Diabetologie

Specifika edukace v péči o dětského diabetika

Edukace vyjadřuje šířeji chápaný proces výchovy a vzdělávání, protože kromě nabytých poznatků či dosažení změny v chování si klade za cíl i „přebudování“ hodnotových...

Diabetes mellitus 1. typu v dětském věku

Diabetes mellitus 1. typu u dětí je nemoc v současné době nevyléčitelná, ale léčitelná. Podstatou vzniku je, že organismus člověka začne omylem vidět nepřítele...

Hojení ran u diabetika

Cukrovka je celkové chronické onemocnění a pokud zůstane delší dobu nepoznána, nebo není správným způsobem léčena, má nepříznivé dopady na celé lidské tělo. K...

Poškození nervů cukrovkou

Nervová soustava těla je tvořena mozkem, míchou a jednotlivými nervy. Ovládá naprosto vše, každý děj v našem organismu. Kontroluje pohyby svalstva, trávení potravy, vyměšování,...

Cukrovka a srdce

O akutních i pozdních následcích cukrovky bylo již velmi mnoho napsáno i řečeno. Snad každý diabetik je obeznámen s tím, že zvýšené hladiny cukru...

Poškození ledvin cukrovkou

Mezi typické komplikace cukrovky patří postižení ledvin, kterému odborníci říkají diabetická nefropatie. Diabetikům hrozí poměrně dost komplikací, kromě jiného také 20x vyšší riziko chronického...

Cukrovka poškozuje cévy

Cukrovce jako takové se věnujeme poměrně často, nyní se zaměříme na to, jaké jsou pozdní následky trvale vyšší hladiny cukru v krvi. Chorobné změny,...

Doživotně hrsti prášků každý den

Máte cukrovku? Pak asi polykáte, jako většina diabetiků, každý den hromady léků. Život s tímto onemocněním není vůbec jednoduchý a každá pilulka, která ubude,...

Diabetická dieta

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky bylo u nás k 31. 12. 2008 registrováno přes 760 000 diabetiků, přičemž více než...

Pomocníci pro snížení hladiny cukru v krvi

Základem léčby každého typu cukrovky je co nejpečlivější dodržování diabetické diety. Tedy diety s regulovaným obsahem sacharidů. Má-li být diabetická dieta účinným prostředkem k...

Selfmonitoring – změřte si cukr doma

Selfmonitoring je, doslovně přeloženo do češtiny, sebesledování. Lépe česky bychom mohli říci domácí měření, které provádí pacient samostatně podle návodu svého ošetřujícího lékaře. ...

Klinické aspekty hodnocení kompenzace diabetu

Incidence diabetes mellitus 1. a 2. typu má celosvětově narůstající trend. Obecným cílem léčby diabetu je snížení morbidity a mortality diabetické populace současně se...

Měnící se strategie léčby diabetes mellitus 2. typu

Nové patofyziologické poznatky poodhalily podstatu diabetu 2. typu. Od těchto nových poznatků byla odvozena současná koncepce terapie diabetes mellitus 2. typu, která je agresivní...

Inzulínová analoga u DM 2. typu

K dosažení přísných cílů metabolické kompenzace je nutná energická intenzifikace terapie diabetes mellitus 2. typu. S tímto souvisí časná inzulinizace. Výběr inzulínového režimu pro...

Současné možnosti ovlivnění progrese diabetické nefropatie

Diabetická nefropatie je ve vyspělých zemích nejčastější příčinou terminálního selhání ledvin. Albuminurie předchází u diabetiků vývoj manifestní diabetické nefropatie a je u nich také...

Individualizace terapie a titrace farmak: principy současné terapie diabetes mellitus 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu je chronická, progresivní nemoc, jejímž důsledkem jsou závažné vaskulární a neurologické komplikace, které zhoršují kvalitu života a zvyšují mortalitu. Cílem...

Našli vám cukrovku?

Lékaři by na začátku léčby ve většině případů už neměli čekat, že zaberou dietní a režimová opatření, ale měli by ihned nasadit lék první...

Laboratorní vyšetření při diabetu

Cukrovkou může onemocnět skutečně každý z nás a cukrovka není jedna nemoc. Proto jsou diabetici velmi nesourodou skupinou pacientů, a tudíž každý diabetik vyžaduje...

Diabetes 2. typu

Většina diabetiků v naší populaci trpí cukrovkou 2. typu, podle údajů ÚZIS je to 92 % pacientů. O tomto typu cukrovky hovoříme jako o...

Základy diabetické diety

Diabetici se nás dost často ptají na možnosti přírodní léčby cukrovky. Nejúčinnějším přírodním prostředkem bez jiných vedlejších účinků je striktní dodržování diabetické diety, diety...