Všechny léky – Zovirax

Zovirax krém

(Aciclovirum)
krém

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Zovirax musíte užívat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.
• Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

• Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
• Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.
•  Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je krém Zovirax a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax užívat
 3. Jak se Zovirax užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Zovirax uchovávat
 6. Další informace

1. Co je krém Zovirax a k čemu se používá

Krém na opary Zovirax obsahuje Aciklovir a používá se k léčbě oparů na rtech a obličeji ve stadiu svědění, pálení nebo puchýřků. Klinické studie ukázaly, že včasná léčba tímto přípravkem zastaví tvorbu oparu. Jestliže se opar již objevil, léčba tímto přípravkem urychlí jeho hojení.
Preventivní používání přípravku je možné pouze se souhlasem lékaře.
Tato příbalová informace Vám pomůže lépe porozumět tomu, proč na opar používáte krém Zovirax. Je možné, že si budete muset příbalovou informaci přečíst znovu. Proto ji nevyhazujte, dokud léčbu přípravkem Zovirax neskončíte.
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.
Pro použití v těhotenství nebo v období kojení musí být zvlášť závažné důvody.

Informace o oparu
Opar je infekční onemocnění vyvolané virem Herpes simplex (HSV), který je normálně uložen v nervových zakončeních inervujících rty a okolní tkáň. Není to stejný virus, který vyvolává genitální herpetické infekce.

Kdy dojde k výskytu prvních příznaků?
K první infekci dojde obvykle v dětském věku, pravděpodobně polibkem s infikovaným člověkem. Virus přejde kůží po nervových drahách do jejich zakončení.

Co může být spouštěcím podnětem?
Spouštěcím mechanismem mohou být rozličné podněty: nachlazení, chřipka, menstruace, psychická zátěž, stress, fyzická zátěž, nadměrné opalování nebo stav, kdy se necítíte dobře. Po zátěžovém podnětu putuje virus zpět po nervových drahách ke kůži do okolí rtů a vyvolá tvorbu oparu.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax používat

Krém nanášejte pouze na opary v oblasti úst (rtů) a tváří. Vyvarujte se jeho nanášení na sliznici úst. Krém na opary Zovirax se rovněž nemá používat k léčbě vředů v ústech. Máte-li jakékoliv pochybnosti o tom, zda jde u Vás opravdu o opar, poraďte se s lékařem.
Je-li Vám známa alergická reakce na účinnou látku aciclovir nebo valaciklovir, propylenglykol nebo na kteroukoliv složku přípravku, poraďte se před jeho použitím s lékařem nebo s lékárníkem.
Přípravek nesmíte použít k léčbě herpetické infekce na sliznici očí nebo genitálu (zevní pohlavní ústrojí).
Máte-li těžkou formu oparu nebo se jeho těžká forma rozvíjí, poraďte se před použitím přípravku s lékařem.
Jestliže máte oslabený imunitní systém, a jste proto v péči odborného lékaře, nesmíte krém na opary Zovirax používat, protože Vaše schopnost bojovat s infekcí je oslabená.

Pamatujte

 • Aby byl zaručen rychlý ústup příznaků, musí léčba oparu trvat alespoň čtyři dny.
 • Tento léčivý přípravek je určen Vám. Nedávejte ho nikomu jinému, i kdyby měl stejné nebo podobné příznaky jako Vy.
 • Krém na opary Zovirax nepolykejte.

Zvláštní upozornění
Pamatujte, že opar je infekční
Virus může infikovat i jiné části Vašeho těla. Abyste snížili riziko přenosu infekce, nedotýkejte se sami oparu (ručníkem atp.). Vyvarujte se líbání a orálního sexu. Před každým dotekem oparu i po něm si umyjte ruce.

 • Nesahejte si do očí. Infekce HSV v oku může vést ke vzniku vředu rohovky.
 • V období, kdy trpíte oparem, se vyvarujte líbání, zvláště dětí.
 • Vyvarujte se protržení puchýřků a odstraňování strupů. Mohli byste se tak infikovat jinými zárodky nebo přenést virus na svých prstech.
 • Vyhněte se přenosu infekce z nádobí, z něhož jste pili nebo jedli.

3. Jak se Zovirax používá

Množství krému v tubě je dostatečné pro jednu léčebnou kúru při onemocnění oparem.
Při opakovaných projevech onemocnění oparem je důležité začít s léčbou už při prvních příznacích.
Trpíte-li opary opakovaně, dokážete už rozpoznat počínající příznaky onemocnění: pálení, svědění.
Použijete-li krém na opary Zovirax ve stadiu pálení, můžete předejít vzniku oparu.
Jestliže se již objevil puchýřek, včasným použitím tohoto přípravku urychlíte proces hojení.

Dodržujte tyto instrukce
1) Před nanášením krému i po něm si pečlivě umyjte ruce; vyhnete se tak možnému zhoršení nebo přenosu infekce na jiné místo.
2) Jemně naneste krém na celou postiženou plochu a na půlcentimetrový lem okolní zdravé kůže.
3) Krém nanášejte na postižené místo pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech. Zapomenete-li si krém aplikovat, učiňte tak ihned, jakmile si vzpomenete. Pak pokračujte v původním sledu nanášení.
4) Léčba trvá obvykle 4 dny. Jestliže se Vám za tuto dobu opar nezahojí, můžete v léčbě pokračovat dalších 6 dní. Nedojde-li k zahojení oparu ani po 10 dnech nebo dojde-li ke zhoršení příznaků, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
5) Dávku si sami nezvyšujte.
6) Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižené místo jiný přípravek pro místní použití.

4. Možné nežádoucí účinky

Tento krém je obvykle dobře snášen.
Bezprostředně po aplikaci se někdy může dostavit

 • pocit mírného pálení nebo píchání
 • mírný pocit suchosti nebo olupování kůže
 • svědění

Tyto příznaky jsou však přechodné a rychle ustupují.

Vzácně se může vyskytnout:

 • zarudnutí
 • kontaktní dermatitida (zánětlivé onemocnění kůže)

Někteří pacienti mohou být na přípravek Zovirax alergičtí. Velmi vzácně byl pozorován výskyt alergické reakce včetně angioedému projevující se otokem rtů, tváří nebo očních víček, kožní vyrážkou nebo zarudnutím. Vyskytnou-li se u Vás tyto příznaky, ihned vyhledejte lékaře. Přerušte používání tohoto krému a o dalším postupu se poraďte s lékařem nebo s lékárníkem.

5. Jak Zovirax uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Neuchovávejte v chladničce, chraňte před mrazem. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

6. Další informace

Co Zovirax obsahuje
Léčivá látka: Aciclovirum, 5 g ve 100 g krému.
Pomocné látky jsou: Propylenglykol, bílá vazelína, cetylstearylalkohol, tekutý parafín, poloxamer-407, natrium-lauryl-sulfát, dimetikon 20, emulgující glycerol-monostearát, čištěná voda.

Jak Zovirax vypadá a co obsahuje balení
Zovirax je homogenní, bílý nebo téměř bílý krém.
Zovirax je dodáván v balení 2g v tubě, uzavřené v průhledném ochranném obalu uzavřeném v krabičce.

Výrobcem přípravku je
Glaxo Operations UK Ltd. (Trading as Glaxo Wellcome Operations), Barnard Castle, Durham DL12
8DT, Velká Británie.
Držitelem rozhodnutí o registraci je
GlaxoSmithKline, AEBE Kifissias 266 Chalandri 152 32 Atény, Řecko
Souběžný dovozce
Best Pharm a.s. Praha, Česká republika

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 22.6. 2011

Zovirax oční mast

oční mast
aciclovirum

 

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Zovirax a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zovirax používat
 3. Jak se přípravek Zovirax používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Zovirax uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK ZOVIRAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Oční mast Zovirax obsahuje léčivou látku aciklovir, která patří do skupiny léčiv nazývaných virostatika. Aciklovir je protivirová látka, která je vysoce aktivní hlavně proti viru herpes
simplex typu I a II způsobujícímu opar.
Oční mast Zovirax se používá k léčbě infekcí vyvolaných viry, hlavně viry herpes simplex, vedoucích k zánětu rohovky (keratitida).
Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOVIRAX POUŽÍVAT

Nepoužívejte oční mast Zovirax:
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aciklovir nebo valaciklovir, nebo na kteroukoli další složku přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití oční masti Zovirax je zapotřebí
Dávku doporučenou lékařem nikdy sami neměňte.
Léčba oční mastí Zovirax vyžaduje pravidelné lékařské kontroly specialistou – očním lékařem. Pacienti mají být informování, že ihned po podání mohou přechodně pociťovat mírné bodání.
V době používání oční masti aciklovir měli byste se vyhnout používání kontaktních čoček.
Oční mast může ovlivnit kvalitu Vašeho zraku, proto je třeba zvážit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje po podání masti do oka.
Při náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinek oční masti Zovirax a účinek jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době
užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s používáním oční masti Zovirax užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se se svým
ošetřujícím lékařem.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pro použití přípravku v těhotenství nebo v období kojení musí být zvlášť závažné důvody.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK ZOVIRAX POUŽÍVÁ

Pokud lékař nedoporučí jinak, dospělí, dospívající a děti používají oční mast Zovirax obvykle pětkrát denně přibližně ve čtyřhodinových intervalech, s výjimkou noci. Z tuby se vytlačí asi 10 mm oční masti a toto množství se nanese do spojivkového vaku.
Po odeznění příznaků onemocnění se v léčbě pokračuje ještě 3 dny.
Před a po aplikaci masti si umyjte ruce.

Jestliže jste použil(a) více oční masti Zovirax než jste měl(a)
Pečlivě setřete přebytečnou mast.
Problémy v důsledku předávkování tímto přípravkem jsou velmi nepravděpodobné.

Jestliže jste zapomněl(a) použít oční mast Zovirax, Zapomenete-li si jednu nebo více dávek nanést ve stanoveném časovém intervalu, učiňte tak ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v původním sledu používání.

Pokud jste nedopatřením požil(a) oční mast Zovirax
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i oční mast Zovirax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. 2/3Přípravek je obvykle dobře snášen, ale může se vyskytnout pocit pálení nebo bodání v místě podání. Ojediněle se v místě podání přípravku může objevit projev podráždění a zánět, a to
zánět očního víčka (blefaritida) nebo zánět spojivek (konjunktivitida). Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poraďte s lékařem.

5. JAK PŘÍPRAVEK ZOVIRAX UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v dobře uzavřené tubě, aby byl léčivý přípravek chráněn před vlhkostí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Spotřebujte do jednoho měsíce po otevření.
Všechen nepoužitelný přípravek vraťte do lékárny.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co oční mast Zovirax obsahuje
Léčivou látkou je aciclovirum 3 g ve 100 g masti.
Pomocnou látkou je bílá vazelína.
Jak oční mast Zovirax vypadá a co obsahuje toto balení 4,5 g masti v laminátové tubě s polyethylenovým šroubovacím uzávěrem s bezpečnostním proužkem.

Držitel rozhodnutí o registraci
The Wellcome Foundation Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS,
Velká Británie.

Výrobce
Glaxo Wellcome Operations, Barnard Castle, Durham, Velká Británie.

Datum poslední revize textu 3.4.2013

Zovirax 400 mg

potahované tablety
aciclovirum

 

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

 

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Zovirax a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zovirax užívat
 3. Jak se přípravek Zovirax užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Zovirax uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

 

1. Co je přípravek Zovirax a k čemu se používá

Přípravek Zovirax patří do skupiny léčiv, které se nazývají virostatika. Aciklovir je protivirová látka, která je vysoce účinná zejména proti virům způsobujícím opary (herpes
simplex typu 1 a 2) a virům vyvolávajícím plané neštovice (varicella) a pásový opar (herpes zoster).
Tablety přípravku Zovirax se užívají k léčbě infekcí kůže a sliznic vyvolaných uvedenými viry, jak prvotních, tak opakujících se: opary (puchýřnaté onemocnění rtu, tváře, zevních
pohlavních orgánů a kůže, mimo infekcí vyvolaných virem herpes simplex u novorozenců a závažných infekcí vyvolaných virem herpes simplex u dětí s poruchou imunitního systému
(imunokompromitovaných dětí), plané neštovice a pásový opar. Přípravek užívají nemocní s normální imunologickou odpovědí a s navozenou sníženou odpovědí imunitního systému
(imunosupresí).
Přípravek se rovněž podává pacientům v pokročilém stadiu infekce virem HIV (virus lidské imunodeficience), nebo po transplantaci kostní dřeně a k předcházení onemocnění
herpetickými viry.
Přípravek mohou užívat dospělí, ̈dospívající a děti.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zovirax užívat

Neužívejte přípravek Zovirax
– jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aciklovir, valaciklovir nebo na kteroukoli další složku přípravku Zovirax (viz bod 6)
Neužívejte přípravek Zovirax, pokud se Vás to týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Zovirax užívat.

Upozornění a opatření
Během léčby nesmíte pít alkoholické nápoje.
Během léčby budete muset v pravidelných intervalech podstoupit vyšetření funkcí ledvin a jater a vyšetření krevního obrazu.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.
Užíváte-li vysoké dávky acikloviru, je nutné, abyste v dostatečné míře přijímali tekutiny.
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká dříve, než začnete přípravek Zovirax užívat, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Zovirax
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které ovlivňují funkci ledvin, jako jsou: cimetidin a probenecid.

Těhotenství a kojení
Přípravek Zovirax není obvykle v průběhu těhotenství doporučován. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky acikloviru na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Přípravek Zovirax 200 mg obsahuje mohohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Zovirax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávka přípravku, kterou budete užívat, závisí na onemocnění, kvůli kterému Vám byl přípravek Zovirax předepsán. Lékař Vás bude o vhodném dávkování informovat.
Léčba kožních infekcí nebo infekcí genitálií způsobených virem herpes simplex u dospělých a dětí starších 2 let
Obvyklá dávka je 200 mg 5x denně přibližně v intervalu 4 hodin s vynecháním noční dávky. Přípravek budete užívat po dobu 5 dní, ale při těžkých infekcích se doba
podávání může prodloužit. Při preventivním podávání budete užívat 200 mg čtyřikrát denně přibližně v intervalu 6 hodin.

Léčba planých neštovic a pásového oparu
Dospělým pacientům lékař obvykle doporučí dávku 800 mg 5x denně v intervalu 4 hodin s vynecháním noční dávky. V léčbě budete pokračovat po dobu 7 dnů.
Dětem starším 6 let lékař obvykle doporučí dávku 800 mg 4x denně.
Dětem ve věku 2 až 6 let lékař doporučí dávku 400 mg 4x denně.
Dětem mladším 2 let lékař obvykle doporučí dávku 200 mg 4x denně. Léčba trvá obvykle 5 dnů.
Léčba pacientů s projevy těžké poruchy imunitního systému
Dospělým, mladistvým a dětem starším 2 let lékař doporučí dávku 800 mg 4x denně, přibližně v intervalu 6 hodin.
Máte-li poruchu funkce ledvin dávku Vám upravi lékař.

Užívání tohoto léku
Tento lék se užívá ústy.
Spolkněte celou tabletu a zapijte jí dostatečným množstvím vody.
Užívejte přípravek Zovirax každý den ve stejnou dobu.
Užívejte přípravek Zovirax podle pokynů lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zovirax, než jste měl(a)
Přípravek Zovirax není obvykle škodlivý, pokud se velké množství neužívá po dobu několika dnů. Pokud jste užil(a) příliš mnoho přípravku Zovirax, řekněte to svému lékaři. Vezměte si s sebou balení léku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zovirax
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zovirax, vezměte si ho jakmile si vzpomenete. Pokud se již ale blíží čas další dávky, zapomenutou dávku vynechejte.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zovirax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Příznaky, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost závažné alergické reakce (anafylaxe). U osob užívajících přípravek Zovirax jsou velmi vzácné. Rychlý rozvoj příznaků zahrnuje:

 • návaly horka, svědivou kožní vyrážku
 • otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém)
 • pokles krevního tlaku, který vede ke kolapsu

Pokud se u Vás objeví alergická reakce, přestaňte přípravek Zovirax užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.
Časté (postihují až 1 osobu z 10)

 • bolest hlavy
 • pocit na zvracení, únava, horečka
 • závratě
 • zvracení
 • průjem
 • kožní reakce po vystavení pokožky slunci (fotosenzitivita), svědění, kopřivka
 • vyrážka
 • bolest břicha

Méně časté (postihují až 1 osobu z 100):

 • zrychlené vypadávání vlasů
 • slyšení nebo vidění věcí, které neexistují (halucinace)

Vzácné (postihují až 1 osobu z 1000)

 • pocit zkráceného dechu (dyspnoe)
 • přechodně zvýšená koncentrace látek tvořených v játrech
 • otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém)
 • závažná alergická reakce (anafylaktická reakce)

Velmi vzácné (postihují až 1 osobu z 10000)

 • nestabilita při chůzi a porucha koordinace pohybů (ataxie)
 • pomalá, nesrozumitelná řeč (dysartrie)
 • chudokrevnost (anémie), snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), snížení počtu
 • krevních destiček, což jsou buňky, které napomáhají srážení krve
 • (trombocytopenie)
 • slyšení nebo vidění věcí, které neexistují (halucinace)
 • pohybový neklid, zmatenost, třes, ospalost
 • záchvaty (křeče)
 • porucha mozkových funkcí (encefalopatie)
 • porucha vědomí (kóma)
 • zmatenost, nebo poruchy myšlení
 • akutní ledvinná nedostatečnost
 • žloutenka, zánět jater (hepatitida)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. Jak přípravek Zovirax uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zovirax obsahuje
Léčivou látkou je aciclovirum 200 mg, 400 mg nebo 800 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy (u síly 200 mg), mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, magnesium-stearát.

Jak přípravek Zovirax vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety přípravku Zovirax jsou baleny v PVC/AL blistrech, příbalová informace je umístěná v krabičce nebo na ní.
Tablety Zovirax jsou dodávány v krabičkách obsahujících 25 x 200 mg; 70 x 400 mg, 35 x 800 mg.
Tablety Zovirax 200 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní, na jedné straně vyraženo „GXCL3“.
Tablety Zovirax 400 mg jsou bílé tvaru nepravidelného šestiúhelníku, na jedné straně vyraženo„GXCM1“.
Tablety Zovirax 800 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní, na jedné straně vyraženo „GXCX5“.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
The Wellcome Foundation Ltd.,
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS
Velká Británie
Výrobce
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A
Grunwaldzka 189, Poznaň,
Polsko

 

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 27.3.2013

Vysvětlení termínů použitých na obalech:
EXP = Použitelné do
LOT = Číslo šarže

Recenze

Hodnocení: 79 %


top