Gastroenterologie

Léčba akutních gastroenteritid

Akutní gastroenteritida (AG) je běžné a časté onemocnění. V Evropě děti mladší než 3 roky prodělají 0,5-1,9 průjmových epizod ročně, nejvyšší incidence je mezi...

Obstipace (zácpa)

Zácpa u dětí je definována jako odchod stolice méně než 3krát za týden nebo jako bolestivá defekace nebo zadržování stolice s enkoprézou nebo bez...

Alergie na bílkovinu kravského mléka

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) se vyskytuje přibližně u2-7,5 % kojenců amalých dětí. Jedná se onežádoucí imunologickou reakci na některou zproteinových složek kravského...

Funkční onemocnění spojená s bolestí břicha u dětí a adolescentů

Funkční gastrointestinální onemocnění (FGO) jsou definována jako proměnná kombinace chronických nebo opakujících se gastrointestinálních symptomů udětí adospívajících ve věku 4-18 let, které nejsou vysvětlitelné...

Nespecifické střevní záněty vdětském věku

Nespecifickými střevními záněty (NSZ) označujeme skupinu chronických onemocnění postihujících především trávicí ústrojí. Pro časté mimostřevní projevy se v posledních letech díváme na NSZ spíše...

Cílený screening celiakie

Během posledních dvaceti let se výrazně změnil pohled na celiakii. Použití nových sérologických testů u dříve diagnostikovaných pacientů s celiakií, u jejich příbuzných, u...

Vitamín D vpediatrické praxi

Vitamín D patří mezi steroidní hormony. Je látkou fylogeneticky velice starou, tvoří jej už jednobuněčné organismy. Má dvě základní neaktivní formy: vitamín D2 (ergokalciferol)...

Probiotika a jejich klinické užití

Probiotika jsou mono- nebo směsné kultury živých mikroorganismů, které po aplikaci v přiměřeném množství prospěšně ovlivňují zdraví hostitele. Nejčastěji se jedná o laktobacily a...

Vztahy mezi tělesnou hmotností a skeletální a sexuální maturací. Stav výživy a biologický věk – vybrané auxologické aspekty

Tělesná hmotnost a sekulární trend, biologický věk, fenotypová plasticita auxologických dat Nárůst tělesné hmotnosti s kalendářním věkem je všeobecně známou pediatrickou (ko)relací a hodnota hmotnosti...

Výhody kojení

Kojení a výživa mateřským mlékem přináší četné výhody dětem, matkám, rodinám i celé společnosti. Výhody jsou charakteru výživového, imunologického, psychologického, sociálního a dokonce i...

Dráždivý tračník může být hodně nepříjemný

Dyspepsie neboli porucha trávení je souhrn různorodých obtíží, které nemocní lokalizují do oblasti trávicího traktu. Obvykle se projevuje bolestmi nebo neurčitými nepříjemnými pocity v...

Chronické choroby jater a jaterní cirhóza

Moderní léčba dokáže zastavit či zpomalit nepříznivý průběh většiny chronických chorob jater. Řadě pacientů s pokročilou cirhózou jater může zachránit život transplantace, jejíž výsledky...

Játra a jejich nejčastější choroby

Játra představují největší orgán dutiny břišní, jsou největší žlázou v těle a centrálním orgánem látkové výměny (metabolismu). Jsou klíčovým orgánem v konečné fázi trávení...

Pozor na karcinom děložního hrdla

Zhoubné nádory (tzv. karcinomy) děložního hrdla představují po nádorech děložního těla a nádorech vaječníků třetí nejčastější nádorové onemocnění pohlavních orgánů u českých žen. V...

Onemocnění GIT v těhotenství

Onemocnění gastrointestinálního traktu (GIT) může nejčastěji přímo souviset s vlastním těhotenstvím a být jeho sekundárním projevem (nauzea, zvracení, zácpa). Méně často může vzniknout onemocnění,...

Kazuistika nemocného s Morbus Crohn

Crohnova nemoc je chronické zánětlivé onemocnění zažívacího traktu. Střevní stěna u takto nemocných bývá zesílená a tuhá. Typickými projevy jsou aftózní vředy sliznice, často...

Peptický vřed a vředová choroba

Peptický vřed je ložiskový defekt sliznice, který vzniká v dosahu působení žaludeční šťávy a postupuje až do muscularis mucosae. Nejčastěji je v žaludku a...

Akutní krvácení do GIT

Akutní krvácení do trávicího traktu je nejčastější náhlou příhodou břišní. Absolutní majoritu má krvácení z orální části GIT - jícnu, žaludku a duodena. SUMMARY Acute...

Péče o pacienta s akutním krvácením z jícnových varixů

Ke krvácení z jícnových varixů dochází až u 60 % nemocných s jaterní cirhózou. Jednou z příčin jaterní cirhózy je HCV infekce. Chronická HCV...

Endoskopická léčba jícnových varixů

Krvácení z jícnových varixů je život ohrožujícím stavem s vysokou mortalitou. Endoskopická sklerotizace a ligace jsou velmi účinnými metodami symptomatické léčby akutního krvácení z...