Diabetologie

Náklady na léčbu diabetes mellitus typu 2

Diabetes mellitus představuje zdravotní a ekonomickou hrozbou budoucnosti. Je třeba analyzovat současnou kvalitu léčby pro co nejnižší výskyt dlouhodobých komplikací, které jsou nevětšími náklady...

Editorial

Vážení čtenáři, považuji za velmi potěšitelné, že se diabetologie rozvíjí k větší složitosti a komplexnosti pohledu na řešení dvou zdánlivě jednoduchých otázek – jak...

Diabetické onemocnění ledvin (diabetická nefropatie)

V přehledném článku je zmíněna nová klasifikace diabetického postižení ledvin podle americké National Kidney Foundation. Jsou zdůrazněny rozdíly patologickoanatomického substrátu a klinicko-laboratorní symptomatologie mezi...

Diabetická retinopatie a ostatní oční komplikace diabetu

Prevence očních komplikací diabetu vyžaduje těsnou spolupráci diabetologů, endokrinologů, praktických lékařů i edukačních sester s oftalmologem i nemocným. K tomu, aby tato spolupráce byla...

Cukrovka a nemoci dýchacích cest

S dlouhotrvající zimou očekáváme vyšší výskyt infekčních onemocnění dýchacích cest. U diabetiků je obranyschopnost těla snížená hlavně tam, kde pacient nemá chorobu plně pod...

Diabetik a viróza

S dlouhotrvající zimou očekáváme vyšší výskyt infekčních onemocnění dýchacích cest. U diabetiků je obranyschopnost těla snížená hlavně tam, kde pacient nemá chorobu plně pod...

Základní zásady diety

Tělo diabetiků není samo o sobě schopno udržet normální hladinu cukru v krvi. Diabetická dieta má proto za úkol regulovat přísun sacharidů a pomoci...

Žena diabetička a těhotenství

„Pro těhotenství a narození zdravého potomka není důležité, jakým typem cukrovky žena trpí. Rizika a léčené cíle jsou vždy obdobné,“ říká MUDr. Mgr. Sylvie...

Syndrom diabetické nohy

V jednom z předchozích článků Pacientských listů byl popsán soubor příznaků, které se mohou projevit na nohou u diabetiků. V odborné literatuře se pro...

Diabetes v číslech

K čemu jsou přehledy čísel? Jedno za všechny: osmi z deseti případů onemocnění diabetem 2. typu se dalo předejít změnou životního stylu. Během jedné...

Hypoglykemie a její příznaky

Množství cukru v krvi je za normálních podmínek udržováno ve velmi úzkém rozmezí. Hypoglykemií nazýváme stav, kdy hladina cukru v krvi klesá pod dolní...

Inkretiny a diabetes

Diabetes mellitus je onemocnění s nepřeberným množstvím projevů a neblahých důsledků na lidský organismus. Stejně tak i příčiny vzniku této nemoci jsou rozmanité a...

Novinky v léčbě komplikací cukrovky

Cukrovkou trpí přes 750 000 obyvatel České republiky, ovšem odborníci z Diabetické asociace České republiky odhadují, že dalších 250 000 lidí o své nemoci...

Operací na obezitu a cukrovku 2. typu

Existuje přímá souvislost mezi cukrovkou a nadváhou. Redukce váhy lze v určitých případech dosáhnout také operací žaludku. Více než 90...

Trendy v inzulinové léčbě

Se zvyšujícím se počtem diabetiků přibývá v naší populaci i počet nemocných cukrovkou, kteří potřebují léčbu inzulinem. Kdy je léčba inzulinem nezbytně nutná a...

Péče o dítě s DM 1. typu na standardním oddělení

Péče o dítě s diagnózou diabetes mellitus začíná při úvodní hospitalizaci, ihned po zjištění nemoci. Proces edukace diabetika je zahájen již při stanovení diagnózy...

Pitný režim (nejen) u diabetiků

Vzhledem k průzkumům posledních přibližně pěti let mezi lázeňskými klienty v Luhačovicích cítím (opět) jako nutnost zdůraznit potřebu, důležitost a podstatu pitného režimu v...

Problémový diabetik

Ačkoli je zdraví jedna z největších hodnot v lidském životě, stále se setkáváme s lidmi, zejména těmi s diabetem, kteří tuto skutečnost často podceňují....

Ošetřování diabetika v domácí péči

Diabetes mellitus je celoživotní onemocnění způsobené poruchou metabolismu. Projevuje se zvýšenou koncentrací glukózy v krvi -hyperglykemií. Všechny typy cukrovky jsou zapříčiněny nedostatečným působením hormonu...

Diabetes mellitus s mnohočetnými komplikacemi

Rozeznáváme různé typy diabetu. Charakteristickým znakem onemocnění je hyperglykemie a glykosurie. Prevalence DM v populaci má setrvale vzrůstající tendenci. SOUHRN: Diabetes mellitus (DM) je choroba...