Ergoterapie

Baby Bobath – neurovývojová terapie u kojenců

NDT - Baby Bobath vychází z neurofyziologického základu. Mechanismus posturální kontroly je ovlivňován: normálním posturálním tonem, reciproční inervací, různorodostí pohybových vzorů a automatickými reakcemi...

Kompenzační pomůcky používané v rámci Bobath konceptu u dětí s DMO

V rámci Bobath konceptu se využívá poměrně hojně pomůcek jak během terapie, tak během každodenního managementu. Během terapie se využívá například válců, laviček, klínů,...