fáze a léčba nemoci

Roztroušená skleróza, její příznaky, fáze nemoci a léčba

Roztroušená skleróza je onemocnění, které ani ve 21. stoletím není zcela pod kontrolou lékařů. Probíhá u každého člověka jinak a o příčinách vzniku se stále spekuluje. Roztroušená skleróza způsobuje poškození nervových vláken, což vede k neschopnosti přenosu nervových vzruchů z mozku do těla, a může tak prakticky dojít k postižení jakékoli funkce organismu.

Proces. Co se děje v našem těle při roztroušené skleróze?

Roztroušená skleróza je neurologické onemocnění postihující centrální nervový systém (mozek a míchu). Jedná se o autoimunitní onemocnění, při kterém imunitní systém, který za normálních okolností chrání organismus před infekcemi, napadá své vlastní orgány a tkáně.

Při roztroušené skleróze se agresivní autoimunitní buňky dostávají přes hematoencefalickou bariéru do centrálního nervového systému a v mozku následně začínají produkovat řadu zánětlivých látek pro nervová vlákna. Dochází k procesu demyelinizace, tedy poruše myelinových obalů nervových vláken, která mají za úkol chránit a vyživovat nervová vlákna a urychlovat přenosy vzruchů z centrálního nervového systému do těla.

Místa, kde dochází k přerušení myelinového obalu, se nazývají plaky. Přerušením obalu dochází k obnažení vlákna a přenos informací se zpomaluje. Buňky centrálního nervového systému jsou schopné do jisté míry myelinový obal obnovit, vznikají při tom ale jizvy. Se zvyšováním počtu jizev se přenos zpomaluje a příznaky roztroušené sklerózy jsou stále výraznější.

Fáze roztroušené sklerózy

 1. demyelinizace
 2. neurodegenerace

Roztroušená skleróza má, co se týče vývinu onemocnění, dvě fáze, přičemž pouze první fázi je možné ovlivnit léčbou. V první fázi nazývané demyelinizace – fázi autonomního zánětu – imunitní systém napadá myelin (ochranný obal nervů).

Druhou fází je stádium onemocnění, ve kterém postižené nervové buňky a jejich vlákna odumírají, a přenos informací je tak zcela znemožněn. Takový proces se nazývá neurodegenerace a není léčitelný. Z toho důvodu je důležité diagnostikovat roztroušenou sklerózu včas a zahájit léčbu.

Příčiny – co způsobuje roztroušenou sklerózu?

Přesné příčiny onemocnění nejsou doposud známy. Předpokládá se, že na rozvoj roztroušené sklerózy mají vliv faktory jako:

 • dědičné dispozice
 • nedostatek vitamínu (hlavně B, D)
 • faktory prostředí

První příznaky – ataka neboli CIS

První příznaky roztroušené sklerózy se objevují obvykle u lidí ve věku mezi 20. – 40. rokem, 2x častěji pak u žen. První neurologické potíže, které by mohli znamenat rozvoj roztroušené sklerózy se nazývají „CIS“, klinicky izolovaný syndrom. Jedná se o první ataku nemoci, na základě které je možné roztroušenou sklerózu potvrdit. Roztroušená skleróza se projevuje více způsoby, jelikož postihuje jakoukoli část mozku a míchy. Za nejčastější první příznaky roztroušené sklerózy se považují:

 • Zánět očního nervu – rozmazané nebo dvojité vidění na jedno nebo i obě oči, bolest za okem, výpadky zorného pole a snížené vnímání ostrosti barev
 • Citlivostní obtíže – mravenčení na polovině těla, někdy jen na prstech rukou či nohou
 • Narušení celkové koordinace pohybů a pohyblivosti
 • Lhermittův příznak – pociťování elektrických impulsů při předklonění hlavy
 • Únava
 • Chování a paměť – poruchy soustředění, zapomnětlivost, občas až projevy demence
 • Porucha vyprazdňování – časté močení nebo naopak neschopnost úplného vyprázdnění se

Léčba

V současné době je možné roztroušenou sklerózu potlačit (ne však vyléčit) pouze v její první fázi (fázi zánětu), proto je důležité nemoc co nejdříve diagnostikovat a začít správnou léčbu. Vzhledem k různorodosti prvních příznaků a průběhu nemoci je ale velmi obtížné nemoc odhalit. Celou situaci ztěžuje i fakt, že některé neurologické potíže mají tendenci se spontánně zlepšovat, a proto je pacient může přehlížet, či si jich všimne až po jejich znovuobjevení.

V současné době existují dva typy léčby roztroušené sklerózy – akutní a dlouhodobá, přičemž se nedá říct, která by měla lepší účinek. Stále však platí, že by léčba měla být zahájena co nejdříve.

V případě akutní léčby se léčí každá ataka, tedy každé projevení roztroušené sklerózy a to kdykoli, jak na začátku onemocnění, tak i tehdy, kdy se pacient s roztroušenou sklerózou již dlouhodobě léčí. Léčba spočívá v podávání kortikosteroidů do žíly nebo orálně, které působí protizánětlivě a urychlují zotavení z ataky. Naopak dlouhodobá léčba probíhá v období klidu a jejím cílem je zpomalit průběh onemocnění a snížit výskyt atak.

Léčba však není pouze o podávání léků, ale též o participaci nemocného. Léčbu je možné podpořit vyvarováním se stresu, zdravím životním stylem a lehkým cvičením, někdy prováděné za pomoci fyzioterapeutů. Cvičení funguje jako prevence proti ochablosti svalů. V neposlední řadě je potřeba, aby se pacient naučil s roztroušenou sklerózou žít, k čemuž mu mohou dopomoci specializované poradny.

Příznaky roztroušené sklerózy, fáze a léčba nemoci
4 (80%) 2 votes

Napsat komentář

Your email address will not be published.

top