Geriatrie

Parkinsonova nemoc

Chronické neurologické onemocnění, které známe pod názvem Parkinsonova nemoc, se vyskytuje poměrně často, v České republice připadá přibližně jeden nemocný na 1000 obyvatel. Nejčastěji...

Alzheimerova nemoc

Ještě před 15 lety byly zmínky o Alzheimerově nemoci relativně vzácné, více se o ní (v ČR) začalo hovořit asi před 10 lety v...

Musíme se bát o svou paměť?

V současnosti žije v České republice asi 1,5 milionu lidí starších pětašedesáti let, což představuje přibližně 15 % celkové populace. Zhruba sto tisíc z...

Aktivní život seniorů

Jak senioři tráví svůj volný čas? Dělají ve svém volnu i něco pro své zdraví? Zajímají se o dění kolem sebe, ve světě,...

Rozhýbat psychiku, až potom tělo

Demografické údaje nás nutí zamyslet se nad systémem péče o seniory v budoucnosti. Je nutné uplatnit v praxi takové modely a koncepty péče, které...

Projevy stárnutí kůže

Autorka článku poukazuje na nejčastější kožní projevy senia, rozlišuje kosmetické aspekty stárnutí kůže, které nevyžadují léčbu ze zdravotních důvodů, a zdůrazňuje naléhavost dispenzarizace možných...

Nutriční stav seniorů

Příspěvek se zabývá získáním informací o stavu výživy seniorů v sociálních zařízeních, jakým způsobem může sestra jednoduše zhodnotit nutriční stav u seniorské populace. SUMMARY...

Přístup ke geriatrickým pacientům v domově pro seniory

Příspěvek je zaměřen na popis přístupu k seniorům žijícím v Domově pro seniory Nopova v Brně. Zaměřuje se na charakteristiku požadavků na individualizovanou péči...

Chronicky nemocný – domácí a ústavní péče

Chronicky nemocného předpokládáme spíše ve věku geriatrickém, ale není tomu vždy tak. Chronicky nemocný může být i pacient mladší. Zamyšlení nad domácí a ústavní...

Péče o průchodnost dýchacích cest dospělého pacienta

Odsávání je invazivní výkon, kterým zprůchodňujeme horní nebo dolní dýchací cesty. Případně můžeme provádět cílené odsátí například z hlavního bronchu. Toto je pak součástí...

Péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou

Alzheimerova choroba je nevyléčitelné onemocnění, které vede k postupné degradaci všech psychických funkcí a postihuje všechny skupiny obyvatel. Přináší velké utrpení nejen pro postiženého,...

Medová léčba chronických ran

Chronické rány bývají často komplikací zdravotního stavu u pacientů na lůžkách LDN. Většinou se jedná o polymorbidní pacienty a již vzniklé defekty komplikují život...

Geriatrizace ošetřovatelství a medicíny – realita, nebo fikce?

Oddělení následné péče či geriatrie se v současné době potýkají s personálními, finančními i systémovými problémy. Zamysleme se nad realitou českého ošetřovatelství v kontextu...

Výživa ve stáří

Příjem energie a biologicky nezbytných látek prostřednictvím potravy je ve stáří komplikovaným problémem. Výživa ve stáří může být negativně ovlivněna špatnými stravovacími návyky, které...

Ošetřovatelská péče o geriatrického pacienta

Stáří je soubor řady pochodů. Snižuje se látková výměna, spotřeba kyslíku, výkonnost, odolnost organismu, zpomaluje se syntéza bílkovin a dochází k úbytku tkání. Stáří...

Chronicky nemocný v ústavní péči

Osobnost nemocného a jeho sociální situace hraje velmi důležitou roli při přizpůsobení se chorobě, která může být různě závažná, mít různou prognózu a náročnost...

Využití modelu Imogene Kingové v praxi

Ošetřovatelský model je vzorové schéma, které v konkrétních podmínkách dává návod, jak koncepci ošetřovatelství realizovat v praxi. Ošetřovatelský model je rozvíjející se a měnící...

Jak snášíme změnu?

Čas od času se stane, že v rámci reorganizace zařízení a zachování dobrých interpersonálních vztahů se musí vyměnit personál na jednotlivých stanicích. V nemocnicích...

Nemoci a stáří – nikdo tomu neuteče

Každý člověk, který se ocitl v roli pacienta v nemocničním zařízení, postižený vážnou nemocí nebo úrazem, kdy je dlouhodobě maximálně omezena nebo dokonce vyloučena...

Dekubitus – chyba v ošetřování

Odborníci odhadují výskyt nemocných s dekubity v nemocnicích a sociálních ústavech na 2-28 procent. Záleží na charakteristice oddělení a struktuře pacientů. Nejvíce ohroženi jejich...