Dítě s poruchami učení potřebuje individuální přístup. Důležitá je i spolupráce se školou #1/6

top