Gastroenterologie

Crohnova choroba -vyšetřovací metody a léčba

Crohnovu chorobu řadíme mezi nespecifické střevní záněty. Článek seznamuje s touto nemocí, popisuje volbu vyšetřovacích metod, léčbu a možné komplikace. SUMMARY Crohn’s disease is a...

Jak si „zchladit žáhu“

Pro rozhodnutí o případné léčbě je důležité, jak často se pyróza opakuje a jaká je délka trvání těchto epizod. Pokud pálení žáhy přichází jen...

Oborové speciály – přehled o profesních aktualitách

Chcete mít aktuální informace ze svého oboru? Přehledně uspořádané na jedné webové stránce? V rubrice Oborové speciály zvolte svou specializaci a sledujte aktuální odborné...

Ošetření po endoskopické perforaci žaludku a duodena

Komplikace po diagnostické gastroskopii jsou vzácné a řídké. Raritou jsou zejména ty, které si způsobí pacient. Autorky prostřednictvím článku informují o perforaci vzniklé při...

Stent k zastavení krvácení z jícnových varixů

SOUHRN Firma ELLA – CS byla založena v roce 1991 jako tuzemská firma bez zahraniční účasti. Zaměřuje se na výrobu speciálních pomůcek s...

Ulcerózní kolitida – diagnostika v praxi

SOUHRN Článek pojednává o ulcerózní kolitidě, která se řadí mezi nespecifické střevní záněty. Příčina vzniku není jasná, předpokládá se vliv řady faktorů (bakteriální, imunologické...

Náhlé krvácení do trávicí trubice

SOUHRN Pokud nemocný udává, že zvrací natrávenou krev (hemateméza) nebo krev odchází se stolicí (meléna), je určení diagnózy jednoduché, jde o náhlou příhodu břišní....

Dvojbalonová enteroskopie – vyšetřování tenkého střeva

SOUHRN Dvojbalonová enteroskopie je novou enteroskopickou metodou, která umožňuje endoskopické vyšetření a léčebné endoskopické výkony v jejunu prakticky u všech nemocných a u většiny...

Evropa už dohání Ameriku. V obezitě

Evropská konference ministrů zdravotnictví, školství a dopravy začíná v Turecku. Vznikne Charta pro boj s obezitou. Má jít o přelomový dokument, jehož cílem je zastavit...

Akutní nevarikózní krvácení do horní části trávicího ústrojí

Krvácení do trávicího ústrojí patří stále mezi nejzávažnější akutní stavy v gastroenterologii. Incidence akutního krvácení do horní části GIT je udávána v rozmezí 50-150/100...

Obezita

Nadváha, obezita a metabolický syndrom patří mezi aktuální problémy medicíny, a to nejen v zemích „západního světa“, ale v poslední době v souvislosti s...

Podle vědců může nedostatek spánku v dětství vést k obezitě

Obezita může souviset i s nedostatkem spánku v dětství. Zjistili to vědci z Bristolské univerzity, o jejichž studii informoval britský list The Independent... Londýn - Pokud...

Káva a zdraví – možná příliš černá pověst

Rakovinotvorná, špatná pro srdce a těžká pro žaludek - takovou dost černou pověstí trpí po zdravotní stránce káva. Tato pověst však zdaleka neodpovídá skutečnosti...

Nezdravá jídla na turistických atrakcích

V Británii byl proveden průzkum nabídky jídel, které se prodávají na turisticky frekventovaných místech. Průzkum čtrnácti míst ukázal, že na většině z nich jsou...

Komplikace po bandáži žaludku

Vysoká hmotnost odsuzuje po staletí lidstvo k fyzické bolesti, zhoršenému zdravotnímu stavu a společenské izolaci. Jednou z možností léčby morbidní obezity je chirurgická gastrická...

Informovanost pacientů s idiopatickými střevními záněty

Pro práci byl zvolen dotazník skládající se ze tří částí. První až šestá otázka se týkala obecných údajů, jako je věk pacienta, pohlaví, délka...

Intraoperační enteroskopie – úloha endoskopické sestry

Intraoperační enteroskopie (IOE) je jedinou endoskopickou metodou umožňující vyšetření celého tenkého střeva. Přestože existují další metody k vizualizaci celého tenkého střeva (sondová enteroskopie, enteroskopická kapsle...