Chirurgie

Představení nového stomického systému

Autorka seznamuje zdravotníky s inovovaným produktem ze sortimentu pomůcek dostupných na českém trhu, sloužících k ošetření stomických pacientů. Součástí článku je výčet výhod, které...

Není malých operací

MUDr. Ladislav Kindl (50) z všeobecné chirurgické a úrazové ambulance ukončil v roce 1985 studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Od začátku...

Tvarovatelná technologie podle nátury

Výběr stomických pomůcek podléhá hlediskům pacienta, schopnostem sebeobsluhy, jeho dovednostem i limitům zdravotního stavu. Cílem úspěšné edukace stomika je, aby byl pacient soběstačný v...

Ošetřovatelský proces u pacienta se zlomeninou krčku kosti stehenní

Zlomeniny krčku kosti stehenní jsou častou komplikací při pádu pacienta v pokročilém věku. Tento článek se zabývá předoperační a pooperační péčí o pacienta s...

Symptomatologie a ošetřování zlomenin patní kosti

Zlomeniny patní kosti tvoří 1–3 % všech zlomenin. Vzhledem k neuspokojivým výsledkům konzervativní léčby, častému výskytu dislokací fragmentů, následnému poškození kloubních ploch, ale i...

Timing revaskularizace a amputace

Správné načasování revaskularizace a débridementu u pacientů s chronickou kritickou končetinovou ischemií je pro další osud postižené končetiny velmi důležité. Cílem článku je upozornit...

Osteoartróza kolenního kloubu neboli gonartróza

Na opotřebení kloubů má vliv mimo jiné například strava, sport, práce, odpočinek a další. Náklady na chirurgické řešení kloubních problémů, fyzioterapii a endoprotetický výzkum...

Kazuistika u pacientky s nekrotizující artritidou hlezna

Systémový lupus erythematodes je velice závažné systémové onemocnění, může přinášet velké množství komplikací, kterým je nutno předcházet a včasně je řešit. I v dnešní...

Uchovávání autologních lebečních kostí pro následnou kranioplastiku

Autoři v příspěvku shrnují případy prováděných kranioplastik z FN Brno za posledních 10 let. Popisují způsob odebrání a ošetření kostního štěpu na operačním sále,...

„Třetí mandle“ neboli adenoidní vegetace

Nosní mandle za normálních okolností působí spolu s mandlemi krčními jako obrana organismu před infekcí. Opakovanými záněty se však nosní mandle zvětšuje a způsobuje...

Cesta pacientů s morbidní obezitou k bariatrické operaci

V pražské Nemocnici Na Homolce provádíme bariatrické operace od roku 2004, od října 2005 také i roboticky. S narůstajícím počtem klientů s morbidní obezitou...

Péče o pacienta před a po operaci na standardním a mediálovém oddělení kardiochirurgie

Autorky v článku seznamují blíže s oborem kardiochirurgie a prací sester na kardiochirurgickém oddělení FN Plzeň. SUMMARY The authors of the article describe the...

Dětský pacient ve spondylochirurgii – skolióza

Následující příspěvek je zaměřen na problematiku léčby a ošetřování dětského pacienta se skoliózou páteře vyžadující chirurgické řešení. Operativní léčba skolióz patří mezi nejnáročnější výkony...

Degenerativní onemocnění LS páteře -chirurgická léčba a rehabilitace

Stabilizační operace páteře je léčebný výkon na meziobratlových ploténkách a přilehlých obratlových tělech, za účelem uvolnění nervových struktur v páteřním kanálu, chirurgické restituce a...

Kazuistika: Řešení retrakce tvarovatelnou technologií

Souhrn Příspěvek nabízí možnost řešení komplikace - retrakce - příslušnou, vhodnou pomůckou a přináší zkušenosti pacienta, které rozšiřují informace o jejím využití. SUMMARY The article...

Zvládnutí těžké dermatitidy u pacientů s ileostomií pomocí konvexní podložky a režimových opatření

Souhrn Autorka článku uvádí do problematiky řešení těžké dermatitidy u pacientů s ileostomií, nabízí charakteristiku pacientů s touto komplikací a nastiňuje problémy, před kterými...

Detektivem v ošetřovatelské péči

Příspěvek vznikl jako inspirace pro sestry, kterak je možno zamyslet se nad každodenní praxí a změnit přístup při řešení problémů. V jedné z mnoha...

Problematika hojení ran po kardiochirurgických operacích: Bioaktivní terapie Traumacelem biodress

Porucha hojení operační rány představuje vážnou komplikaci operačního výkonu, prodlužuje hospitalizaci pacienta a vyžaduje náročnější ošetřovatelskou péči. Naše zkušenost potvrdila, že terapie Traumacelem biodress...

Využití bronchoskopie u pacientů s inhalačním traumatem

Inhalační trauma můžeme definovat jako akutní poškození respiračního traktu a intoxikaci zplodinami hoření, způsobené vdechováním těchto zplodin. Bronchoskopické vyšetření může lékaři značně napomoci v...

Příprava pacienta k operaci před nástupem do nemocnice

U pacientů přijatých k plánovaným operačním výkonům, které na našem oddělení absolutně převažují, je nutná předoperační příprava před nástupem do nemocnice, která urychluje a...