Gastroenterologie

Anamnéza a symptomatologie v gastroenterologii

Přes nevídaný nárůst vyšetřovacích metod zůstává anamnéza stále základem klinického vyšetření a u chorob trávicího ústrojí má v mnoha případech ještě větší význam než...

Laboratorní vyšetřovací metody v gastroenterologii

Laboratorní vyšetřovací metody jsou nedílnou součástí diagnostického procesu v gastroenterologii. Lze je klasifikovat trojím způsobem. První přístup zohledňuje anatomické hledisko, k jednotlivým orgánům přiřazuje...

Nemoci jícnu a žaludku

Nemoci jícnu jsou častější ve středním a vyšším věku. Po zavedení endoskopie do běžné praxe se ukázal větší podíl těchto onemocnění na symptomatologii nemocí...