Gynekologie a porodnictví

Více než desetina párů je neplodná

Zdá se, že absolutní počet sterilních párů nijak prudce nevzrůstá, stále se pohybuje kolem deseti až patnácti procent. Spíš se v poslední době mění...

Porodní asistentky i všeobecné sestry mohou studovat na další univerzitě

Tříleté obory porodní asistentka a všeobecná sestra začalo loni na Zdravotně-sociální fakultě Ostravské univerzity studovat 39 studentek a jeden student... Moravskoslezský kraj/Ostrava - Porodní asistentky...

Prekancerózy a zhoubné nádory v těhotenství

Výskyt zhoubných onemocnění u těhotných je naštěstí málo častý. Incidence malignit ve vztahu ke graviditě je 1 : 1000. O to závažnější situace nastává...

Prezervativy jsou nejúčinnější

Prezervativy jsou stále nejúčinnějším prostředkem v boji proti šíření viru HIV, způsobujícího AIDS, a kapavce. Přesto ale chybí dostatek důkazů, že jsou stejně účinné...

60 miliónů pro porodnici

Bezmála šedesát miliónů korun bude stát rekonstrukce budovy porodnice v Turnovské ulici v Jablonci. Gynekologicko-porodnické oddělení se do konce roku přestěhuje do areálu nemocnice,...

Asistentky pomohou při péči o novorozence

Zákonem definovanou roli a nové vzdělávací osnovy. Právě to nyní nejvíce postrádají porodní asistentky. Shodly se na tom i účastnice včerejšího brněnského setkání porodních...

Hysteroskopie v diagnostice a terapii ženské neplodnosti

Ačkoliv je hysteroskopie jako metoda známa již více než celé století (první dokumentovanou hysteroskopii provedl Pantaleoni v r. 1869!), teprve poslední desetiletí přinesla rozšíření...

Prenatální péče jako prevence kardiovaskulárních onemocnění

Metodou experimentální kontrolované studie se zjišťovala účinnost intervence ve formě informačního letáčku. Intervenovaný soubor sestával z těhotných žen (prvorodičky i druhorodičky), které od dubna...

Nezávislé porodní asistentky v Cáchách

Ráda bych se s vámi podělila o poznatky z týdenní stáže v Pegasus-centru, privátním porodním zařízení v Aachen, (Cáchy). Bylo založeno před třemi lety...

Inkontinentní žena v péči porodní asistentky

Inkontinence moči patří mezi závažné a hlavně časté chorobné stavy, se kterými se ambulantní lékaři i sestry setkávají. Odhadem až 50 % žen udává...

Kryokonzervace spermií a embryí

Cílem kryokonzervace (zmražení na teplotu kapalného dusíku (–196 °C) je uchování buněk (spermií nebo embryí, oocyty se kryokonzervovat daří jen s velmi malým výtěžkem)...

Neplodnost u muže

Inseminace je metoda léčby neplodnosti mužského faktoru neplodnosti. První zmínku o inseminaci můžeme najít v Talmudu v druhém století našeho letopočtu. První dokumentovaná inseminace...

Ekonomické aspekty IVF z hlediska VZP

Vývoj pravidel pro vykazování a úhradu výkonů asistované reprodukce lze rozdělit do tří časových údobí (Tab. 1): Do roku 1996 byla pravidla pro vykazování a...

Rakovině děložního čípku lze předcházet

Pokud žena navštěvuje svého gynekologa pravidelně, zachytí lékař možný přednádorový stav (prekanceróza). Při prohlídce je velice důležité cytologické vyšetření - stěr z děložního čípku,...

Dětská sestra verzus porodní asistentka

Počátkem roku 2000 obdrželo naše oddělení MZ ČR časopis Porodní asistentka, ročník II, číslo 7 (prosinec), který vydává profesní organizace ČAPA. Časopis je výtvarně...

Čím je regulováno povolání sester a porodních asistentek?

Některá povolání jsou velmi náročná na odborné znalosti, jejich výkon je spojen s možností ohrožení zdraví a životů jiných lidí, a proto je nemůže...

Péče o patologické a rizikové těhotenství

Zdravá matka a fyziologický novorozenec jsou cílem perinatální medicíny. Proto je nutná identifikace a kvantifikace rizikových faktorů s následnou diferencovanou péčí podle stupně rizika. U...