Nastartujte kariéru s kvalitním MBA studiem

Cambridge Business School
Cambridge Business School

Získání MBA titulu již mnoha lidem posloužilo jako akcelerátor jejich profesní kariéry. Často postoupili na vyšší příčku ve firemní hierarchii, stali se členy vedení nebo opustili své stávající místo a odešli hledat nové výzvy. Všichni se přitom shodují, že jim studium kvalitního MBA programu dalo mnohem víc než jen titul za jméno.

Dvousemestrální jednoleté studium MBA na Cambridge Business School má distanční formu s online komunikací a e-learningem, přičemž studentům je k dispozici obsáhlá elektronická knihovna. V každém semestru se konají dva semináře, kde se studenti setkají s lektory, renomovanými odborníky z praxe. Lektoři na nich studenty seznámí s probíranou látkou jednotlivých modulů. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce a její následnou obhajobou. Probíhá primárně v českém jazyce, avšak je možné seminární i závěrečné práce vypracovat také ve slovenštině.

Vybere si každý

Studenti si mohou vybírat z 12 programů MBA: Management a leadership, Management ve zdravotnictví, Sales management, Finanční management a účetnictví, Management ve veřejné správě, Marketing a Public Relations, Mezinárodní vztahy a evropská studia, Personální management, Private Law, Management Soft Skills, Strategický management a Executive management online.

Velké popularitě se těší MBA studijní obor Management soft skills, který se zaměřuje na zlepšení měkkých dovedností u manažerů a odborníků, pro něž jsou špičkové komunikační dovednosti klíčem k úspěchu. Studium se soustředí na oblasti jako jsou komunikace a prezentace, řízení priorit, leadership, koučink, emoční inteligence, HR a motivace, sebeřízení a time management a mnoho dalšího. Po úspěšném absolvování studia tak získáte nejen MBA titul ale také dovednosti, za které byste v separátních komerčních kurzech zaplatili mnohem více než je roční školné na Cambschool.

Proč MBA?

Master of Business Administration (MBA) je profesně zaměřený vzdělávací program, který nabízí účastníkům rozšíření manažerských znalostí a dovedností nad rámec vysokoškolského vzdělání. Je určen především pro manažery, členy managementu, podnikatele, představitele neziskových organizací či veřejné správy, ale také pro všechny ostatní, kteří chtějí získat náskok před ostatními a rozšířit si znalosti o nové moderní informace z oboru.

Výuku na Cambschool vedou uznávaní odborníky z nejrůznějších oborů, kteří studentům předávají vlastní mnohaleté praktické zkušenosti. Vedle toho mají studenti možnost rozebírat s lektory nejaktuálnější manažerské trendy i záležitosti jejich vlastních profesních postupů. Výuka v seminářích je zaměřena na probírání reálných situací a řešení případových studií.

Studium může hradit zaměstnavatel

Řada progresivních společností a organizací přispívá či plně hradí svým pracovníkům na MBA vzdělávání, protože ví, že se jim to pak vrátí v lepší práci zaměstnanců. Studium MBA je daňově uznatelná položka, již může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců. V takovém případě je vhodné studium zaměstnance zakotvit do dodatku pracovní smlouvy jako podmínku, že si zaměstnanec studiem MBA prohloubí znalosti za účelem udržování odborné kvalifikace.

Podmínkou pro přijetí do jednoletého MBA programu je VŠ titul nebo praxe na manažerské pozici. Přijímací zkoušky uchazeči o studium neskládají. Studium MBA zahajuje Cambridge Business School 3x ročně: březen, květen a listopad. Zahájení nejbližšího základního bloku MBA studia na Cambschool je tedy již v listopadu 2019!

Nastartujte kariéru s kvalitním MBA studiem
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů