Světlé stránky pandemie: znečištění ovzduší klesá a rodiny prohlubují své vztahy

O tom, že současná pandemie koronaviru značně ovlivnila a do budoucna ještě ovlivní naše životy, už není pochyb. Část lidí se ocitla bez práce, děti nesmějí navštěvovat školy a někteří živnostníci byli nuceni své podniky nadobro zavřít. Pokud se ale na celou situaci pokusíme podívat očima optimisty, zjistíme, že s sebou toto nelehké období přineslo i řadu pozitiv.

Klesá znečištění ovzduší

Ačkoli to může znít jako paradox, v době kroonavirové pandemie se obyvatelstvu naší planety dýchá o poznání lépe. Snižující se frekvence dopravy, omezení pohybu, zavření jednotlivých hranic a jiná nařízení, mají totiž za důsledek to, že znečištění vzduchu, které bylo v některých místech světa alarmující, znatelně klesá.

Tato skutečnost se týká například indické metropole Dillí, jejíž součást Nové Dillí byla dlouhou dobu označována za nejzaprášenější město na světě. V současnosti ale hlásí výrazný pokles smogu, čemuž bezesporu napomohlo právě omezení provozu na silnicích, uzavření továren a karanténa obyvatel.

Ještě na konci loňského roku se index kvality ovzduší v indické metropoli místy pohyboval až na úrovni 500. Za kvalitní se dá přitom ovzduší považovat až v momentě, kdy tato hodnota klesne pod 50. V posledních několika dnech se ale Nové Dillí těší zcela rozdílným výsledkům, index kvality ovzduší se tam pohyboval kolem 50 až 60.

Začátkem března pak americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) informoval také o situaci v Číně. Tam podle satelitních snímků pořízených během prvních dvou měsíců tohoto roku došlo oproti stejnému období v loňském roce k poklesu oxidu dusičného, jehož hlavním zdrojem jsou motorová vozidla a průmyslové závody. Tento jev byl zprvu patrný hlavně v oblasti města Wu-chan, které bylo v Číně ohniskem nákazy.

V Benátkách je čistší voda

Ačkoli se informace o výskytu labutí a delfínu v italských Benátkách nakonec ukázaly jako falešné, jedno pozitivum se na turisticky oblíbeném místě vlivem pandemie skutečné odráží. Benátskými kanály totiž momentálně protéká o poznání čistší voda. Město postrádá stoku, a tak všechen odpad včetně prostředků na úklid a kosmetiky vyprodukované místními i velkou spoustou turistů běžně končí právě v kanálech. Ve stejných kanálech, ve kterých jsou nyní vlivem pandemie a s ní spojenými omezeními vidět i ryby.

Podle záběrů Evropské kosmické agentury klesla v severní Itálii rovněž i úroveň znečištění. Méně oxidu dusičitého instituce zaregistrovala také ve velkých městech, jakými jsou Turín či Boloňa.

Ubývá emisí z letecké dopravy

Vzhledem k plošnému rušení letů se snížily i emise oxidu uhličitého vyprodukované leteckou dopravou. V období od 1. února do 19. března došlo podle hospodářského ústavu Australia Institute k poklesu o více než 10 milionů tun oproti stejnému období za minulý rok. Na základě předpovědi, kterou zveřejnila Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu by za celý rok mohly emise klesnout až o 38 procent.

Trávíte více času v přírodě?

Podle některých expertů zůstává otázkou, zda pandemie koronaviru a s ním spojeným onemocněním COVID-19 změní naše letecké návyky v trvalém měřítku.  Jak se totiž ukazuje, spousta firem je schopna pracovat přes internet, a to včetně uskutečňování mezinárodních meetingů. Firmy by tam díky této zkušenosti mohly najít i jiné alternativy komunikace tváří v tvář, čímž by k poklesu emisí mohlo docházet dlouhodobě.

Návrat k původním hodnotám

Současná pandemie má minimálně ještě jednu další výhodu. Zákaz kulturních akcí, shromažďování i uzavření obchodních center a hospod totiž vyhnalo lidi do přírody, a to včetně těch, kteří na ní kvůli svému životnímu stylu téměř zanevřeli. Místo obchodů a kin tak Češi tráví více času v lesích, v parcích anebo na svých chatách, což pozitivním způsobem působí nejen na jejich psychiku, ale také na celkovou imunitu, pro kterou je pobyt na čerstvém vzduchu naprosto klíčový.  

Podle některých odborníků může tato situace rovněž upevnit vztahy mezi jednotlivými členy rodiny, kteří spolu momentálně tráví více času než předtím. O poznání častější komunikace se v této době navíc projevuje i mezi vzdálenějšími příbuznými. Na druhou stranu je možné, že pro některé páry bude tato zátěžová zkouška fatální, pravděpodobně hlavně pro ty, kteří spolu nebyli zvyklí trávit tolik volného času a s problémy se potýkali už předtím. Stres a strach z budoucnosti může jejich vztahové neshody navíc ještě více prohloubit.  

V neposlední řadě nám pandemie a s ní spojená opatření přinesla úplně jiné možnosti v trávení volného času, kterého mají někteří z nás najednou mnohem více, než byli dosud zvyklí. Ti, kteří byli dosud pracovně vytížení, mohou proto této příležitosti využít a kromě své rodiny se více věnovat i sami sobě.

Zdroje: irozhlas.cz, novinky.cz, seznam.cz, idnes.cz


Napsat komentář

Your email address will not be published.

top