Vestibulární syndrom je běžné onemocnění projevující se závratěmi. Příčinou může být i nádor

top