Ergoterapie

Aplikace prvků ergoterapie v rehabilitačním ošetřování

Ergoterapie je léčebná metoda, která pracuje na zachování funkčních schopností nemocného a jejich návratu. Smysluplným zaměstnáváním postiženého se ergoterapeut snaží o jeho co největší...

Aktivní stárnutí: reálná výzva nejen pro ergoterapii

Stárnutí populace vyvolává mnoho zásadních otázek. Jak je možné pomoci lidem, aby zůstali co nejdéle nezávislí a aktivní i ve stáří? Jak posilovat zdraví...

Role fyzioterapeuta v následné zdravotní péči

Rozvoj medicínských technologií značně urychlil a zpřesnil diagnostiku a umožnil tak zkrácení ošetřovací doby na lůžkách akutní péče. Co však žádnými technickými vymoženostmi výrazně...

Rehabilitace pacientek po operaci karcinomu prsu

Rakovina prsu neboli karcinom mléčné žlázy je v současné době nejčastějším zhoubným onemocněním ženské populace a zařazuje se mezi civilizační choroby. Výskyt tohoto karcinomu...

Reflexní terapie

Reflexní terapie je jedna z nejúčinnějších metod alternativní medicíny. Její podstata spočívá v tom, že na chodidle existuje množství bodů a ploch, které korespondují...

FBSS – kdo je odpovědný?

Otázka odpovědnosti za FBSS je stále předmětem diskusí. Nejrozšířenějším názorem je, že k tomuto syndromu dochází v důsledku nepřesností při klinickém rozhodování, pooperační péči...

Rehabilitace v LDN Chrudimské nemocnice

U laické veřejnosti často přetrvává názor, že LDN je jakási poslední „stanice“, a když se přiznáme, že vykonáváme práci fyzioterapeuta právě na tomto oddělení,...

Reflexní terapie u geriatrického klienta s PEG

Reflexní terapie má určitá pravidla a hranice, za které nikdo nesmí zajít. Má však také nekonečné možnosti pro toho, kdo se nebojí a nabízenou...

Ergoterapie v pediatrii aneb O přístupu senzorické integrace

Česká Asociace Ergoterapeutů definuje ergoterapii jako „profesi, která prostřednictvím smysluplného zaměstnávání usiluje o zachování a využívání schopností jedince potřebných pro zvládání běžných denních, pracovních,...

Postavení ergoterapeuta v multidisciplinárním týmu – zkušenosti ze Švédska

V rámci našich studií oboru ergoterapie na 1. LF UK v Praze jsme absolvovaly tříměsíční praktickou stáž na univerzitě Karolinska Institutet ve Stockholmu. Velmi...

Motonehody a následná terapie v Kladrubech

Spondylochirurgických pracovišť je v ČR 18 a navazují na ně 4 spinální jednotky. V rámci ucelené péče následují spinální rehabilitační jednotky (SRJ), které jsou...

Fyzioterapie – netradiční pohled na dceru ošetřovatelství

Fyzioterapie je poměrně mladý zdravotnický obor. Kořeny sice sahá až do starověké Číny a dob Hippokratových, ale do podoby, v jaké ji známe dnes,...

Osteoporóza z pohledu fyzioterapeuta

Osteoporóza byla v minulosti mylně vnímána jako neodvratitelný důsledek stárnutí. Osteoporózu lze včas diagnostikovat a jsou známá účinná opatření pro prevenci i léčbu. Největší...

FBSS – když záda bolí i po operaci

Až 40 procent pacientů po operaci v oblasti bederní páteře trpí dále bolestmi zad. Další operační výkony stav řeší jen v malém procentu případů...

Kolektiv tvoří jedinci

V souvislosti s odchodem do důchodu bychom rádi poděkovali naší dlouholeté kolegyni paní Marii Vítkové za práci, kterou vykonala pro naši organizaci. Byla důležitou...

Náhrady ramenních kloubů u revmatických pacientů v rehabilitační praxi

Náhrady ramenních kloubů se dnes již běžně provádějí na velké řadě ortopedických či traumatologických oddělení. Zkušenosti ukazují, že stavy po operacích aloplastik ramenních kloubů...

Fyzioterapie po TEP loketního kloubu u revmatiků

Totální endoprotéza loketního kloubu je jediným řešením, které může současně zajistit úlevu od bolesti, zlepšení rozsahu pohybu a stabilitu operovaného kloubu. Tato operace se...

Typy totálních endoprotéz – terapie a rehabilitace

Jedním z nejčastěji zmiňovaných typů ortopedických operací je totální endoprotéza kyčelního kloubu. Následující příspěvek přináší stručný přehled metod a materiálů, které se používají při...

Hojení ran a fyzikální terapie

Fyzikální terapii lze charakterizovat jako množství podnětů fyzikálního charakteru, které mají léčebné účinky na organismus. Fyzioterapeut může na základě lege artis vstoupit do procesu...

Instruktáž k péči o jizvy po popálení

Článek pojednává o průběhu léčby pacientů s popáleninami, následné péči o zhojené popálené plochy v domácím prostředí a o důvodu vzniku informační příručky s...