Alergologie a klinická imunologi

Celiakie dospělých – často opomíjené onemocnění

Celiakie, autoimunitní enteropatie, vzniká u geneticky predisponovaných jedinců na podkladě intolerance glutenu. Základním vyšetřením je detekce autoprotilátek v séru, diagnózu potvrzuje histologické vyšetření biopsie...

Dětské a sezonní pylové alergie

Sezona pylových alergií je v Česku poměrně dlouhá, a i když právě nekvetou ty „nejdrsnější“ alergeny, stále se někteří z nás musí před něčím...

Alergie a byliny

Mnoho z vás se již zřejmě muselo obrátit na alergologa. V takovém případě vám nejspíše udělal kožní testy, aby zjistil, která látka (alergen) je...

Alergie přichází

Nástup jara představuje pro většinu lidí období, na které se počátkem každého nového roku těší. U jiných však naopak vyvolává obavy z nástupu či...

Celoroční a sezonní alergická rýma

V České republice rozlišujeme tři hlavní období výskytu pylových alergií: jarní (kvetou stromy z čeledi břízovitých), letní (kvetou trávy) a podzimní (kvete plevel, pelyněk...

Nové poznatky z alergologie

Pracuji pátým rokem v alergologické ambulanci dětského oddělení, v roce 2007 dětské oddělení pořádalo seminář a byla jsem požádána o vypracování přednášky o nových...

Kvalita života pacientů s primární imunodeficiencí

Hlavním cílem výzkumu bylo získat ucelený obraz o životě pacientů s primární imunodeficiencí, zjistit jejich zdravotní a psychický stav a zda se cítí omezeni...

Edukační plán u dítěte s respirační alergií

Příspěvek je věnován edukaci rodiče a dítěte s respirační alergií. Pro efektivní léčbu jakéhokoli chronického onemocnění je důležitá spolupráce dobře edukovaného pacienta, případně jeho...

Probíhá sezona zánětů dýchacích cest

Řada českých pediatrů využívá u dětí postižených recidivujícími záněty dýchacích cest podpůrnou léčbu enzymovými přípravky. Lze je však využít i u dospělých. Článek seznamuje...

Měření oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu

S vědomím možnosti vyšetřovat dýchací cesty neinvazivně bylo řadu let vyvíjeno úsilí nalézt reprezentativní mediátory odrážející zánětlivé děje specifické pro astma a využít je...

Potravinové alergie

Pravé potravinové alergie v populaci nejsou příliš časté, častěji jde o intolerance nebo zkřížené reakce k alergiím na pyly a trávy. U pravé potravinové...

Celiakie u dětí

Celiakie je společné označení pro celosvětově se vyskytující onemocnění dětí i dospělých. Jde o autoimunitní onemocnění vyvolané nesnášenlivostí lepku (glutenu). Štěpné produkty lepku vyvolávají...

Atopický ekzém v ordinaci dermatologa

Atopický ekzém je jedno z nejčastějších kožních onemocnění, které ve věku do 10 let postihuje v různé formě až 20 % dětí. Bylo by...

Anti-IgE protilátky a jejich terapeutické užití

Imunoglobulin E je klíčový v rozvoji alergických onemocnění. Anti-IgE protilátky (omalizumab) vytvářejí komplexy s volným IgE a zabraňují tak alergické reakci ještě před jejím...

Antihistaminika v léčbě alergií

Antihistaminika patří mezi nejčastěji užívané léky na celém světě. H1-antihistaminika blokují působení histaminu při alergii a jsou proto doporučována jako lék první volby u...

Prevence a preventivní opatření v alergologii

Definice a přehled možností v oblasti primární, sekundární a terciární prevence alergie a alergických onemocnění. V denní praxi je nejdůležitější včasná identifikace jedinců s...

Diagnostika potravinové alergie

Diagnostika potravinové alergie (PA) se opírá v prvé řadě o podrobnou anamnézu, v druhé řadě o objektivní vyšetření, kožní testy i laboratoř a nakonec,...

Roztočová alergie

Roztoči bytového prachu vylučují proteiny, které mají vysokou schopnost alergizovat a poškozovat výstelku dýchacích cest. Do lidského organismu se dostávají zejména vdechováním přímo z...

Alergie a astma v graviditě

Některou z alergických nemocí trpí ve fertilním věku více než 20–40 % žen a u 10–30 % z nich se během gravidity průběh onemocnění...

Léčba atopické dermatitidy u dětí

Autorky po krátkém přehledu klinických forem atopické dermatitidy rozebírají současné možnosti lokální a celkové léčby. Zdůrazňují nutnost úpravy životosprávy, domácího prostředí a diety pacienta. ...