Masarykova univerzita zahájila stavbu biobanky za 200 milionů Kč

Stavbu nových laboratoří a biobanky dnes zahájilo brněnské Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), které je součástí Masarykovy univerzity. Plně automatický systém ukládání biologických vzorků bude sloužit pro studium vlivu životního prostředí na člověka a na rozvoj chronických onemocnění. Vybudování biobanky a jejího vybavení si vyžádá asi 200 milionů korun. Prostředky univerzita získala z evropských fondů.

Zařízení pomůže vědcům například s dlouhodobou populační studií CELSPAC, která sledovala tisíce dětí z Brněnska a Znojemska narozených v roce 1991. Vědci v ní kromě zdraví sledovaných dětí zjišťovali i socioekonomický kontext, například rodinnou situaci.

Přírodovědci by studii rádi rozšířili také o data biologická, z nichž by mohli vyčíst například to, jak se v lidském těle kumulují toxické látky nebo co ovlivňuje vznik nemocí či obezity. RECETOX bude v následujících letech zvát účastníky původní studie na nová vyšetření a odběr biologických vzorků. V minulých letech zástupci centra začali vytvářet také úplně novou skupinu sledovaných dětí a rodin z Brna.

„Právě pro uchovávání vzorků a jejich další výzkum potřebujeme vybudovat moderní a kapacitní biobanku,“ řekla ředitelka centra Jana Klánová.

Nová biobanka zajistí pro anonymizované vzorky vysokou kvalitu skladování, bezchybné značení a robotické ovládání, které eliminuje možnou lidskou chybu. Součástí projektu jsou i moderní ošetřovny, kde budou odborníci dobrovolné účastníky studií sledovat a odebírat od nich různé vzorky například slin či krve.

Data z populačních studií budou kromě výzkumníků z centra k dispozici i zájemcům z celé Masarykovy univerzity a dalších výzkumných institucí. Nové laboratoře tedy budou sloužit i k dalším výzkumům. „Ze vzorků a dat můžeme o životě sledovaných dobrovolníků zjistit dopady chemických látek na jejich zdraví, další odborníci pak mohou sledovat vliv psychického stresu nebo životního stylu,“ řekla Klánová.

Ohodnoťte tento článek!