Hojení ran

Úspěšná terapie rány hojící se per secundam – kazuistika

O sekundárním hojení mluvíme tehdy, jestliže rána nebyla chirurgicky uzavřena, nebo se po sutuře z různých příčin (infekce, obezita, špatná výživa okrajů) rozpadla. Takovéto...

Larvální terapie očima pacientů

Larvální terapie je pojem, který je lidstvu známý již několik staletí. Zároveň si mnoho z nás nedovede představit, jak tato terapie ve skutečnosti probíhá...

Komplikace léčby bércového vředu

Léčba bércového vředu bývá zdlouhavá a provázená riziky, respektive spojená s dalšími, mnohdy závažnými chorobami. Oslabený organismus může být – společně s otevřenou vstupní...

Operace je i zraněním

Plánované a akutní chirurgické zákroky je nutno vnímat také jako zranění. Nevyhnutelně vzniklá krvácející pooperační rána se bude lépe či hůře hojit v závislosti...

Využití bioaktivního krytí v oblasti hojení ran

Výhody bioaktivního vstřebatelného krytí spočívají nejen v tom, že je atraumatické, ale zároveň je i hypoalergenní, takže nevyvolává nežádoucí imunitní reakce ani senzibilitu po...

Unavené nohy? Hoďte si je na stůl!

Nehezké povrchové žilky na nohou. Pohmožděniny, otoky, modřiny. K tomu se přidávají i křeče, mravenčení, pocit napětí. To vše může vést až ke vzniku...

Strategie řešení bolesti chronických ran z pohledu sestry specialistky

Bércové vředy patří k typům ran, které se vyznačují prodlouženým hojením a recidivami. Zvláště v počátku léčby provází pacienty silná bolest a vzhledem k...

Opomíjené mechanismy vzniku dekubitů

Detailní znalosti mechanismů vývoje dekubitů, které se stále upřesňují vědeckým výzkumem, odhalují působení ischemie, reperfuze a trvalé deformace buněk jako opomíjených faktorů, o nichž...

Péče o imobilního pacienta s dekubitem

Proces hojení ran je vždy zdlouhavý, proto musí být péče o pacienta komplexní. Celková léčba musí být doplněna nutriční výživou, pitným režimem, pravidelnou péčí...

Bércové vředy a přírodní materiály

Materiálů pro léčbu chronických defektů je velká řada. Ráda pracuji s těmi, které jsou ve své podstatě jednoduché a snadno pochopitelné. Klíčová slova: chronický...

Podiatrie, podologie a syndrom diabetické nohy

Podiatrie, podologie a podiatrické poradenství je realizováno jako jednotný celek – vyšetření a návrh řešení. Jedná se o fyzioterapeutické a podologické vyšetření funkce nohy,...

Použití inovovaného krytí při léčbě chronických ran

Autorka článku prezentuje své zkušenosti s bioaktivním krytím vhodným k léčbě chronických ran. Moderní krytí se vyvíjí, na trhu se objevují stále dokonalejší materiály....

Nové krytí se stříbrem

Cílem tohoto příspěvku je informovat o zkušenostech s využitím materiálu vlhké terapie nejen při léčbě bércových vředů, dekubitů, diabetické nohy, ale i ran jiné...

Péče o jizvy u popálených pacientů

Jizvy po hlubokých popáleninách II. b a III. stupně jsou hlavním terapeutickým problémem při péči o pacienta ve fázi rehabilitace a rekonstrukce. Péče o...

Nové trendy ve výuce sester k získání zvláštní odborné způsobilosti k péči o chronické rány a defekty

Příspěvek je zaměřen na popis nových trendů ve výuce všeobecných sester v oblasti managementu sledování a léčby chronické rány. Prezentuje obsah a zaměření vzdělávání...

Kompresivní léčba

Kompresivní léčba má své nezastupitelné místo v léčbě chronické venózní insuficience a lymfedému. K léčbě se využívají tzv. krátkotažná obinadla, která kladou odpor proti...

Péče o pacienta po plastice defektu volným lalokem

Na naše oddělení jsou přijímáni pacienti s defekty měkkých tkání, které se řeší různými druhy plastických operací. Rády bychom přiblížily péči o pacienty, kteří...

Hojení ran – srovnání vlhké a klasické metody

Snahou zdravotníků je, aby dekubity nevznikaly. Pokud již vzniknou, je cílem zdravotníků jejich rychlé zhojení, s co nejmenšími náklady a malým zatížením pacienta. SUMMARY...

Léčba malé, ale dlouhodobě se hojící rány

V článku je popsána kazuistika pacientky, která měla čtyři znaky charakteristické pro dlouhodobé hojení defektu na dolní končetině - DM, obezita, ICHDK a kouření....

Ošetřování ran v zařízení sociálních služeb

V článku je řešena problematika hojení ran v prostředí sociálních zařízení, která mají podstatně méně možností při výběru léčebných prostředků, než je tomu u...