Chirurgie

Nákladová efektivita v chirurgické onkologii

Problematika porovnání nákladů a výsledků zdravotnické péče porovnává totiž množství práce a zdrojů vyjádřené formou peněz na zlepšení kvality života. Nákladová analýza se liší...

Rinosinusitidy

Pacienti se záněty horních cest dýchacích tvoří v některých částech roku velmi početnou skupinu navštěvující všeobecné, praktické, rodinné a dětské lékaře. Jde většinou o...

Fluidothorax jako komplikace poranění hrudníku

Pohrudniční dutina je prostor vystlaný pohrudnicí (pleura), která svým nástěnným listem (pohrudnice) pokrývá zevnitř hrudní stěnu, a listem nástěnným (poplicnice), jenž pokrývá povrch plíce,...

Chemická nekrektomie hlubokých popálenin

Moderní trendy v chirurgickém přístupu umožňují volbu metody nekrektomie. Celosvětově nejvíce preferovanou je nekrektomie prováděná tangenciální excizí. Z dalších možností je enzymatické rozpuštění nekrózy...

Luxace loketního kloubu

Loket (articulatio cubiti) je oblast horní končetiny, kde se spojují tři kosti: kost pažní (humerus) a kosti předloktí – kost vřetenní (os radialis) s...

Termické úrazy dětí

Následky úrazu si s sebou dítě nese často celý život. Při vzniku trvalých následků úrazů je dítě vystaveno následnému zhoršení uplatnění ve společnosti. Úraz...

Sledování výskytu dekubitů na chirurgickém oddělení

Kvalitní ošetřovatelská péče závisí mimo jiné i na dobrém kolektivu, který pracuje ve prospěch pacientů. Nejen vysoká erudice sester, ale také vzájemná spolupráce a...

Kvalita života u pacientů po laparoskopické nefrektomii

S rychlým rozvojem a zdokonalováním nových operačních postupů, které jsou méně fyzicky zatěžující pro pacienta, se jakoby zapomínalo na psychickou zátěž pacienta, na jeho...

Cystektomie z pohledu perioperační sestry

Cystektomie je odstranění močového měchýře a vytvoření derivace moči s využitím části trávicí trubice. Jedná se o nejdelší a nejnáročnější výkon na urologickém sále...

Prevence psychických problémů u dětí v souvislosti s chirurgickým zákrokem

Hospitalizace dítěte znamená narušení normálního života dítěte, jeho denních aktivit a životního stylu rodiny, vytržení z rutiny denního života, z kontaktu se sourozenci, s...

Rinosinusitidy

Evropský konsenzus o rinosinusitidě a nosní polypóze Potřeba vyhodnotit a sjednotit řadu literárních údajů z poslední doby vedla Evropskou rinologickou společnost (European Rhinologic Society -...

Adenotomie – vstupní brána do ORL operativy

Adenotomie je pro instrumentářku na sále ORL denně prováděným výkonem. Na ORL klinice FN a LF UK v Hradci Králové je adenotomie prováděna rutinně...

Stabilizace ramenního kloubu

Operace instability ramenního kloubu pomocí neuzlících kotviček BioPushLock je jednou z moderních miniinvazivních metod, která umožní pacientovi rychlejší uzdravení a návrat do běžného života....

Zásady ošetřovatelské péče o pacientku s nádorovým onemocněním prsu

V ČR je v současné době každoročně léčeno více než 5 tisíc žen s nově zjištěným karcinomem prsní žlázy. Karcinom prsu se řadí mezi...

Ošetřovatelská péče u pacienta s polytraumatem

Článek se zabývá komplexní ošetřovatelskou péčí o pacienta, který utrpěl lehčí až středně těžké polytrauma. Jeho aktuální potřeby jsou modifikovány do jednotlivých domén,...

Perkutánní kompresní dlaha podle Gotfrieda jako miniinvazivní metoda v traumatologii

Perkutánní kompresní dlaha podle Gotfrieda (PC. C. P) je kovový implantát sloužící k ošetření převážně stabilních pertrochanterických zlomenin. Gotfriedova technika usnadňuje jednotlivé fáze operačního...

Moderní metody při léčbě traumatu u dětí

Statistiky dětské úrazovosti jsou v ČR velmi chudé. Ze statistiky Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS) při Ministerstvu zdravotnictví ČR je patrný...

Vliv prostředí chirurgického pracoviště na psychiku dítěte

Článek je zaměřen na psychologické a sociální aspekty ošetřovatelské péče v dětské chirurgii. Popisuje vliv chirurgické léčby na psychiku dítěte. Prezentuje některé výsledky empirického...

Práce sestry před celkovou anestezií

Každý z nás se může dostat do situace, kdy se bude muset podrobit operaci. Termín „narkóza“ vyvolává v nemocných pocit strachu. Strach z nejistoty...

Symptomatologie a ošetřování zlomenin pately

Zlomeniny pately patří mezi nepříjemné úrazy. Vyřazují pohyblivost dolní končetiny na několik týdnů. Jejich výskyt postihuje všechny věkové kategorie s dominancí mužské populace. Po...