I se stomií se dá žít bohatý život. Důležitá je zvýšená hygiena a pečlivost

top