O oplodnění spermatem zemřelého manžela usilují ženy i ve světě

Případy žen, které usilují o oplodnění spermatem zemřelého manžela, řeší soudy v evropských zemích i v USA. Tato praxe je podmíněna příslušnou legislativou jednotlivých zemí, která se různí. V ČR se podobný případ udál před 17 lety. V březnu 2001 rozhodl soud, že lékaři hloubětínského Centra asistované reprodukce Iscare IVF oplodní ženu spermatem jejího zemřelého manžela. Soud dospěl k závěru, že nezadatelné právo ženy rozhodnout se pro tento zákrok nemůže omezovat žádná instituce, tedy ani etická komise ministerstva zdravotnictví. Toto právo jí podle soudu zaručují Ústava a Listina základních práv a svobod. Tím, že manžel sperma za života pro umělé oplodnění poskytl, je platný i jeho souhlas s tímto oplodněním. První dítě takto zplozené se narodilo 11. června 2002.

Příklady snah vdov o oplodnění spermatem zemřelého a jejich případného soudního řešení ve světě:

– V únoru 1997 v Británii získala třicetiletá britská vdova Diana Bloodová soudně možnost oplodnění spermatem svého mrtvého manžela. Odvolací soud sice rozhodl, že Bloodová nemůže být spermatem zesnulého manžela oplodněna v Británii, může se však podrobit lékařskému zákroku v Belgii, pokud proti tomu nebudou závažné veřejné důvody. Rok předtím v říjnu britský nejvyšší soud žádost vdovy zamítl s odůvodněním, že manžel nedal k oplodnění souhlas – podle platného zákona, který vyžaduje písemný souhlas k uchovávání spermatu a jeho použití po smrti muže.

– V červenci 1998 američtí lékaři údajně poprvé použili k otěhotnění ženy sperma mrtvého muže, když se v jejich zařízení dala před měsícem oplodnit žena, jejíž manžel náhle zemřel na alergickou reakci. V březnu následujícího roku se ženě narodilo dítě, což je patrně první případ narození dítěte, jehož matka byla oplodněna spermatem mrtvého.

– V dubnu 2009 se v USA obrátila na soud žena, které zemřel syn, jenž velmi toužil mít dítě. Soud jí udělil povolení pro urologa, aby mohl z těla zesnulého odebrat potřebný vzorek, a spermie se následně ukázaly být schopné oplodnění. Její úmysl však vzbudil sporné reakce.

– V říjnu 2009 francouzský soud nedovolil, aby zmražené sperma po zemřelém muži bylo odevzdáno vdově, která jej chtěla využít k svému oplodnění v zahraničí. Rozhodnutí zdůvodnil platným zákonem, který znemožňuje využít zmraženého spermatu nebo vajíčka k reprodukci po osobě zemřelé, v rozvodovém řízení nebo po rozchodu. Vdova žádala o sperma po svém muži, který zemřel na rakovinu a při vědomí blížící se smrti odevzdal vzorky státním laboratořím v Rennes. Muž zemřel pouhé tři měsíce po svatbě. Justelová iniciovala soudní řízení proti laboratoři poté, co tento ústav odmítl vzorky odevzdat s odvoláním na zákon. Žena se cítila postupem laboratoře podvedena, protože o situaci nebyla informována. Sperma by prý s manželem uložila v jiné zemi, kde podobné právní překážky nejsou.

O oplodnění spermatem zemřelého manžela usilují ženy i ve světě
Ohodnoťte tento článek!
4 (80%) 1 hlas/ů