Simepar

tvrdé tobolky k vnitřnímu užití

Držitel rozhodnutí o registraci
Mepha Lda., Lagoas Park, Porto Salvo, Portugalsko

Výrobce
Medimport, spol. s r.o., Praha, česká republika

Složení

Léčivé látky:
Silymarinum (ut Silybimariani extractum standardisatum) 70,00 mg, Thiamini hyd-rochloridum (vitamin B1) 4,00 mg, Riboflavinum (vitamin B2) 4,00 mg, Nicotinamidum (vitamin B3) 12,00 mg, Pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 4,00 mg, Calcii pantothenas (vitamin B5) 8,00 mg, Cyanocobalaminum (vitamin B12) 0,0012 mg v 1 tobolce.

Pomocné látky
Mastek, želatina, oxid titaničitý, oxid železitý červený, oxid železitý černý

Indikační skupina
Hepatoprotektivum.

Charakteristika

Simepar je kombinovaný přípravek, který obsahuje silymarin a vitamíny řady B. Tyto léčivé látky zlepšují činnost jater a podporují obnovu poškozené jaterní tkáně.

Indikace

Přípravek je užíván jako pomocná léčba jaterních onemocnění, jako jsou zánět jater, jaterní cirhóza, ztukovění jater, poškození jater vlivem alkoholu, jedovatých látek či některých léků nebo při otravách houbami.
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství. Děti mohou přípravek užívat od 5 let věku.

Kontraindikace
Přípravek nesmí užívat osoby přecitlivělé na léčivou látku nebo na některou jinou z jeho složek.
Přípravek se nepodává dětem mladším než 5 let.
Protože není dostatek zkušeností s podáváním Simeparu v těhotenství a během období kojení, měl by být přípravek při těchto stavech užíván pouze tehdy, kdy případné výhody léčby převýší možná rizika.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Nežádoucí účinky

Přípravek je obvykle dobře snášen, velmi ojediněle se mohou během léčby vyskytnout zažívací obtíže (například mírné průjmy) či kožní vyrážky. Po vysazení léku nežádoucí účinky vymizí.
Při případném výskytu uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání (podávání dětem) přípravku poraďte s lékařem.

Interakce

Interakce nejsou dosud známy.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař neurčí jinak, užívají dospělí obvykle 1–2 tobolky 3krát denně. Při dlouhodobém podávání může být dávkování sníženo na 1–2 tobolky denně. Dětem od 5 let věku se v závislosti na tělesné hmotnosti podává 1–3 tobolky denně (3–6 mg silymarinu /kg tělesné hmotnosti a den).
Přípravek je vhodné užívat po jídle.
Tobolku spolkněte celou, nerozkousávejte ji.

Další informace

Upozornění
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Varování
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení
40 tobolek

Datum poslední revize
11.3.2008


top