Dítě s poruchami učení potřebuje individuální přístup. Důležitá je i spolupráce se školou #2/6

top