Všechny léky – Tantum Verde

TANTUM VERDE SPRAY

(Benzydamini hydrochloridum)
orální sprej

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek TANTUM VERDE SPRAY a TANTUM VERDE SPRAY FORTE musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce:
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie

Složení

Léčivá látka: benzydamini hydrochloridum 0,15 g nebo 0,30 g ve 100 ml roztoku (1 dávka obsahuje 0,17 ml).

Pomocné látky:
TANTUM VERDE SPRAY
Glycerol, ethanol 95%, sacharin, hydrogenuhličitan sodný, metylparaben, aroma máty peprné, polysorbát 20, čištěná voda.

TANTUM VERDE SPRAY FORTE
Glycerol 85%, ethanol 96%, sodná sůl sacharinu, metylparaben, glyceromacrogol-hydroxystearát, aroma máty peprné, čištěná voda.

Indikační skupina
Antiflogistikum, analgetikum, antiseptikum.

Charakteristika

Co je TANTUM VERDE SPRAY?
Léčivou látkou přípravku je benzydamini hydrochloridum, látka s výrazným protizánětlivým, bolest tlumícím, mírným místně znecitlivujícím a desinfekčním účinkem. Vzhledem k rychlému nástupu účinku se po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň za krátkou dobu dostaví úleva a ústup obtíží. Přípravek je účinný při léčbě zánětů v ústní dutině a krku a je dobře snášen.

Kdy se používá TANTUM VERDE SPRAY?
TANTUM VERDE SPRAY je indikován k léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku (jako jsou např. afty, záněty nosohltanu, mandlí, záněty dásní). Dále se užívá k podpůrné léčbě po ošetření zubů a po chirurgických zákrocích v ústní dutině a krku.

Přípravek v koncentraci 0,15% (TANTUM VERDE SPRAY) je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let vzhledem k lékové formě, a to jen u těch, které jsou schopny spolupráce (zadržet dech při aplikaci), přípravek v koncentraci 0,30% (TANTUM VERDE SPRAY FORTE) je určen pro dospělé pacienty.

Kdy se TANTUM VERDE SPRAY nesmí užívat?
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na benzydamin hydrochlorid nebo některou z pomocných látek obsažených v přípravku. V době těhotenství se přípravek může používat pouze po poradě s lékařem. Průnik benzydaminu do mateřského mléka nelze vyloučit, proto by přípravek neměl být užíván v době kojení.

Má TANTUM VERDE SPRAY nežádoucí účinky?
Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se v ojedinělých případech mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je pocit pálení a trnutí v ústech. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Může TANTUM VERDE SPRAY ovlivňovat účinnost jiných léků?
Není známo, že by přípravek ovlivňoval účinnost jiných léků.

Jak se TANTUM VERDE SPRAY užívá?
TANTUM VERDE SPRAY
Dospělí a děti od 12 let: 4–8 dávek 2–6 krát denně
Děti od 6 do 12 let: 1–3 dávky 2–6 krát denně.

TANTUM VERDE SPRAY FORTE
Dospělým se aplikují 2–4 dávky 2–6 krát denně. Přípravek v této koncentraci není určen pro děti.
Aplikace se provádí po jídle, interval mezi aplikacemi je 1,5–3 hodiny.

Návod k použití:

 1. Otočte bílou trubičku do polohy kolmé k lahvičce.
 2. Přiložte trubičku k ústům a namiřte na postižené místo v ústech či krku.
 3. Silně zmáčkněte horní plochu lahvičky tolikrát, kolik dávek je předepsáno. Po dobu aplikace zadržte dech.

Před prvním použitím několikrát stříkněte do vzduchu.

Další informace

Upozornění
Dlouhodobé užívání přípravku může vést ke vzniku přecitlivělosti, proto přípravek užívejte pouze po dobu nutnou k léčbě. Pokud se účinek přípravku neprojeví do týdne, poraďte se o další léčbě s lékařem. Zánět dásní může být příznakem onemocnění zubů, proto je v případě neúčinnosti léčby vhodná návštěva zubního lékaře.
Polknutí menšího množství přípravku je neškodné. Při náhodném požití většího množství dávek (zejména u dětí) vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se pokuste vyvolat zvracení.

Uchovávání
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Balení
TANTUM VERDE SPRAY:
30 ml
TANTUM VERDE SPRAY FORTE:
15 ml

Datum poslední revize
25.7.2012

TANTUM VERDE SPRAY FORTE

(Benzydamini hydrochloridum)
orální sprej

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.
Tento léčivý přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek TANTUM VERDE SPRAY a TANTUM VERDE SPRAY FORTE musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, musíte se poradit s lékařem.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Držitel rozhodnutí o registraci
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce:
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie

Složení

Léčivá látka: benzydamini hydrochloridum 0,15 g nebo 0,30 g ve 100 ml roztoku (1 dávka obsahuje 0,17 ml).

Pomocné látky:
TANTUM VERDE SPRAY
Glycerol, ethanol 95%, sacharin, hydrogenuhličitan sodný, metylparaben, aroma máty peprné, polysorbát 20, čištěná voda.

TANTUM VERDE SPRAY FORTE
Glycerol 85%, ethanol 96%, sodná sůl sacharinu, metylparaben, glyceromacrogol-hydroxystearát, aroma máty peprné, čištěná voda.

Indikační skupina
Antiflogistikum, analgetikum, antiseptikum.

Charakteristika

Co je TANTUM VERDE SPRAY?
Léčivou látkou přípravku je benzydamini hydrochloridum, látka s výrazným protizánětlivým, bolest tlumícím, mírným místně znecitlivujícím a desinfekčním účinkem. Vzhledem k rychlému nástupu účinku se po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň za krátkou dobu dostaví úleva a ústup obtíží. Přípravek je účinný při léčbě zánětů v ústní dutině a krku a je dobře snášen.

Kdy se používá TANTUM VERDE SPRAY?
TANTUM VERDE SPRAY je indikován k léčbě projevů zánětu v ústní dutině a krku (jako jsou např. afty, záněty nosohltanu, mandlí, záněty dásní). Dále se užívá k podpůrné léčbě po ošetření zubů a po chirurgických zákrocích v ústní dutině a krku.

Přípravek v koncentraci 0,15% (TANTUM VERDE SPRAY) je vhodný pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let vzhledem k lékové formě, a to jen u těch, které jsou schopny spolupráce (zadržet dech při aplikaci), přípravek v koncentraci 0,30% (TANTUM VERDE SPRAY FORTE) je určen pro dospělé pacienty.

Kdy se TANTUM VERDE SPRAY nesmí užívat?
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na benzydamin hydrochlorid nebo některou z pomocných látek obsažených v přípravku. V době těhotenství se přípravek může používat pouze po poradě s lékařem. Průnik benzydaminu do mateřského mléka nelze vyloučit, proto by přípravek neměl být užíván v době kojení.

Má TANTUM VERDE SPRAY nežádoucí účinky?
Přípravek je obvykle dobře snášen, přesto se v ojedinělých případech mohou vyskytnout nežádoucí účinky, jako je pocit pálení a trnutí v ústech. Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku poraďte s lékařem.

Může TANTUM VERDE SPRAY ovlivňovat účinnost jiných léků?
Není známo, že by přípravek ovlivňoval účinnost jiných léků.

Jak se TANTUM VERDE SPRAY užívá?
TANTUM VERDE SPRAY
Dospělí a děti od 12 let: 4–8 dávek 2–6 krát denně
Děti od 6 do 12 let: 1–3 dávky 2–6 krát denně.

TANTUM VERDE SPRAY FORTE
Dospělým se aplikují 2–4 dávky 2–6 krát denně. Přípravek v této koncentraci není určen pro děti.
Aplikace se provádí po jídle, interval mezi aplikacemi je 1,5–3 hodiny.

Návod k použití:

 1. Otočte bílou trubičku do polohy kolmé k lahvičce.
 2. Přiložte trubičku k ústům a namiřte na postižené místo v ústech či krku.
 3. Silně zmáčkněte horní plochu lahvičky tolikrát, kolik dávek je předepsáno. Po dobu aplikace zadržte dech.

Před prvním použitím několikrát stříkněte do vzduchu.

Další informace

Upozornění
Dlouhodobé užívání přípravku může vést ke vzniku přecitlivělosti, proto přípravek užívejte pouze po dobu nutnou k léčbě. Pokud se účinek přípravku neprojeví do týdne, poraďte se o další léčbě s lékařem. Zánět dásní může být příznakem onemocnění zubů, proto je v případě neúčinnosti léčby vhodná návštěva zubního lékaře.
Polknutí menšího množství přípravku je neškodné. Při náhodném požití většího množství dávek (zejména u dětí) vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se pokuste vyvolat zvracení.

Uchovávání
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Balení
TANTUM VERDE SPRAY:
30 ml
TANTUM VERDE SPRAY FORTE:
15 ml

Datum poslední revize
25.7.2012

TANTUM VERDE MINT

Benzydamin-hydrochlorid
Pastilky

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon užívat
 3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon a k čemu se používá

Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon jsou pastilky, které jsou určeny k pozvolnému rozpuštění v ústech. Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé, dezinfekční a bolest tlumící účinky. Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Pastilky jsou účinné při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku.
Pastilky jsou určeny k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí, aftech apod.
Pastilky je vhodné používat během léčby po ošetření zubů.
Přípravek smí užívat dospělí, mladiství a děti od 4 let, které zvládnou ponechat pastilky postupně rozpustit v ústech. Jelikož pastilky neobsahují cukr, jsou vhodné i pro pacienty s cukrovkou.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon užívat

Neužívejte přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon

 • jestliže jste alergický/á na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • pokud trpíte fenylketonurií (dědičné metabolické onemocnění).
 • pokud kojíte.

Upozornění a opatření

 • Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit.

Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo.
O vhodnosti současného používání pastilek s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině ústní a hltanu se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství, kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. I když studie neprokázaly účinky poškozující plod, přípravek by se měl v těhotenství užívat pouze po poradě s lékařem.
Přípravek nesmí užívat kojící ženy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.
Přípravky Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon obsahují aspartam.
Vzhledem k obsahu aspartamu, který je zdrojem fenylalaninu, je třeba vyhnout se podávání pacientům trpícím fenylketonurií.

3. Jak se přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvykle se nechá 1 pastilka pomalu rozpustit v ústech.
Neurčí-li lékař jinak, užívá se až 6 krát denně po 1,5 až 3 hodinách.
Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní.

Jestliže jste užil/a více přípravku Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon, než jste měl/a
Dojde-li náhodně k požití větších dávek (zejména u dětí), vyhledejte ihned lékaře. Jako první opatření se pokuste vyvolat zvracení.
Náhodné polknutí pastilky není nebezpečné.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Tantum Verde Mint nebo Tantum Verde Lemon
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, v ojedinělých případech se však nežádoucí účinky mohou vyskytnout.
Bezprostředně po podání pastilky se může objevit pocit trnutí v ústech a krku. Tento účinek po krátké době vymizí. V ojedinělých případech může dojít k lehkému pálení v ústní dutině, výjimečně i k nevolnosti a nucení na zvracení.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon uchovávat

Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem a vlhkem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Tantum Verde Mint obsahuje

 • Léčivou látkou je benzydamin-hydrochlorid.
 • Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, levomenthol, kyselina citronová, citronové aroma, aroma máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín.

Co přípravek Tantum Verde Lemon obsahuje

 • Léčivou látkou je benzydamin-hydrochlorid.
 • Pomocnými látkami jsou: isomalt, aspartam, monohydrát kyseliny citronové, citronové aroma, aroma máty peprné, chinolínová žluť, indigokarmín.

Jak přípravek Tantum Verde Mint a Tantum Verde Lemon vypadá a co obsahuje toto balení
Tantum Verde Mint je ve tvaru zelených hranatých pastilek a Tantum Verde Lemon je ve tvaru žlutozelených hranatých pastilek. Každá pastilka je balena do parafinového papíru. 10 pastilek je baleno v jednom balíčku. Krabička obsahuje 10, 20 nebo 40 pastilek.

Držitel rozhodnutí o registraci
Medicom International s.r.o., Brno, Česká republika

Výrobce
Pierre Fabre Medicament Production, Aignan, Francie
AZ.CHIM.RIUN. Angelini Francesco ACRAF S.p.A., Ancona, Itálie

Recenze

Hodnocení: 91 %


top