SARS se přenáší kapénkovou cestou. Jaké jsou typické příznaky této nemoci?

top