Gynekologie a porodnictví

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, po časovém období, které pro všechny subspeciality gynekologie a porodnictví představuje dobu rychlého rozvoje nových diagnostických a terapeutických postupů, jsme...

Fetomaternální hemoragie

Fetomaternální hemoragie je stav, kdy dochází k průniku fetálních erytrocytů do mateřské cirkulace. Při porušení fyziologické bariéry mezi fetální a mateřskou cirkulací mohou následkem...

Vaginální záněty

Autoři ve svém článku sumarizují nejnovější poznatky o etiologii, diagnostice a léčbě vaginálních infekcí. Zdůrazňují jejich potenciálně negativní vliv na těhotenství, pooperační průběh a...

Možnosti ovlivnění PMS dietou a doplňky stravy

Premenstruační syndrom (PMS) trápí poměrně vysoké procento žen a někdy jej lze ovlivnit pouze velmi obtížně. Často vede ke zvýšené konzumaci léků typu analgetik,...

Venerologická problematika HPV infekce anogenitální oblasti

Akuminátní kondylomata jsou velmi častým onemocněním, které je způsobeno infekcí lidskými papilomaviry. Subtypy lidských papilomavirů zodpovědné za akuminátní kondylomata (HPV 6 a 11) se...

HPV vakcinace – revoluce v prevenci nejen karcinomu děložního čípku?

HPV vakcíny představují celosvětově velkou příležitost pro prevenci karcinomů s ohledem na to, jak velká část zhoubných nádorů je způsobována onkogenními HPV typy. Současně...

Klimakterium, včelí produkty a fytoestrogeny

Klimakterium neboli přechod je fyziologické období v životě ženy. Tvoří v pravém slova smyslu přechod z období reprodukčního do období reprodukčního klidu. I když...

Ženské zdraví a menopauza

Menopauza je u mnoha žen spojena s řadou příznaků estrogendeficitního syndromu, které zvyšují morbiditu a zhoršují kvalitu života. Tyto příznaky zahrnují vazomotorické a urogenitální...

Mykóza je někdy úporná

Na jaře si chceme užít odpočinku a relaxace. Radost například z jízdy na kole nebo plavání v bazénu dokážou ženám pokazit nepříjemné infekce. Poševní...

Injekční gestagenní antikoncepce

Depotní medroxyprogesteron acetát (DMPA) je čistě gestagenní dlouhodobě účinná antikoncepce aplikovaná jednou za tři měsíce. V dávce 150 mg intramuskulárně (Depo-Provera inj.) je indikován...

Podpora vztahu matky a novorozence po porodu

Porod a poporodní období je jedno z nejcitlivějších v lidském životě. Také je to ale období zásadních změn a je provázeno velkým stresem. Psychologové...

Alternativní výživa novorozenců s nízkou porodní váhou a předčasně narozených dětí

Vhodná výživa v průběhu prvních dvou let života dítěte vytváří optimální základ jeho růstu, zdraví a psychosociálního vývoje. Nejlepším druhem výživy je pro novorozence...

Kvalita edukace gravidních žen

Prenatální péče je síť zdravotní péče, jejímž smyslem je všeobecné zabezpečení těhotné ženy, zejména důsledná prevence všech možných chorobných stavů a včasný záchyt odchylek...

Umí ženy ještě rodit spontánně?

Císařský řez je jednou z nejstarších operačních technik, jakou medicína zná. Ještě přibližně před šedesáti lety byl tento operační výkon významně zatížen vysokou neonatální...

Císařský řez, nebo přirozený porod?

Co je vhodnější pro matku a pro dítě? Spontánní přirozený vaginální porod, nebo abdominal delivery – porod císařským řezem? Odpověď není tak jednoznačná, jak...

Gynekologické záněty

Záněty ženských pohlavních orgánů mohou postihnout kterýkoli z orgánů zevního i vnitřního genitálu. Záněty jsou nepříjemné, často i bolestivé, a neléčené mohou být příčinou...

Epidemiologie, etiopatogeneze karcinomu děložního hrdla a současné možnosti jeho prevence

Čísla, hovořící o incidenci karcinomu děložního hrdla v České republice, jsou již desetiletí neuspokojivá. Může za to absence organizovaného screeningu. Přitom karcinom děložního hrdla...

Jaké jsou zásady racionálního přístupu u pacientek s karcinomem děložního hrdla?

V současné době představuje v České republice karcinom děložního hrdla obrovský medicínský problém. Vedle nutnosti systémových změn může tuto nepříznivou situaci pozitivně ovlivnit pouze...

Pokroky v nechirurgické léčbě karcinomu hrdla děložního

Chemoradioterapie je standardní nechirurgickou léčbou karcinomu děložního hrdla. Zlepšení výsledků léčby by mohlo být dosaženo integrací pozitronové emisní tomografie (PET), intenzitní modulované radioterapie (IMRT)...

Péče o intimní partie těla

Hygiena intimních partií těla je důležitá jak pro muže, tak pro ženy, i když ženy vzhledem ke své anatomii na ni musejí dbát mnohem...