Masarykova univerzita zahájila stavbu biobanky za 200 milionů Kč

Stavbu nových laboratoří a biobanky dnes zahájilo brněnské Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí (RECETOX), které je součástí Masarykovy univerzity. Plně automatický systém ukládání biologických vzorků bude sloužit pro studium vlivu životního prostředí na člověka a na rozvoj chronických onemocnění. Vybudování biobanky a jejího vybavení si vyžádá asi 200 milionů korun. Prostředky univerzita získala z evropských fondů.

Zařízení pomůže vědcům například s dlouhodobou populační studií CELSPAC, která sledovala tisíce dětí z Brněnska a Znojemska narozených v roce 1991. Vědci v ní kromě zdraví sledovaných dětí zjišťovali i socioekonomický kontext, například rodinnou situaci.

Přírodovědci by studii rádi rozšířili také o data biologická, z nichž by mohli vyčíst například to, jak se v lidském těle kumulují toxické látky nebo co ovlivňuje vznik nemocí či obezity. RECETOX bude v následujících letech zvát účastníky původní studie na nová vyšetření a odběr biologických vzorků. V minulých letech zástupci centra začali vytvářet také úplně novou skupinu sledovaných dětí a rodin z Brna.

„Právě pro uchovávání vzorků a jejich další výzkum potřebujeme vybudovat moderní a kapacitní biobanku,“ řekla ředitelka centra Jana Klánová.

Nová biobanka zajistí pro anonymizované vzorky vysokou kvalitu skladování, bezchybné značení a robotické ovládání, které eliminuje možnou lidskou chybu. Součástí projektu jsou i moderní ošetřovny, kde budou odborníci dobrovolné účastníky studií sledovat a odebírat od nich různé vzorky například slin či krve.

Data z populačních studií budou kromě výzkumníků z centra k dispozici i zájemcům z celé Masarykovy univerzity a dalších výzkumných institucí. Nové laboratoře tedy budou sloužit i k dalším výzkumům. „Ze vzorků a dat můžeme o životě sledovaných dobrovolníků zjistit dopady chemických látek na jejich zdraví, další odborníci pak mohou sledovat vliv psychického stresu nebo životního stylu,“ řekla Klánová.

Masarykova univerzita zahájila stavbu biobanky za 200 milionů Kč
Ohodnoťte tento článek!